Bank BPH Spółka Akcyjna

Ekspert ds. Modeli Scoringowych

Bank BPH Spółka AkcyjnaO firmie

Bank BPH Spółka Akcyjna

Jana Pałubickiego 2/4/6

Gdańsk

Bank BPH to wyjątkowe miejsce. Wierzymy, że ludzie są najważniejsi w organizacji. Dzięki nim rozwijamy się i realizujemy cele. Szczególnie staramy się zapewnić pracownikom nieustanny rozwój ich kompetencji. Dbamy o przyjazne i partnerskie relacje w pracy, pozytywną atmosferę i otwartą komunikację.

Aktualnie strategia i model działania Banku BPH skoncentrowane są na obsłudze portfela kredytów hipotecznych i zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta, realizowane dzięki zaangażowanym pracownikom.

Ekspert ds. Modeli Scoringowych
Miejsce pracy: Gdańsk          

TWOJE OBOWIĄZKI: 

 • Budowa, monitoring i modyfikacja modeli ryzyka kredytowego portfela kredytów detalicznych, w szczególności: kart scoringowych, modeli PD oraz modeli LGD
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji modeli
 • Nadzorowanie wdrażania modeli w bankowych systemach informatycznych
 • Uczestniczenie w wycenie portfela kredytowego wg standardu IFRS9
 • Prezentacja wyników modeli i analiz, m.in. przed Audytem wewnętrznym i zewnętrznym, Zarządem Banku, komórką Walidacji niezależnej

NASZE OCZEKIWANIA: 

 • Wykształcenie wyższe o profilu statystycznym, ekonometrycznym lub matematycznym
 • Znajomość zagadnień z zakresu ryzyka kredytowego w działalności bankowej, w tym regulacji nadzorczych (rekomendacje KNF, IFRS9, CRR, wytyczne EBA)
 • Doświadczenie w budowie modeli ryzyka kredytowego
 • Umiejętności pracy z bazami danych (w tym znajomość języka zapytań SQL) oraz podstawowym oprogramowaniem do analizy i prezentacji danych pakietu MS Office (MS Excel, MS Power Point)
 • Umiejętność pracy z pakietami statystycznymi, mile widziana znajomość Statistica oraz R

CO OFERUJEMY? 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie wielokrotnie wyróżnianej znakiem HR Najwyższej Jakości
 • pracę w otwartej kulturze, opartej na współpracy, wzajemnym szacunku oraz zaufaniu,
 • możliwość udziału w licznych szkoleniach i działaniach rozwojowych, inicjatywach promujących zdrowy tryb życia oraz wolontariacie
 • owocowe wtorki, kącik z herbatami sezonowymi, biblioteczka z literaturą branżową i nie tylko J
 • atrakcyjny pakiet benefitów, obejmujący ubezpieczenie na życie Generali, prywatną opiekę medyczną Medicover dla pracownika, świadczenia świąteczne, system kafeteryjny MyBenefit
 • pracę w nowoczesnym biurze przy obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku

Bank BPH to wyjątkowe miejsce. Wierzymy, że ludzie są najważniejsi w organizacji. Dzięki nim rozwijamy się i realizujemy cele. Szczególnie staramy się zapewnić pracownikom nieustanny rozwój ich kompetencji. Dbamy o przyjazne i partnerskie relacje w pracy, pozytywną atmosferę i otwartą komunikację.

Aktualnie strategia i model działania Banku BPH skoncentrowane są na obsłudze portfela kredytów hipotecznych i zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta, realizowane dzięki zaangażowanym pracownikom.

Ekspert ds. Modeli Scoringowych

TWOJE OBOWIĄZKI: 

 • Budowa, monitoring i modyfikacja modeli ryzyka kredytowego portfela kredytów detalicznych, w szczególności: kart scoringowych, modeli PD oraz modeli LGD
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji modeli
 • Nadzorowanie wdrażania modeli w bankowych systemach informatycznych
 • Uczestniczenie w wycenie portfela kredytowego wg standardu IFRS9
 • Prezentacja wyników modeli i analiz, m.in. przed Audytem wewnętrznym i zewnętrznym, Zarządem Banku, komórką Walidacji niezależnej

NASZE OCZEKIWANIA: 

 • Wykształcenie wyższe o profilu statystycznym, ekonometrycznym lub matematycznym
 • Znajomość zagadnień z zakresu ryzyka kredytowego w działalności bankowej, w tym regulacji nadzorczych (rekomendacje KNF, IFRS9, CRR, wytyczne EBA)
 • Doświadczenie w budowie modeli ryzyka kredytowego
 • Umiejętności pracy z bazami danych (w tym znajomość języka zapytań SQL) oraz podstawowym oprogramowaniem do analizy i prezentacji danych pakietu MS Office (MS Excel, MS Power Point)
 • Umiejętność pracy z pakietami statystycznymi, mile widziana znajomość Statistica oraz R

CO OFERUJEMY? 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie wielokrotnie wyróżnianej znakiem HR Najwyższej Jakości
 • pracę w otwartej kulturze, opartej na współpracy, wzajemnym szacunku oraz zaufaniu,
 • możliwość udziału w licznych szkoleniach i działaniach rozwojowych, inicjatywach promujących zdrowy tryb życia oraz wolontariacie
 • owocowe wtorki, kącik z herbatami sezonowymi, biblioteczka z literaturą branżową i nie tylko J
 • atrakcyjny pakiet benefitów, obejmujący ubezpieczenie na życie Generali, prywatną opiekę medyczną Medicover dla pracownika, świadczenia świąteczne, system kafeteryjny MyBenefit
 • pracę w nowoczesnym biurze przy obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku

Ogłoszenie archiwalne