MPWiK S.A.

Inspektor Nadzoru

MPWiK S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

MPWiK S.A.

Na Grobli 19

Wrocław

Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu? 
Codziennie nasz Zespół dba o to, aby mieszkańcom Wrocławia żyło się lepiej.
I Ty też możesz mieć na to wpływ - dołącz do nas!
 

Chcesz zdobywać nowe kwalifikacje i uprawnienia?

Lubisz poznawać nowych ludzi?

 

Aplikuj na stanowisko

INSPEKTOR NADZORU

Miejsce pracy: Wrocław

Jakie będą Twoje zadania?

Jako nasz pracownik będziesz odpowiedzialny m. in. za nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez MPWiK  zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem. Będziesz również reprezentował inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami oraz normami. Kolejne zadania to sprawdzanie jakości wykonanych robót poprzez ich odbiór oraz kontrolę rozliczeń budowy, weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej oraz współpraca w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a także opracowanie kosztorysów inwestorskich.

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku inżynieria sanitarna lub inżynieria środowiska,
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • doświadczenia zawodowego, minimum 5 lat, w tym 2 lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy,
 • praktycznej znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • dobrej znajomości technologii budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • umiejętności sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz znajomości AutoCada,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności podejmowania decyzji, operatywności i samodzielności,
 • uczciwości, rzetelności, bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole,
 • chęci podnoszenia kwalifikacji.

A co w zamian?

 • stabilne i uczciwe warunki pracy,
 • możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • prywatna opieka medyczna, z szerokim dostępem do specjalistów,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta Multisport – dostęp do obiektów sportowych w całej Polsce),
 • bardzo dobre warunki socjalne i dofinansowywane posiłki.

benefity

Stabilność zatrudnieniaZaufany
pracodawca
Bogata oferta szkoleniowaMożliwość
rozwoju
Dofinansowanie do studiów podyplomowych
Nowoczesne narzędzia pracyAtrakcyjny system wynagrodzeńMożliwość uzyskania uprawnieńDodatkowe
benefity
Pracowniczy Program Emerytalny
Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie aplikacji - cv za pomocą formularza rekrutacyjnego.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej r.o.d.o.*, MPWiK S.A. Informuje, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-421, ul. Na Grobli 19, zwane dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres [email protected] lub telefonując pod numer +48 071 34 09 928 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:30).
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam w przesłanym CV, liście motywacyjnym i formularzu, jako odpowiedź na opublikowane przez MPWiK S.A. ogłoszenie o pacę.
 4. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
1)   przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.) lub innych ustaw szczegółowych (zgodnie z wymogami ogłoszenia) w zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu, jako niezbędne;
2)   przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a r.o.d.o.) w zakresie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa (min. wizerunek), którą wyraziłeś wysyłając nam swoją aplikację rekrutacyjną;
3)   prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawienie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a r.o.d.o.) poprzez pozostawienie ich w bazie kandydatów.
4)   nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia (6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.)
 1. Podanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, na podstawie przepisów prawa pracy lub innych ustaw szczególnych, jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem rejestracji Twojej aplikacji w naszym systemie i udziału w procesie rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości złożenia aplikacji i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
 3. Jako Administrator analizujemy aplikacje kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy kandydatów pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. Dokonujemy tego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.
 4. Dane osobowe podane na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji będą przetwarzane od daty rejestracji Twojej aplikacji w systemie rekrutacyjnym i przechowywane wyłącznie przez okres prowadzenia tej rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 5. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyraziłeś swoją zgodę będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacji będą one przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 12 miesięcy, od daty rejestracji Twojej aplikacji w systemie lub do momentu wycofania zgody. Po tym okresie zostaną usunięte.
 7. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom: usług publikacji ogłoszeń o pracę; dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami; dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami on-line; systemów informatycznych, dostawcom usług hostingowych, usług medycyny pracy.
 8. Informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do USA (z uwagi na udział w rekrutacji online – spotkania). W związku z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 9. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Twoich danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na adres mailowy [email protected]
 10. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody, Administrator informuje o prawie do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
KLAUZULA INFORMACYJNA
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Twoich danych przez Administratora.
 
Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu? 
Codziennie nasz Zespół dba o to, aby mieszkańcom Wrocławia żyło się lepiej.
I Ty też możesz mieć na to wpływ - dołącz do nas!
 

Chcesz zdobywać nowe kwalifikacje i uprawnienia?

Lubisz poznawać nowych ludzi?

 

Aplikuj na stanowisko

INSPEKTOR NADZORU

Miejsce pracy: Wrocław

Jakie będą Twoje zadania?

Jako nasz pracownik będziesz odpowiedzialny m. in. za nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez MPWiK  zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem. Będziesz również reprezentował inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami oraz normami. Kolejne zadania to sprawdzanie jakości wykonanych robót poprzez ich odbiór oraz kontrolę rozliczeń budowy, weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej oraz współpraca w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a także opracowanie kosztorysów inwestorskich.

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku inżynieria sanitarna lub inżynieria środowiska,
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • doświadczenia zawodowego, minimum 5 lat, w tym 2 lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy,
 • praktycznej znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • dobrej znajomości technologii budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • umiejętności sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz znajomości AutoCada,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności podejmowania decyzji, operatywności i samodzielności,
 • uczciwości, rzetelności, bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole,
 • chęci podnoszenia kwalifikacji.

A co w zamian?

 • stabilne i uczciwe warunki pracy,
 • możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • prywatna opieka medyczna, z szerokim dostępem do specjalistów,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta Multisport – dostęp do obiektów sportowych w całej Polsce),
 • bardzo dobre warunki socjalne i dofinansowywane posiłki.
Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie aplikacji - cv za pomocą formularza rekrutacyjnego.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej r.o.d.o.*, MPWiK S.A. Informuje, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-421, ul. Na Grobli 19, zwane dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres [email protected] lub telefonując pod numer +48 071 34 09 928 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:30).
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam w przesłanym CV, liście motywacyjnym i formularzu, jako odpowiedź na opublikowane przez MPWiK S.A. ogłoszenie o pacę.
 4. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
1)   przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.) lub innych ustaw szczegółowych (zgodnie z wymogami ogłoszenia) w zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu, jako niezbędne;
2)   przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a r.o.d.o.) w zakresie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa (min. wizerunek), którą wyraziłeś wysyłając nam swoją aplikację rekrutacyjną;
3)   prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawienie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a r.o.d.o.) poprzez pozostawienie ich w bazie kandydatów.
4)   nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia (6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.)
 1. Podanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, na podstawie przepisów prawa pracy lub innych ustaw szczególnych, jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem rejestracji Twojej aplikacji w naszym systemie i udziału w procesie rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości złożenia aplikacji i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
 3. Jako Administrator analizujemy aplikacje kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy kandydatów pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. Dokonujemy tego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.
 4. Dane osobowe podane na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji będą przetwarzane od daty rejestracji Twojej aplikacji w systemie rekrutacyjnym i przechowywane wyłącznie przez okres prowadzenia tej rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 5. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyraziłeś swoją zgodę będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacji będą one przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 12 miesięcy, od daty rejestracji Twojej aplikacji w systemie lub do momentu wycofania zgody. Po tym okresie zostaną usunięte.
 7. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom: usług publikacji ogłoszeń o pracę; dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami; dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami on-line; systemów informatycznych, dostawcom usług hostingowych, usług medycyny pracy.
 8. Informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do USA (z uwagi na udział w rekrutacji online – spotkania). W związku z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 9. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Twoich danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na adres mailowy [email protected]
 10. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody, Administrator informuje o prawie do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
KLAUZULA INFORMACYJNA
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Twoich danych przez Administratora.
 

Ogłoszenie archiwalne