Inspektor Nadzoru

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 17 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Inspektor Nadzoru
(Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu,
Dział Inwestycji i Remontów)

Nr. ref.: PSGCS.ZZLR.210.780.19

Miejsce świadczenia pracy: Obszar działania Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Zakres zadań:

 • realizacja obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane,
 • inicjowanie rozpoczęcia budowy,
 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową,
 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków, renegocjacje umów z wykonawcami,
 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytoryczne opisywanie dokumentów finansowych,
 • kompletowanie, weryfikacja i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego,
 • uczestnictwo w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania,
 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • współuczestnictwo w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego, rynku energii oraz prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
 • wiedza nt. zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
 • zaświadczenie kwalifikacyjne dla projektantów i nadzorujących budowę gazociągów z PE – nadzór zgrzewania doczołowego i elektrooporowego (lub gotowość do uzyskania).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji (m.in. udział w szkoleniach),
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • rozbudowany pakiet świadczeń w ramach ZFŚS,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • Kartę Multisport.


CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
prosimy rejestrować on-line: APLIKUJ
do 31 marca 2020 roku. 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."
 
W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."
 
Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy