Główny Programista

INFRACERT TSI SP. Z O.O.O firmie

INFRACERT TSI SP. Z O.O.

Jagiellońska 32

Warszawa

INFRACERT TSI jest polską jednostką notyfikowaną specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. Działamy w obszarze certyfikacji podsystemów interoperacyjności, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz optymalizacji procesów przewozowych. Nasz zespół to grupa polskich i europejskich ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu funkcjonowania rynku kolejowego. Nasi pracownicy dysponują obszerną wiedzą zgromadzoną podczas wieloletniej pracy w sektorze kolejowym, administracji publicznej, instytutach naukowych oraz technicznym szkolnictwie wyższym.

Główny Programista

Oczekiwania:

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej, posiadającej zdolności strategicznego myślenia i przewidywania, wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i analitycznych, posiadającej zdolność szybkiej oceny zmieniających się warunków i podejmowania w związku z tym trafnych decyzji, osoby dynamicznej w działaniu, twórczej, posiadającej umiejętność pracy w zespole, która utożsami się z instytucją i nastawiona będzie przede wszystkim na rozwój instytucji, co przełoży się na rozwój własny.

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kompleksowe prowadzenie i realizację projektów informatycznych Spółki oraz wsparcie merytoryczne kierownictwa projektów rozwojowych. Będzie ona wykonywać następujące prace:

 • oprogramowywanie opracowywanych systemów sterowania oraz systemów pomiarowych,
 • projektowanie systemów bazodanowych,
 • tworzenie oprogramowania do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi oraz elementami systemów,
 • tworzenie oprogramowania do wizualizacji przebiegów oraz graficznych interfejsów użytkownika,
 • bieżące dokumentowanie prac zgodnie z harmonogramem projektu oraz opracowywanie raportów na potrzeby osób zarządzających projektem,
 • rozliczanie prowadzonych prac poprzez dostarczenie szczegółowej dokumentacji wyników prac.

Wymagania:

 • studiów wyższych o kierunku inżynieria oprogramowania, elektronika, informatyka, robotyka lub pokrewne,
 • bardzo dobrej znajomości znajomość języków programowania: C#, C++, C, Python,
 • znajomość bibliotek/technologii WinAPI, .Net, WCF, WPF, Linq, Mono, NUnit, PyTorch, Xamarin,
 • wiedza z zakresu obsługi relacyjnych baz danych,
 • znajomość frameworków / bibliotek oprogramowania takich jak OpenCV, Gstreamer, VisionWorks,
 • znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania w szczególności programowania z wykorzystaniem wzorców projektowych oraz TDD,
 • znajomość modelowania obiektowego z wykorzystaniem UML,
 • znajomość architektury systemów komputerowych,
 • uczestniczenie w bieżących kontaktach z innymi wykonawcami merytorycznymi projektu,
 • umiejętność adaptacji proponowanych przez siebie rozwiązań do rozwiązań innych wykonawców projektu, umiejętność integracji tych rozwiązań.

Dodatkowe atuty:

 • umiejętność projektowania układów cyfrowych pracujących pod kontrolą systemów wbudowanych
 • podstawy systemów UNIX / Linux, programowanie na platformy typu RaspberryPi
 • umiejętność tworzenia oprogramowania dla systemu Linux
 • umiejętność tworzenia sterowników urządzeń dla systemu Linux
 • znajomość protokołów sieciowych, w tym IPv6
 • umiejętność tworzenia oprogramowania komunikującego się za pomocą protokołu TCP/IP
 • umiejętności z zakresu tworzenia oprogramowania komunikującego się z urządzeniami (USB, RS232)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • wytwarzanie oprogramowania zgodnie z aktualnymi potrzebami Spółki,
 • działanie opracowywanych systemów w części modułów programistycznych w tym opracowaniu firmware, oprogramowania uruchomieniowego, diagnostycznego, sterującego, aplikacyjnego dedykowanego dla użytkownika końcowego,
 • integrację oprogramowania wytworzonego w ramach prac projektowych pod kątem istniejącej w infrastruktury informatycznej,
 • weryfikację oprogramowania tworzonego w ramach prac programistycznych,
 • określanie możliwości wytworzenia oprogramowania w ramach prac programistycznych prowadzonych w projektach,
 • udział w planowaniu działalności zespołu wykonawców,
 • opracowywanie projektów koncepcyjnych oraz architektury tworzonego oprogramowania,
 • dokumentowanie prowadzonych prac własnych oraz weryfikacja raportów podległych pracowników,
 • utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu będącego w dyspozycji,
 • wersjonowanie wytworzonej dokumentacji i oprogramowania oraz umieszczanie wytworzonej dokumentacji na wskazanych serwerach kontroli wersji i dyskach sieciowych.

Oferujemy:

 • pracę w zgranym zespole, pełnym pomysłów oraz pasji kolejowej,
 • zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach, w tym wynagrodzenia i rozwoju zawodowego,
 • pracę w elitarnej grupie jednostek notyfikowanych w zakresie interoperacyjności kolei,
 • pracę w jednostce posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku, oraz stosującej najwyższe standardy i wartości,
 • liczne szkolenia w obszarze transportu kolejowego oraz zarządzania zespołem i projektami,
 • udział w największych wydarzeniach i projektach kolejowych w Polsce i na Świecie,
 • realizację innowacyjnych projektów z dziedziny transportu kolejowego.

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 21.07.2020 r.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Osobami.

Więcej informacji na temat jednostki, dostępnych jest na stronie internetowej: www.infracert.com

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy