Ta oferta pracy jest nieaktualna od 249 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Informatyk

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 22.05.2017

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
poszukuje kandydata na stanowisko:

INFORMATYKA
w Sekcji Logistyki i Zapewniania Jakości
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia: 1 etat

 Wynagrodzenie zasadnicze: 2.800 – 3.700 zł brutto miesięcznie *
(w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)
Miejsce pracy: Kraków
Nr referencyjny: 5/2017/LZJ

Do obowiązków pracownika należeć będzie:

 • instalacja/konfiguracja/administracja oprogramowania,
 • instalacja/konfiguracja sprzętu komputerowego,
 • przeprowadzanie napraw i konserwacji oraz kontakt ze specjalistycznym serwisem,
 • administracja lokalną siecią komputerową,
 • administracja serwerami i usługami sieciowymi (Active Directory, DNS, DHCP, MAIL),
 • rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych w Instytucie – dbanie o sprzęt: komputery, drukarki oraz inny sprzęt informatyczno-elektroniczny, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem,
 • szkolenie użytkowników w zakresie wykorzystania sprzętu i oprogramowania,
 •  opieka nad konferencjami/sympozjami, konkursami – zestawianie i testowanie sprzętu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat, inżynier, magister) - informatyczne,
 • znajomość administrowania systemami VMware vSphere w środowisku produkcyjnym,
 • znajomość administracji systemami Linux w środowisku produkcyjnym,
 • znajomość administracji systemami serwerowymi Windows (2003-2012R2) w środowisku produkcyjnym,
 • znajomość systemów bazodanowych (MS SQL Server),
 • znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami firmowymi,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji,
 • znajomość języka angielskiego (umiejętność czytania dokumentacji technicznej),
 • bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
 • dobra znajomość systemów klienckich z rodziny Windows (XP÷10),
 • samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o pracę na pełny etat,
 • możliwość pracy w prestiżowej instytucji,
 • fundusz socjalny (karnety do teatru i kina, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Wymagane dokumenty:

 •  CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego rekrutacji,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.)”.
Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.
 
* oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%–20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)