Ta oferta pracy jest nieaktualna od 28 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca handlowy

 • podlaskie
 • Specjalista
 • 26.07.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy wiodącym producentem materiałów budowlanych (wyroby z betonu wibro-prasowanego).

  W związku z rozbudową naszego zespołu
  i kolejnymi działaniami rozwojowymi, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Doradca handlowy

  Zadania na stanowisku:

  • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów (Dystrybutorzy, firmy budowlane) w podległym regionie
  • Doradztwo produktowe oraz przygotowywanie ofert handlowych
  • Prowadzenie negocjacji warunków współpracy
  • Opieka nad klientem i wsparcie procesu obsługi klienta w trakcie realizacji zamówień
  • Przygotowywanie dokumentacji handlowej i raportów
  • Współpraca z biurem handlowym oraz lokalnymi biurami sprzedaży, działem kontroli jakości, pozostałymi strukturami Firmy
  • Budowanie dobrych relacji i długofalowej współpracy z klientami firmy

  Wymagane kompetencje:

  • Doświadczenie na stanowisku związanym z aktywną sprzedażą B2B
  • Doświadczenie w branży materiałów budowlanych - kostka brukowa
  • Wiedza z zakresu standardów profesjonalnej obsługi klienta biznesowego
  • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność prowadzenia prezentacji i rozmów handlowych
  • Umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielność w działaniu
  • Umiejętności analitycznego myślenia, dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
  • Silna motywacja do pracy, aktywna postawa i silne nastawienie na wynik
  • Gotowość do pracy w terenie (również delegacje do centrali firmy)

  Oferujemy:

  • Umowa o prace w pełnym etacie
  • Jasne zasady współpracy i cele
  • Atrakcyjny i motywujący system premiowy
  • Wszystkie niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, komputer), szkolenia produktowe
  • Możliwości rozwoju w strukturach firmy oraz podnoszenia własnych kwalifikacji

  __________________________________________________________________________________

  BRUK-BET Sp. Z o.o.

                 
  Posiadamy sieć zakładów produkcyjnych na terenie Polski opartych na nowoczesnej technologii i jakości produkcji. We własnym zakresie projektujemy nasze wyroby łącząc nowoczesne i tradycyjne wzornictwo. Prowadzimy również doradztwo w zakresie aranżacji.


  W tej chwili Firma Bruk-Bet to:

  • 34 lata nieprzerwanej działalności i całkowicie polski kapitał
  • Ponad 1200 Pracowników
  • 13 Zakładów i 33 nowoczesne linie produkcyjne
  • Rozbudowana sieć sprzedaży obejmująca działaniem całą Polskę
  • Ciągły rozwój i kolejne inwestycje

  Pracownicy naszej firmy:

  • Pracują z nowoczesnymi technologiami – Większość naszych linii produkcyjnych to najnowocześniejsze w Polsce ciągi produkcyjne o bardzo dużym stopniu automatyzacji.
  • Rozwijają swoje kompetencje poprzez szkolenia i kursy.
  • Mają jasno wytyczone cele, których realizacja przekłada się na wysokość premii motywacyjnej.
  • Wykazując się zaangażowaniem i umiejętnościami – dostają możliwości rozwoju swojej kariery w Firmie, poprzez awanse poziome i pionowe.
  • Są szanowani i uczciwie traktowani, a za rzetelną pracę Firma odwdzięcza się stabilnością i bezpieczeństwem zatrudnienia.

  Jeżeli chcą Państwo wspólnie z nami rozwijać firmę

  BRUK-BET Sp. Z o.o.

  prosimy o przesyłanie aplikacji klikając przycisk aplikuj na dole ogłoszenia.


  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRUK-BET sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy, 33-240 Żabno, Nieciecza 199, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, posiadająca NIP: 517-020-05-80, REGON: 180188969, kapitał zakładowy 299 mln zł, tel 14 644 44 44, e-mail [email protected]
  2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
   a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
   b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
   c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.