Ta oferta pracy jest nieaktualna od 221 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ds. BHP

 • Racibórz, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 17.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Agencja Zatrudnienia Mieszko Bis sp. z o.o. działająca na podstawie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr. 490, poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Inspektor ds. BHP
  Miejsce pracy: Racibórz
  BHP/2018

  Zakres obowiązków

  • Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach oraz przestrzegania przepisów BHP przez pracowników
  • Kontrola stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz używania właściwej odzieży i obuwia roboczego
  • Sporządzanie dokumentacji wypadkowej oraz prowadzenie rejestru dotyczącego zaistniałych wypadków wraz z analizą ich przyczyn
  • Współtworzenie oceny ryzyka zawodowego
  • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w ramach instruktażu ogólnego dla nowo zatrudnionych pracowników
  • Aktualizowanie wymogów dotyczących rodzajów szkodliwości na poszczególnych stanowiskach pracy
  • Uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

  Oczekiwania

  • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe
  • Znajomość przepisów BHP i Ppoż.
  • Komunikatywność
  • Umiejętność budowania pozytywnych relacji
  • Odporność na stres
  • Rzetelność
  • Średniozaawansowana znajomość programu Excel oraz Power Point

  Oferujemy

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
  • Ambitną i kreatywną pracę oraz możliwość doskonalenia swoich umiejętności
  • Pakiet socjalny (m. in. prywatna opieka medyczna, karta multisport)
  • Profesjonalne narzędzia pracy
  aplikuj

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

  a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mieszko Bis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 181, (02-222) Warszawa. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny): Mieszko Bis sp. z o.o., ul. Starowiejska 75, (47-400) Racibórz, tel. 32 7961205, email: [email protected]

  b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.

  c) podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.

  d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, Mieszko Services sp. z o.o., Mieszko Distribution sp. z o.o., MIESZKO S.A.

  e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

  f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.

  g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

  i) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.

  j) Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane.