Enterprise - Technology Research Manager

Accenture O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Kierownik
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
Accenture Research to międzynarodowy, często nagradzany zespół przygotowujący różnego rodzaju analizy dla Accenture i naszych klientów na całym świecie. Pracownicy AR choć wywodzą się z różnych środowisk i mają różne kwalifikacje, tworzą zgrany zespół zorientowany na opracowywanie rzetelnych analiz i nowatorskich idei. Ich prace wspierają Accenture w lepszym zrozumieniu środowiska biznesowego naszych klientów, pomagają bezpośrednio w realizacji niektórych projektów oraz służą budowaniu marki. Obecnie do tego działu poszukujemy osoby na stanowisko

Technology Research Manager
Miejsce pracy: Warszawa
00320762
Osoba ta będzie częścią globalnego podzespołu zajmującego się szeroko rozumianą technologią informatyczną i będzie współuczestniczyła w definiowaniu strategii i priorytetów zespołu, rozwoju umiejętności pracowników i zarządzaniu dostępnymi zasobami.Technology Manager będzie zarządzał, wspierał i realizował projekty na potrzeby globalnego i lokalnego zespołu konsultingu w standardowych obszarach IT (typu rozwój i zarządzanie aplikacjami), ale główny nacisk będzie stawiany na najnowsze technologie i rozwiązania. Typowe zadania obejmują: ocena i prognoza wielkości rynku, oczekiwania klientów, trendy sektora, ocena konkurencji, ocena dostawców, porównania, benchmarki. Właściwy kandydat powinien mieć już doświadczenie również w samodzielnym oferowaniu i realizacji tego typu projektów, oraz budowaniu relacji z kierownictwem firmy.

WYMAGANIA:

 • Min 6-letnie doświadczenie w analizach i badaniach w branży technologii informatycznych,
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności badawcze oraz analityczne: umiejętność pozyskiwania danych, analizy raportów, wyciągania wniosków, podsumowywania, prezentowania; publikacje i aktywność w mediach społecznościowych mile widziane
 • Znajomość rynku, konkurencji, głównych trendów rynkowych w co najmniej trzech z poniższych obszarów technologicznych: Java, Technical Architecture, Web Development, Architecture Innovation, Service Orientated Architecture (WebSphere, Tibco, SOA API), Web Solutions (Web Portal, Modern and Traditional Web Development), Wearable Computing, Industrial Internet/IoT, Cognitive Computing, Open Source Innovation, Data Modernization, Technology Project Management & Analysis, Information Architecture
 • Znajomość zagadnień Digital (wpływ na firmy i rynki, Analytics/Big Data)
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Umiejętność pracy zespołowej, w tym w zespołach rozproszonych geograficznie.
 • Wysoka elastyczność w kontekście dynamicznego środowiska oraz różnorodności projektowej.
 • Umiejętność pracy w kilku projektach w jednym czasie oraz odpowiedniego ich priorytetyzowania.
 • Zdolność szybkiego uczenia się, pewność siebie, profesjonalizm
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Excel oraz MS PowerPoint.
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.
 Oferujemy:
 • Ciekawą i stabilną pracę w międzynarodowej firmie.
 • Pracę w profesjonalnym i międzynarodowym środowisku.
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego.
 • Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny: samochód służbowy, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karnety sportowe,
aplikuj
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa
Accenture Research to międzynarodowy, często nagradzany zespół przygotowujący różnego rodzaju analizy dla Accenture i naszych klientów na całym świecie. Pracownicy AR choć wywodzą się z różnych środowisk i mają różne kwalifikacje, tworzą zgrany zespół zorientowany na opracowywanie rzetelnych analiz i nowatorskich idei. Ich prace wspierają Accenture w lepszym zrozumieniu środowiska biznesowego naszych klientów, pomagają bezpośrednio w realizacji niektórych projektów oraz służą budowaniu marki. Obecnie do tego działu poszukujemy osoby na stanowisko

Technology Research ManagerNumer ref.: 00320762
Osoba ta będzie częścią globalnego podzespołu zajmującego się szeroko rozumianą technologią informatyczną i będzie współuczestniczyła w definiowaniu strategii i priorytetów zespołu, rozwoju umiejętności pracowników i zarządzaniu dostępnymi zasobami.Technology Manager będzie zarządzał, wspierał i realizował projekty na potrzeby globalnego i lokalnego zespołu konsultingu w standardowych obszarach IT (typu rozwój i zarządzanie aplikacjami), ale główny nacisk będzie stawiany na najnowsze technologie i rozwiązania. Typowe zadania obejmują: ocena i prognoza wielkości rynku, oczekiwania klientów, trendy sektora, ocena konkurencji, ocena dostawców, porównania, benchmarki. Właściwy kandydat powinien mieć już doświadczenie również w samodzielnym oferowaniu i realizacji tego typu projektów, oraz budowaniu relacji z kierownictwem firmy.

WYMAGANIA:

 • Min 6-letnie doświadczenie w analizach i badaniach w branży technologii informatycznych,
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności badawcze oraz analityczne: umiejętność pozyskiwania danych, analizy raportów, wyciągania wniosków, podsumowywania, prezentowania; publikacje i aktywność w mediach społecznościowych mile widziane
 • Znajomość rynku, konkurencji, głównych trendów rynkowych w co najmniej trzech z poniższych obszarów technologicznych: Java, Technical Architecture, Web Development, Architecture Innovation, Service Orientated Architecture (WebSphere, Tibco, SOA API), Web Solutions (Web Portal, Modern and Traditional Web Development), Wearable Computing, Industrial Internet/IoT, Cognitive Computing, Open Source Innovation, Data Modernization, Technology Project Management & Analysis, Information Architecture
 • Znajomość zagadnień Digital (wpływ na firmy i rynki, Analytics/Big Data)
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Umiejętność pracy zespołowej, w tym w zespołach rozproszonych geograficznie.
 • Wysoka elastyczność w kontekście dynamicznego środowiska oraz różnorodności projektowej.
 • Umiejętność pracy w kilku projektach w jednym czasie oraz odpowiedniego ich priorytetyzowania.
 • Zdolność szybkiego uczenia się, pewność siebie, profesjonalizm
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Excel oraz MS PowerPoint.
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.
 Oferujemy:
 • Ciekawą i stabilną pracę w międzynarodowej firmie.
 • Pracę w profesjonalnym i międzynarodowym środowisku.
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego.
 • Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny: samochód służbowy, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karnety sportowe,
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy