Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert ds. Procesów

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

al. Jerozolimskie 7

Warszawa

top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Ekspert ds. Procesów
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Wsparcie Właścicieli Procesów w zarządzaniu procesami, w tym w szczególności w definiowaniu, modelowaniu i optymalizacji procesów;
 • Udział w pracach zespołów projektowanych, których celem jest podnoszenie jakości i efektywności organizacji;
 • Zarządzanie i wdrażanie architektury procesów BGK;
 • Opracowywanie standardów oraz definiowanie wytycznych w zakresie zarządzania procesowego w banku;
 • Rozwijanie kultury zarządzania procesowego w banku, w tym wdrażanie wybranych metod i narzędzi Lean Management;
 • Prowadzenie/ moderowanie warsztatów i szkoleń;
 • Utrzymywanie i rozwijanie narzędzi IT wspierających zarządzanie procesowe oraz określanie zasad korzystania z nich;

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie/ ekonomia/ bankowość/ finanse);
 • Minimum 1 rok na podobnym stanowisku (realizacja projektów optymalizacyjnych w roli moderatora warsztatów oraz doświadczenie w modelowaniu procesów);
 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania procesami, znajomość technik i narzędzi usprawniających procesy (Lean, Kaizen, Six Sigma, itp.), budowania mierników procesowych
 • Umiejętność zarządzania zmianą, konfliktem oraz analitycznego myślenia;
 • Orientacja na cele i efektywność w działaniu;
 • Otwartość na współpracę w zespole oraz budowanie i utrzymywania partnerskich relacji na każdym szczeblu organizacji,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Ekspert ds. Procesów

Odpowiedzialność i zadania:

 • Wsparcie Właścicieli Procesów w zarządzaniu procesami, w tym w szczególności w definiowaniu, modelowaniu i optymalizacji procesów;
 • Udział w pracach zespołów projektowanych, których celem jest podnoszenie jakości i efektywności organizacji;
 • Zarządzanie i wdrażanie architektury procesów BGK;
 • Opracowywanie standardów oraz definiowanie wytycznych w zakresie zarządzania procesowego w banku;
 • Rozwijanie kultury zarządzania procesowego w banku, w tym wdrażanie wybranych metod i narzędzi Lean Management;
 • Prowadzenie/ moderowanie warsztatów i szkoleń;
 • Utrzymywanie i rozwijanie narzędzi IT wspierających zarządzanie procesowe oraz określanie zasad korzystania z nich;

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie/ ekonomia/ bankowość/ finanse);
 • Minimum 1 rok na podobnym stanowisku (realizacja projektów optymalizacyjnych w roli moderatora warsztatów oraz doświadczenie w modelowaniu procesów);
 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania procesami, znajomość technik i narzędzi usprawniających procesy (Lean, Kaizen, Six Sigma, itp.), budowania mierników procesowych
 • Umiejętność zarządzania zmianą, konfliktem oraz analitycznego myślenia;
 • Orientacja na cele i efektywność w działaniu;
 • Otwartość na współpracę w zespole oraz budowanie i utrzymywania partnerskich relacji na każdym szczeblu organizacji,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne