Ta oferta pracy jest nieaktualna od 225 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Informatyk

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 2018-10-04

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

  zatrudni na stanowisko

  Informatyk

  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Opis stanowiska:

  • zapewnienie wsparcia w obszarze infrastruktury IT - MS Windows Server 2003-2016/Linux/ Fortigate/.
  • konfigurowanie oraz serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,
  • zarządzanie systemami bazodanowymi MSSQL/MySQL/ Postgress,
  • praca nad doskonaleniem i usprawnianiem systemu,
  • wsparcie procesu zamówień i zakupów sprzętu IT,
  • wykonywanie wdrożeń nowych wersji aplikacji,
  • instalacje aplikacji biznesowych w środowisku Windows,
  • zarządzanie sprzętem IT,
  • zarządzanie stroną www,
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla użytkowników systemów informatycznych i programów użytkowych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (możliwość zatrudnienia studentów ostatnich lat studiów),
  • znajomość systemów Windows XP - 10 i MS Office na poziomie zaawansowanym
  • umiejętność pracy w zespole,
  • inicjatywa i samodzielność w działaniu,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i użytkowników,
  • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

  Mile widziane są również:

  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • znajomość administracji systemami i aplikacjami w środowisku Linux,
  • znajomość systemu monitoringu usług np. Zabbix, Dude lub Nagios,
  • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym komunikację w zakresie zagadnień technicznych,
  • doświadczenie w zakresie technicznego koordynowania wdrożeń rozwiązań IT.

  Oferujemy:

  • pracę w  instytucji finansowej z wieloletnią tradycją,
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) do dnia 31.10.2018 r.
  klikając w przycisk aplikowania.

  Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy (ul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz).
  2. Inspektorem ochrony danych w Banku jest pracownik dostępny pod adresem: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi procesu rekrutacji w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. Podstawą prawna przetwarzania jest:

  1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

  2) podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

  3) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie przekazanych danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

  4) dochodzenie lub obrona praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo nieodpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Okres przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych – zakończenia procesu rekrutacji).
  3. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi żądania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

  W przesłanym CV proszę zamieścić klauzulę o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy przy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz, zawartych w przesłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego.”