Oferta pracy

Dyrektor Finansowy

Uniwersytet WrocławskiO firmie

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1 Wrocław 50-137 Polska

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Finansowego

Główne obowiązki:

 • nadzór nad sytuacją ekonomiczną Uniwersytetu
 • nadzór nad systemem finansowym Uniwersytetu
 • przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego i kontrola jego realizacji
 • koordynowanie przeprowadzania analiz dotyczących sytuacji finansowej Uniwersytetu i jego rozwoju
 • nadzór nad przygotowaniem prognoz wyników planu rzeczowo-finansowego
 • analiza odchyleń i przygotowanie rozwiązań służących podejmowaniu decyzji przez władze Uniwersytetu
 • planowanie i monitorowanie płynności finansowej
 • analiza, ocena i kontrola ryzyka planowanych działań
 • przygotowywanie propozycji optymalizacji procesów pod kątem minimalizacji kosztów prowadzonej działalności
 • nadzór nad przygotowaniem analiz i raportów finansowych
 • współudział w rozwoju narzędzi finansowych, wdrażanie i opracowywanie systemów raportowania i obiegu informacji finansowej oraz dokumentów

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych
  z obsługą finansowo-księgową i controllingiem. Sprawowanie funkcji głównego księgowego i/lub dyrektora finansowego będzie dodatkowym atutem
 • praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu: rachunkowości zarządczej, budżetowania i kontroli kosztów, analizowania danych finansowych, znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego będzie dodatkowym atutem
 • praktyczna znajomość systemów klasy ERP, doświadczenie w ich implementacji/optymalizacji oraz studia wyższe z zakresu informatyki (co najmniej na poziomie licencjatu) będą dodatkowymi atutami
 • znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • terminowość w realizowaniu zadań, rozwinięte zdolności analityczne i umiejętność łączenia faktów
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, dokładność i przedsiębiorczość
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania zespołem
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 14.08.2020 za pomocą przycisku aplikowania. 
 

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: "Dyrektor Finansowy".
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy