Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Madiff Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa);
2) Inspektor Ochrony Danych wyznaczony w Spółce jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected];
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą portale (serwisy) informatyczne wykorzystywane w procesie rekrutacji;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na
dalsze ich przetwarzanie w celu wskazanym w pkt 3 powyżej.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji.

Madiff Sp z o.o.

Front-End Developer (React)

Madiff Sp z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Madiff Sp z o.o.

Twarda 18

Warszawa

MADIFF is an Innovation & IT Engineering Consulting Company that delivers unique value in the following sectors: banking, insurance, telecom, industries, life sciences, energy, automotive and railway & infrastructure industries.
 
MADIFF's philosophy is to make team with the Client in order to exceed the objectives settled and its expectations.
 
We are driven by a creative and innovative consulting approach strongly oriented to getting results: We “MAKE THE DIFFERENCE”.
Front-End Developer (React)
Miejsce pracy: Warszawa

Salary range: 650 – 850 pln + vat / day (B2B)

 

 

Want to see technology make the difference? As a FrontEnd Developer, you will be part of our Digital & Data Hub. Your daily job will be connected around our platform - Shopify (HTML, CSS, Javascript, Liquid), various integration solutions involving but not limited to AWS (Cognito, Lambdas, API Gateway), Salesforce, Google APIs, Internal systems for gathering and processing of customer data. Also, you will have the opportunity to work closely with our platform experts in Infrastructure as Code initiative.
 

On this position you will:

 • Develop, integrate, amend websites build on top of our platform (HTML, SCSS, Liquid, various js libraries);
 • Develop and maintain core platform functionalities;
 • Building reusable components and front-end libraries for future use
 • Write, audit, and improve our test coverage
 • Document and refactor our frontend codebase
 • Learn and understand user interactions
 • Coordinating with various teams working on distinct layers

Requirements:

 • Experience with building Responsive Web Applications;
 • Experience with SCSS;
 • Experience with Shopify Liquid;
 • Knowledge of React, Next.js;
 • Communicative English;
 • Advanced knowledge of Javascript with commercial experience;
 • Advanced HTML5, CSS3 knowledge, RWD;
 • Basic DevOps knowledge of Amazon Web Services;
 • Experience with AWS Amplify;
 • Knowledge of Git;
 • SEO / SEM tools familiarity (Google Optimize / Tag Manager, Optimizely).
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Madiff Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla procesu rekrutacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
MADIFF is an Innovation & IT Engineering Consulting Company that delivers unique value in the following sectors: banking, insurance, telecom, industries, life sciences, energy, automotive and railway & infrastructure industries.
 
MADIFF's philosophy is to make team with the Client in order to exceed the objectives settled and its expectations.
 
We are driven by a creative and innovative consulting approach strongly oriented to getting results: We “MAKE THE DIFFERENCE”.
Front-End Developer (React)

Salary range: 650 – 850 pln + vat / day (B2B)

 

 

Want to see technology make the difference? As a FrontEnd Developer, you will be part of our Digital & Data Hub. Your daily job will be connected around our platform - Shopify (HTML, CSS, Javascript, Liquid), various integration solutions involving but not limited to AWS (Cognito, Lambdas, API Gateway), Salesforce, Google APIs, Internal systems for gathering and processing of customer data. Also, you will have the opportunity to work closely with our platform experts in Infrastructure as Code initiative.
 

On this position you will:

 • Develop, integrate, amend websites build on top of our platform (HTML, SCSS, Liquid, various js libraries);
 • Develop and maintain core platform functionalities;
 • Building reusable components and front-end libraries for future use
 • Write, audit, and improve our test coverage
 • Document and refactor our frontend codebase
 • Learn and understand user interactions
 • Coordinating with various teams working on distinct layers

Requirements:

 • Experience with building Responsive Web Applications;
 • Experience with SCSS;
 • Experience with Shopify Liquid;
 • Knowledge of React, Next.js;
 • Communicative English;
 • Advanced knowledge of Javascript with commercial experience;
 • Advanced HTML5, CSS3 knowledge, RWD;
 • Basic DevOps knowledge of Amazon Web Services;
 • Experience with AWS Amplify;
 • Knowledge of Git;
 • SEO / SEM tools familiarity (Google Optimize / Tag Manager, Optimizely).
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Madiff Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla procesu rekrutacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne