ING Tech Poland

Front-end Developer

ING Tech PolandO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

ING Tech Poland

Konduktorska 35

Katowice

Front-end Developer
Miejsce pracy: Katowice
Numer referencyjny: /MB/GST/IAM/IAMFE/IAMA/PB12670

Szukamy Ciebie jeśli:

 • Bardzo dobrze znasz JavaScript, TypeScript, framework AngularJS;
 • Masz doświadczenie w programowaniu z użyciem powyższych technologii;
 • Dobrze znasz CSS, HTML, LESS oraz framework Bootstrap;
 • Znasz zagadnienia związane z REST API;
 • Umiesz posługiwać się npm oraz webpack.

Dodatkowo zapunktujesz za:

 • Znajomość narzędzi Continuous Delivery: Jenkins, Artifactory, GitLab
 • Znajomość Angular 2.0 albo wyżej
 • Znajomość narzędzia Axure
 • Znajomość zagadnień związanych z UX

Jak pracujemy

W ING Tech Poland działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o metodyki zwinne tj. Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufaniu do ludzi, z którymi pracujemy. Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania.

umowa o pracę
taki rodzaj umowy oferujemy
8:00 - 16:00
w tych godzinach pracujemy
Konduktorska 35, Katowice
tutaj mieści się nasze biuro

Zakres obowiązków

80%
  - Development
 
20%
  - Utrzymanie

 


Pozostałe wymagania

 • Umiejętność tworzenia oraz rozwoju front-endu zaawansowanych aplikacji biznesowych
 • Chęć aktywnego poszukiwania oraz proponowania rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • Chęć udziału w ciekawych międzynarodowych projektach realizowanych dla klientów w ramach Grupy ING
 • Umiejętność tworzenia bliskiej współpracy z klientem biznesowym 
W ING Tech Poland dbamy o:
Nad Twoją rekrutacją czuwają:

Prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z podanym numerem referencyjnym /MB/GST/IAM/IAMFE/IAMA/PB12670 w temacie e-maila, za pomocą przycisku:

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu niniejszej rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie art.22(1) §1 Kodeksu Pracy.
Zostałam/em poinformowana/y, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w dowolnym czasie.

 

Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 2 lat.

Szukamy Ciebie jeśli:

 • Bardzo dobrze znasz JavaScript, TypeScript, framework AngularJS;
 • Masz doświadczenie w programowaniu z użyciem powyższych technologii;
 • Dobrze znasz CSS, HTML, LESS oraz framework Bootstrap;
 • Znasz zagadnienia związane z REST API;
 • Umiesz posługiwać się npm oraz webpack.
Front-end Developer
Numer ref.: Numer referencyjny: /MB/GST/IAM/IAMFE/IAMA/PB12670

Dodatkowo zapunktujesz za:

 • Znajomość narzędzi Continuous Delivery: Jenkins, Artifactory, GitLab
 • Znajomość Angular 2.0 albo wyżej
 • Znajomość narzędzia Axure
 • Znajomość zagadnień związanych z UX

Jak pracujemy

W ING Tech Poland działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o metodyki zwinne tj. Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufaniu do ludzi, z którymi pracujemy. Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania.

Zakres obowiązków

80%
  - Development
 
20%
  - Utrzymanie

 


Pozostałe wymagania

 • Umiejętność tworzenia oraz rozwoju front-endu zaawansowanych aplikacji biznesowych
 • Chęć aktywnego poszukiwania oraz proponowania rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • Chęć udziału w ciekawych międzynarodowych projektach realizowanych dla klientów w ramach Grupy ING
 • Umiejętność tworzenia bliskiej współpracy z klientem biznesowym 

Prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z podanym numerem referencyjnym /MB/GST/IAM/IAMFE/IAMA/PB12670 w temacie e-maila, za pomocą przycisku:

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, w celu przeprowadzenia procesu niniejszej rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie art.22(1) §1 Kodeksu Pracy.
Zostałam/em poinformowana/y, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w dowolnym czasie.

 

Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 2 lat.

Ogłoszenie archiwalne