Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Ul. Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 
Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie następującej klauzuli:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Ul. Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych.
 
Chcemy, aby nasze oferty pracy w jak największym stopniu były przystosowane do Waszych oczekiwań i w tym celu Twoje dokumenty rekrutacyjne są analizowane, jednak niezbędne są Twoje zgody:
 
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Ul. Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych na rzecz Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ) na cele analiz i raportów.
 
1.Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Ul. Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław).
2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych na cele analiz i raportów jest Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – również w celu przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych oraz na cele raportów i analiz.
4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Pattonair Poland sp. z o.o., w szczególności Pattonair Group oraz podmiotom współpracującym z Pattonair Group, w szczególności Pattonair Poland sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne, abym mógł/a wziąć udział w procesie rekrutacyjnym lub – w zależności od zakresu wyrażonej zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.
Wyrażenie zgody na potrzeby przeprowadzenia analiz i raportów jest również dobrowolne, ale konieczne dla uwzględnienia Pana/Pani danych w prowadzonych badaniach.
6. Dane w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Dane o niekaralności będą przetwarzane jedynie w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 10 RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych, a także na potrzeby analiz i raportów odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie również jest dobrowolne. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora).
7. Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi nam rozpatrzenie Twojej kandydatury lub wzięcie Pana/i aplikacji pod uwagę w przyszłych rekrutacjach. Brak zgody na cele analiz i raportów nie pozwoli nam uwzględnić Pana/Pani danych osobowych w prowadzonych badaniach.
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także na cela analiz i raportów moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO).
 
 
 
 
Pattonair Poland Sp. z o.o.

Forecast Analyst

Pattonair Poland Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Pattonair Poland Sp. z o.o.

Robotnicza

Wrocław

top
Pattonair are the leading global aerospace and defence supply chain provider, with over 40 years of experience in the industry. We are proud to offer scale, expertise and flexibility in our global service offering, all tailored to your needs. Wherever you are, and whatever you need, we will provide supply chain management expertise to suit your requirements.
 
We have extensive relationships with several manufacturers globally, giving us access to a wide range of products. Our high quality standards and approval system allows for faster, more efficient and cost effective aerospace product distribution. This allows us to help you enhance your competitive edge through effective supply chain management, allowing you to focus on your core business activity, whilst increasing efficiency, improving product availability and profitability.
 
Currently we are looking for candidates for position of:
Forecast Analyst
Miejsce pracy: Wrocław

Role Summary:

Forecast analyst responsibility is to perform forecasting tasks, system based forecasting generation, loading of demand schedules and performance monitoring.

                                                                           

Responsibilities:

 • Generate system or customer-based forecast and safety stock in line with the monthly business planning cycle
 • Support the Forecasting and Demand Planning function through the provision of forecast analysis, preparation, loading and review to ensure the departmental objectives are achieved
 • Run all relevant reports monitoring exception message trends, identifying recurrence and make recommendations for improvement to ensure ordering recommendations are reviewed and acted upon
 • Participate as required in the management of parts scope to ensure live part list is current and maintained
 • Participate in improvement activities at department/company level to enhance business performance

Requirements:

 • Degree in related field (ex. Maths, Logistics & Planning, Econometry)
 • Previous work experience in forecasting or demand planning
 • Experience in contact with customers will be an asset
 • Proficiency in MS Excel (Pivot Tables, Vlookup’s, Sum/If formulas etc.)
 • Numerical, analytical and great attention to detail
 • Experience in MRP systems

We offer:

 • Great opportunity to start your career in aerospace and defence supply chain industry
 • Attractive compensation and benefits package: Multisport, Medical Care, Holiday Allowance, Pre-paid Cards etc.
 • Challenging work in an international environment under highest standards
 • Flexible working hours
 • Friendly work environment
 • Opportunity to work with people from different cultures and nations

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

aplikuj
bottom
Pattonair are the leading global aerospace and defence supply chain provider, with over 40 years of experience in the industry. We are proud to offer scale, expertise and flexibility in our global service offering, all tailored to your needs. Wherever you are, and whatever you need, we will provide supply chain management expertise to suit your requirements.
 
We have extensive relationships with several manufacturers globally, giving us access to a wide range of products. Our high quality standards and approval system allows for faster, more efficient and cost effective aerospace product distribution. This allows us to help you enhance your competitive edge through effective supply chain management, allowing you to focus on your core business activity, whilst increasing efficiency, improving product availability and profitability.
 
Currently we are looking for candidates for position of:
Forecast Analyst

Role Summary:

Forecast analyst responsibility is to perform forecasting tasks, system based forecasting generation, loading of demand schedules and performance monitoring.

                                                                           

Responsibilities:

 • Generate system or customer-based forecast and safety stock in line with the monthly business planning cycle
 • Support the Forecasting and Demand Planning function through the provision of forecast analysis, preparation, loading and review to ensure the departmental objectives are achieved
 • Run all relevant reports monitoring exception message trends, identifying recurrence and make recommendations for improvement to ensure ordering recommendations are reviewed and acted upon
 • Participate as required in the management of parts scope to ensure live part list is current and maintained
 • Participate in improvement activities at department/company level to enhance business performance

Requirements:

 • Degree in related field (ex. Maths, Logistics & Planning, Econometry)
 • Previous work experience in forecasting or demand planning
 • Experience in contact with customers will be an asset
 • Proficiency in MS Excel (Pivot Tables, Vlookup’s, Sum/If formulas etc.)
 • Numerical, analytical and great attention to detail
 • Experience in MRP systems

We offer:

 • Great opportunity to start your career in aerospace and defence supply chain industry
 • Attractive compensation and benefits package: Multisport, Medical Care, Holiday Allowance, Pre-paid Cards etc.
 • Challenging work in an international environment under highest standards
 • Flexible working hours
 • Friendly work environment
 • Opportunity to work with people from different cultures and nations

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne