Ta oferta pracy jest nieaktualna od 79 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inventory Control & Quality Assurance Manager

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 05.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Szukamy kompetentnej i skutecznej osoby na stanowisko ICQA Area Manager (Kierownik obszaru ds. kontroli jakości i stanów magazynowych), która zajmie się zapewnianiem jakości i zarządzaniem zasobami magazynowymi w jdnym z naszych centrum logistyki e-commerce w Polsce.

  Inventory Control & Quality Assurance Manager
  Miejsce pracy: Wrocław
  52702
  Twoja rola i obowiązki:
  • dbanie o to, by kluczowe wskaźniki efektywności były analizowane w systemie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym oraz kontrolowanie i analizowanie jakości wszelkich zachowań/procesów, które mogą wpłynąć na integralność zasobów magazynowych,
  • zdobywanie wiedzy w zakresie głównych procesów obowiązujących w centrum logistyki oraz obsługi sytuacji wyjątkowych — będziesz dbać o to, by na wszystkich zmianach i we wszystkich działach przestrzegano dyscypliny dotyczącej procesów,
  • mierzenie jakości oraz zgodności i integralności zasobów magazynowych, a także zapewnianie kierownictwu operacyjnemu informacji zwrotnych na temat oceny jakości,
  • współpracowanie z lokalnymi kierownikami i kierownikami operacyjnymi w celu lepszego przekazywania wszelkich zasad związanych z dyscypliną dotyczącą procesów,
  • ocenianie i analizowanie skarg klientów oraz wszelkich nieprawidłowych danych i opracowywanie odpowiednich planów działania w celu zmniejszenia ryzyka zaistnienia takich sytuacji w przyszłości,
  • kierowanie zespołem lokalnych kierowników (przełożonych pierwszego szczebla) oraz pracowników rozliczanych według stawek godzinowych odpowiadających za zapewnianie jakości/zarządzanie zasobami magazynowymi w centrum logistyki,
  • wypełnianie obowiązków kierowniczych zgodnie z naszymi zasadami i procedurami, wliczając:
   • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i szkolenie pracowników centrum logistyki;
   • strategiczne planowanie i przewidywanie, jak również przydzielanie pracy i kierowanie nią;
   • ocenianie wyników pracy członków zespołu;

  Podstawowe wymagania:

  • ukończone studia licencjackie na akredytowanej uczelni,
  • doświadczenie w zapewnianiu jakości i zarządzaniu zasobami magazynowymi,
  • doświadczenie w pracy z systemami WMS,
  • doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej,
  • płynna znajomość języka angielskiego i polskiego,
  • potwierdzone solidne umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji dużych wolumenów danych,
  • umiejętność koncentracji i rozwiązywania problemów, elastyczność, operatywność, wielozadaniowość oraz umiejętność ustalania priorytetów w złożonym i niekiedy niejednoznacznym środowisku,
  • potwierdzona umiejętność wywierania wpływu na innych pracowników różnego szczebla,
  • biegła znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel; znajomość programu MS Access jest dodatkowym atutem,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w środowisku związanym z dystrybucją lub produkcją,
  • znajomość finansów i księgowości oraz rozumienie sposobu, w jaki zasoby magazynowe i księgowość łączą się ze sobą,
  • duże zaangażowanie w rozwój pracowników oraz wyjątkowy stopień poświęcenia, motywacji i inteligencji.
  • elastyczność, czyli umiejętność poświęcania zadaniom takiej ilości czasu, która umożliwi ich prawidłowe wykonanie, a także gotowość do pracy w oparciu o nieregularny grafik, z uwzglednieniem pracy w trybie zmianowym (w tym zmiany nocne)

  Preferowane kwalifikacje:

  • wysokie umiejętności analityczne, wliczając doskonałą znajomość matematyki i umiejętność analizy danych,
  • certyfikat APICS,
  • szybkie uczenie się nowych systemów komputerowych i narzędzi do analizy danych,
  • doświadczenie w stosowaniu metodologii i technik Lean i Six Sigma.
   Prosimy o przesyłanie aplikacji w języku angielskim.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.