---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI
w MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130,
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych tj. uprawnienia określonego w art. 22 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy. Natomiast w odniesieniu do danych osobowych nie wymienionych w art. 22 ze znaczkiem 1 dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A RODO. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 4. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku
  z dochodzeniem/obroną roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są współpracownicy Administratora danych osobowych jak
  i podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi księgowo-kadrowe za pośrednictwem których Administrator danych osobowych organizuje proces rekrutacji,
 8. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia aplikacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia aplikacji.

Kontakt do Administratora danych: [email protected]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W PROCESIE REKRUTACJI
W MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażając zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym w spółce MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa kandydaci proszeni są dołączyć do aplikacji poniższe adnotacje:

 1. W przypadku CV bez zdjęcia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym innych danych zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez firmę MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130 zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. W przypadku CV z udostępnieniem zdjęcia powinna być dołączona klauzula dodatkowa o brzmieniu:

W związku z udostępnieniem przeze mnie wizerunku w dokumentach rekrutacyjnych wyrażam zgodę na jego przetwarzanie na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez firmę MB Recycling spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą
w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130 zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZGODA KANDYDATA NA UDZIAŁ W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
W MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: 25-368 Kielce, ul. B. Głowackiego 4A lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Natomiast w przypadku CV ze zdjęciem, dodatkowo

W związku z udostępnieniem przeze mnie wizerunku w dokumentach rekrutacyjnych wyrażam zgodę na jego przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonego przez zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kontakt do Administratora danych: [email protected]

 

 

Sporządził:                                                                                                         Zaakceptował:
(data, podpis)                                                                                                     (data, podpis)
 
 
…………………………………………                                                         ……………………………………….
Mb Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.

Dyrektor Logistyki

Mb Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k.O firmie

5 000‐8 000 zł brutto / mies.
 • Kielce, świętokrzyskie

 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 3 cze 2020
 • Dyrektor
top
MB Recycling to grupa kapitałowa firm , zajmujących się zbiórką, przetwarzaniem i recyklingiem Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE), oświetlenia oraz baterii. Wyróżnia nas innowacyjność, wysoka jakość, doświadczenie i wyspecjalizowana kadra ponad 200 pracowników, zatrudnionych w 3 zakładach przetwarzania oraz 4 bazach przeładunkowych. Dzięki systematycznemu rozwojowi, MB Recycling posiada status jednego z największych zakładów przetwarzania ZSEE w Polsce.

W związku z dynamicznie rozwijającą się działalnością, firma poszukuje ambitnego pracownika na stanowisko Dyrektora Logistyki, który stworzy ambitny zespół współpracowników oraz zbuduje profesjonalne zaplecze logistyczne spółki.
Dyrektor Logistyki
Miejsce pracy: Kielce

Główne zadania:

 • kompleksowe zarządzanie procesami logistycznymi (transport, gospodarka magazynowa, łańcuch dostaw),
 • projektowanie, zarządzanie oraz podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze logistyki,
 • projektowanie i wdrażanie procedur logistycznych podnoszących efektywność funkcjonowania,
 • zarządzanie polityką personalną, określanie standardów pracy, rozwój podległych pracowników, motywowanie oraz rozliczanie efektów pracy,
 • utrzymanie ścisłej współpracy z działem handlowym i produkcją,
 • optymalizacja procesów logistycznych poprzez działania minimalizujące koszty operacyjne,
 • odpowiedzialność za budżet pionu logistyki (planowanie, monitorowanie realizacji i analizowanie odchyleń).

Profil Kandydata:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki związane z logistyką i/lub zarządzaniem),
 • min. 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej lub transportowej,
 • umiejętność podejmowania decyzji i ustalania priorytetów,
 • orientacja biznesowa i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • odpowiedzialność, inicjatywa i skuteczność w działaniu,
 • doświadczenie we wdrożeniu systemów informatycznych w obszarze logistyki będzie dodatkowym atutem,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie oraz premie,
 • atrakcyjną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość współtworzenia dynamicznego i rozwijającego się przedsiębiorstwa,
 • możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
MB Recycling to grupa kapitałowa firm , zajmujących się zbiórką, przetwarzaniem i recyklingiem Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE), oświetlenia oraz baterii. Wyróżnia nas innowacyjność, wysoka jakość, doświadczenie i wyspecjalizowana kadra ponad 200 pracowników, zatrudnionych w 3 zakładach przetwarzania oraz 4 bazach przeładunkowych. Dzięki systematycznemu rozwojowi, MB Recycling posiada status jednego z największych zakładów przetwarzania ZSEE w Polsce.

W związku z dynamicznie rozwijającą się działalnością, firma poszukuje ambitnego pracownika na stanowisko Dyrektora Logistyki, który stworzy ambitny zespół współpracowników oraz zbuduje profesjonalne zaplecze logistyczne spółki.
Dyrektor Logistyki

Główne zadania:

 • kompleksowe zarządzanie procesami logistycznymi (transport, gospodarka magazynowa, łańcuch dostaw),
 • projektowanie, zarządzanie oraz podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze logistyki,
 • projektowanie i wdrażanie procedur logistycznych podnoszących efektywność funkcjonowania,
 • zarządzanie polityką personalną, określanie standardów pracy, rozwój podległych pracowników, motywowanie oraz rozliczanie efektów pracy,
 • utrzymanie ścisłej współpracy z działem handlowym i produkcją,
 • optymalizacja procesów logistycznych poprzez działania minimalizujące koszty operacyjne,
 • odpowiedzialność za budżet pionu logistyki (planowanie, monitorowanie realizacji i analizowanie odchyleń).

Profil Kandydata:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki związane z logistyką i/lub zarządzaniem),
 • min. 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej lub transportowej,
 • umiejętność podejmowania decyzji i ustalania priorytetów,
 • orientacja biznesowa i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • odpowiedzialność, inicjatywa i skuteczność w działaniu,
 • doświadczenie we wdrożeniu systemów informatycznych w obszarze logistyki będzie dodatkowym atutem,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie oraz premie,
 • atrakcyjną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość współtworzenia dynamicznego i rozwijającego się przedsiębiorstwa,
 • możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne