Ta oferta pracy jest nieaktualna od 367 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Informatyk

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 22.05.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
  poszukuje kandydata na stanowisko:

  INFORMATYKA
  w Sekcji Logistyki i Zapewniania Jakości
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Wymiar zatrudnienia: 1 etat

   Wynagrodzenie zasadnicze: 2.800 – 3.700 zł brutto miesięcznie *
  (w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr referencyjny: 5/2017/LZJ

  Do obowiązków pracownika należeć będzie:

  • instalacja/konfiguracja/administracja oprogramowania,
  • instalacja/konfiguracja sprzętu komputerowego,
  • przeprowadzanie napraw i konserwacji oraz kontakt ze specjalistycznym serwisem,
  • administracja lokalną siecią komputerową,
  • administracja serwerami i usługami sieciowymi (Active Directory, DNS, DHCP, MAIL),
  • rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych w Instytucie – dbanie o sprzęt: komputery, drukarki oraz inny sprzęt informatyczno-elektroniczny, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem,
  • szkolenie użytkowników w zakresie wykorzystania sprzętu i oprogramowania,
  •  opieka nad konferencjami/sympozjami, konkursami – zestawianie i testowanie sprzętu.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat, inżynier, magister) - informatyczne,
  • znajomość administrowania systemami VMware vSphere w środowisku produkcyjnym,
  • znajomość administracji systemami Linux w środowisku produkcyjnym,
  • znajomość administracji systemami serwerowymi Windows (2003-2012R2) w środowisku produkcyjnym,
  • znajomość systemów bazodanowych (MS SQL Server),
  • znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami firmowymi,
  • znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji,
  • znajomość języka angielskiego (umiejętność czytania dokumentacji technicznej),
  • bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
  • dobra znajomość systemów klienckich z rodziny Windows (XP÷10),
  • samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o pracę na pełny etat,
  • możliwość pracy w prestiżowej instytucji,
  • fundusz socjalny (karnety do teatru i kina, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport).
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Wymagane dokumenty:

  •  CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.)”.
  Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.
   
  * oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%–20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)