Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 1. Administratorem danych jest MAK IT Sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu - rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody udzielonej przez podmiot danych osobowych.
 4. Przetwarzanymi danymi są dane kontaktowe, wizerunek, dane dotyczące wykształcenia, kompetencji, zainteresowań oraz doświadczenia zawodowego.
 5. Administrator przestanie przetwarzać dane po zakończeniu rekrutacji, na której potrzeby dane zostały zebrane, chyba że osoba wyraziła zgodę na dalsze przetwarzanie danych w celu uczestnictwa w innych rekrutacjach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom: MAK Investments Spółka Akcyjna.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji”.

Developer - Dział IT

MAK IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 18 dni
  do: 23 sie 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

MAK IT jest młodą i nieszablonową firmą informatyczną utworzoną na bazie wieloletnich doświadczeń w obszarze ubezpieczeń i budowy oprogramowania.
Naszym celem jest stać się wiodącym dostawcą rozwiązań SaaS - Software-as-a-Service dla rynku ubezpieczeniowego.

Developer - Dział IT

Miejsce pracy: Warszawa

Developer jako członek zespołu MAK IT skutecznie pracuje nad dostarczaniem wysokiej jakości rozwiązań, nowych modułów i komponentów systemu. Głównym obowiązkiem Developera jest, dostarczanie i ulepszanie oprogramowania przy efektywnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz dostępnych zasobach. Jak również aktywny udział w budowaniu aplikacji,
w tym interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i usług sieciowych (web service).


ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Zajmuje się programowaniem systemów informatycznych, korzystając z najwyższych standardów inżynierii oprogramowania
 • Projektuje aplikacje internetowe w architekturze klient serwer z wykorzystaniem .NET Core WebAPI 2+ i Angular 5+, Python 3.6+
 • Uczestniczy w rozwiązywaniu i debugowaniu problemów z oprogramowaniem, wykorzystując umiejętności techniczne i narzędzia do skutecznego i terminowego wyodrębniania przyczyny problemu
 • Przygotowuje dokumentację techniczną zaprojektowanych rozwiązań i szkolenia niezbędne do dokładnego przekazania działania funkcjonalnego oprogramowania
 • Osoba na tym stanowisku będzie uczestniczyć w realizacji projektów i współpracować bezpośrednio z Architektem Systemowym oraz Senior Developerem

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE

 • Preferowane jest minimum 3 lat doświadczenia na podobnych stanowiskach
 • Wykształcenie wyższe z informatyki lub równoważny staż pracy
 • Umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność
 • Wykazywanie inicjatywy oraz ponoszenie odpowiedzialności za realizowane zadania i rozwiązywane problemy
 • Umiejętność analizowania złożonych problemów logicznych oraz tworzenia algorytmów i rozwiązań programistycznych
 • Solidne doświadczenie z platformą .NET 4+, .NET Core 2+ i językiem programowania C#
 • Wiedza w zakresie budowania aplikacji typu SPA z wykorzystaniem Angular 5+ i języka TypeScript
 • Znajomość Web Services (SOAP, REST), Angular 5+ i Bootstrap 4, SCSS
 • Mile widziane doświadczenie z językiem Python 3+ oraz rozwiązań opartych o Docker i Microsoft Azure. Wiedza z zakresu gRPC będzie dodatkowym atutem
 • Wiedza w zakresie logicznego i fizycznego modelowania bazy danych i koncepcji takich jak widoki, procedury wbudowane, funkcje tabelaryczne, poziomy izolacji
 • Doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem zwinnych metodologii pracy takich jak Kanban lub Scrum
 • Budowanie oprogramowania z wykorzystaniem testów jednostkowych.
 • Umiejętność pracy z systemem kontroli wersji GIT, z wykorzystaniem procesu opartego o Pull Requesty
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie struktur danych, algorytmów i projektowania obiektowego
 • Wysoka kultura osobista oraz komunikatywność w mowie i piśmie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Grupę MAK z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

MAK IT jest młodą i nieszablonową firmą informatyczną utworzoną na bazie wieloletnich doświadczeń w obszarze ubezpieczeń i budowy oprogramowania.
Naszym celem jest stać się wiodącym dostawcą rozwiązań SaaS - Software-as-a-Service dla rynku ubezpieczeniowego.

Developer - Dział IT

Developer jako członek zespołu MAK IT skutecznie pracuje nad dostarczaniem wysokiej jakości rozwiązań, nowych modułów i komponentów systemu. Głównym obowiązkiem Developera jest, dostarczanie i ulepszanie oprogramowania przy efektywnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz dostępnych zasobach. Jak również aktywny udział w budowaniu aplikacji,
w tym interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i usług sieciowych (web service).


ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Zajmuje się programowaniem systemów informatycznych, korzystając z najwyższych standardów inżynierii oprogramowania
 • Projektuje aplikacje internetowe w architekturze klient serwer z wykorzystaniem .NET Core WebAPI 2+ i Angular 5+, Python 3.6+
 • Uczestniczy w rozwiązywaniu i debugowaniu problemów z oprogramowaniem, wykorzystując umiejętności techniczne i narzędzia do skutecznego i terminowego wyodrębniania przyczyny problemu
 • Przygotowuje dokumentację techniczną zaprojektowanych rozwiązań i szkolenia niezbędne do dokładnego przekazania działania funkcjonalnego oprogramowania
 • Osoba na tym stanowisku będzie uczestniczyć w realizacji projektów i współpracować bezpośrednio z Architektem Systemowym oraz Senior Developerem

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE

 • Preferowane jest minimum 3 lat doświadczenia na podobnych stanowiskach
 • Wykształcenie wyższe z informatyki lub równoważny staż pracy
 • Umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność
 • Wykazywanie inicjatywy oraz ponoszenie odpowiedzialności za realizowane zadania i rozwiązywane problemy
 • Umiejętność analizowania złożonych problemów logicznych oraz tworzenia algorytmów i rozwiązań programistycznych
 • Solidne doświadczenie z platformą .NET 4+, .NET Core 2+ i językiem programowania C#
 • Wiedza w zakresie budowania aplikacji typu SPA z wykorzystaniem Angular 5+ i języka TypeScript
 • Znajomość Web Services (SOAP, REST), Angular 5+ i Bootstrap 4, SCSS
 • Mile widziane doświadczenie z językiem Python 3+ oraz rozwiązań opartych o Docker i Microsoft Azure. Wiedza z zakresu gRPC będzie dodatkowym atutem
 • Wiedza w zakresie logicznego i fizycznego modelowania bazy danych i koncepcji takich jak widoki, procedury wbudowane, funkcje tabelaryczne, poziomy izolacji
 • Doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem zwinnych metodologii pracy takich jak Kanban lub Scrum
 • Budowanie oprogramowania z wykorzystaniem testów jednostkowych.
 • Umiejętność pracy z systemem kontroli wersji GIT, z wykorzystaniem procesu opartego o Pull Requesty
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie struktur danych, algorytmów i projektowania obiektowego
 • Wysoka kultura osobista oraz komunikatywność w mowie i piśmie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Grupę MAK z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne