EL-Płock/2020
* KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 : Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
 
Z Administratorem danych można się skontaktować:
•   listownie na adres: ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58
•     przez e-mail: [email protected]
1.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. w procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.2.Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są:
Przepisy prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
Uzasadniony interes ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
 
3.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
 
4.Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres: ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58 lub przez e-mail: [email protected]
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., przez e-mail: [email protected]
 
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO;
6. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58, procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 
ORLEN Centrum Serwisowe Spółka z o. o.

Elektryk - Elektromonter

ORLEN Centrum Serwisowe Spółka z o. o.O firmie

 • Płock, mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 16 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
top

ORLEN Centrum Serwisowe to Spółka należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN będąca jedną z najstarszych i najdłużej działających w Polsce firm specjalizujących się w sprzedaży, serwisie i remontach urządzeń związanych ze stacjami paliw. Szczegółowy zakres realizowanych usług dotyczy takich obszarów jak: serwis Baz Paliwowych, integrowanie systemów informatycznych, budowy stacji LPG, wykonawstwa robót technicznych i elektrycznych, remonty urządzeń i podzespołów, sprzedaż urządzeń i części zamiennych dla stacji paliw, legalizacje pierwotnych i ostatecznych odmierzaczy paliw, wzorcowanie sond pomiarowych oraz legalizacje zbiorników, szkolenie pracowników serwisowych oraz doradztwo techniczne i handlowe. Obecnie firma jest najnowocześniejszą spółką serwisową w Polsce dostarczającą przetestowane, nowoczesne technologie wypracowane w ramach programu badań i rozwoju (R&D).

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Elektryk - Elektromonter
Numer ref.: EL-Płock/2020
Ważne do: 17-04-2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • wykonywanie nowych oraz modernizacje istniejących instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji odgromowych
 • budowa linii kablowych nn 0,4kV, wykonywanie tras koryt kablowych
 • wymiany / montaż rozdzielnic elektrycznych oraz osprzętu jak oprawy uliczne, gniazda, lampy LED, itp.
 • naprawy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych: skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, uziemień, rezystancji izolacji, wyłączników różnicowoprądowych oraz interpretacji uzyskanych wyników

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
 • szeroki pakiet świadczeń socjalnych: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, dofinasowanie do urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, itp.
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie techniczne o specjalności: elektryka, automatyka lub pokrewne.
 • doświadczenie min. 2 lata w pracy na podobnym stanowisku (praktyczna wiedza)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, DTR-ki)
 • zdolności do pracy na wysokości
 • aktualne uprawnienia SEP, minimum E 1kV
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy i chęć rozwoju swoich umiejętności
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i umiejętność pracy w zespole

Charakter pracy: głównie praca wyjazdowa na terenie całego kraju, zdarzają się prace
na miejscu - Płock

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień związanych z naprawami i przeglądami urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych
 • wiedza z zakresu elektromechaniki i mechaniki
 • znajomość zagadnień związanych z prefabrykacją rozdzielnic SN i NN
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

ORLEN Centrum Serwisowe to Spółka należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN będąca jedną z najstarszych i najdłużej działających w Polsce firm specjalizujących się w sprzedaży, serwisie i remontach urządzeń związanych ze stacjami paliw. Szczegółowy zakres realizowanych usług dotyczy takich obszarów jak: serwis Baz Paliwowych, integrowanie systemów informatycznych, budowy stacji LPG, wykonawstwa robót technicznych i elektrycznych, remonty urządzeń i podzespołów, sprzedaż urządzeń i części zamiennych dla stacji paliw, legalizacje pierwotnych i ostatecznych odmierzaczy paliw, wzorcowanie sond pomiarowych oraz legalizacje zbiorników, szkolenie pracowników serwisowych oraz doradztwo techniczne i handlowe. Obecnie firma jest najnowocześniejszą spółką serwisową w Polsce dostarczającą przetestowane, nowoczesne technologie wypracowane w ramach programu badań i rozwoju (R&D).

Elektryk - ElektromonterNumer ref.: EL-Płock/2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • wykonywanie nowych oraz modernizacje istniejących instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji odgromowych
 • budowa linii kablowych nn 0,4kV, wykonywanie tras koryt kablowych
 • wymiany / montaż rozdzielnic elektrycznych oraz osprzętu jak oprawy uliczne, gniazda, lampy LED, itp.
 • naprawy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych: skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, uziemień, rezystancji izolacji, wyłączników różnicowoprądowych oraz interpretacji uzyskanych wyników

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
 • szeroki pakiet świadczeń socjalnych: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, dofinasowanie do urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, itp.
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie techniczne o specjalności: elektryka, automatyka lub pokrewne.
 • doświadczenie min. 2 lata w pracy na podobnym stanowisku (praktyczna wiedza)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, DTR-ki)
 • zdolności do pracy na wysokości
 • aktualne uprawnienia SEP, minimum E 1kV
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy i chęć rozwoju swoich umiejętności
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i umiejętność pracy w zespole

Charakter pracy: głównie praca wyjazdowa na terenie całego kraju, zdarzają się prace
na miejscu - Płock

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień związanych z naprawami i przeglądami urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych
 • wiedza z zakresu elektromechaniki i mechaniki
 • znajomość zagadnień związanych z prefabrykacją rozdzielnic SN i NN
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Ważne do: 17-04-2020

Ogłoszenie archiwalne