Ta oferta pracy jest nieaktualna od 223 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier oprogramowania (programista Java)

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Departament Informatyki w ARiMR realizuje zadania w zakresie budowy, rozwoju, modyfikacji, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych. W departamencie przeprowadza się różnego rodzaju analizy i monitoruje procesy biznesowe realizowane przez systemy informatyczne Agencji. Opracowuje i aktualizuje strategię rozwoju informatyki w Agencji jak również współtworzy, wdrażanie i realizacje Planu Zapewnienia Ciągłości Działania Centrali Agencji w zakresie zapewnienia sprzętu komputerowego oraz dostępności systemów informatycznych.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: programista Java

  Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki
  Stanowisko pracy: Inżynier oprogramowania
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: ARiMR/DI/115/18

  Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

  Oferujemy:

  • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
  • stałe zatrudnienie,
  • pracę przy jednym z największych systemów informatycznych w Polsce,
  • dostęp do nowoczesnych technologii,
  • szkolenia merytoryczne i językowe,
  • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

  Główne obowiązki:

  • Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
  • Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
  • Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
  • Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
  • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
  • Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
  • Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
  • Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps).
  • Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu.
  • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

  Wymagania konieczne i pożądane dla kandydatów  na Młodszego Inżyniera Oprogramowania Java

  Wymagania konieczne:

  • Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów (kierunkowe)
  • Roczne doświadczenie zawodowe
  • Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących Dependency Injection i rozwarstwienie aplikacji
  • Znajomość Spring Boot Framework / i/lub JavEE, JPA/ Hibernate.
  • Wiedza z zakresu SQL (np. PostgreSQL, Oracle)
  • Wiedza z zakresu testów jednostkowych (Test NG/JUnit/Spock)
  • Znajomość narzędzi Intellij Idea, Git, Jira, Maven, Jenkins.

   Uwaga: w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest roczny staż pracy

  Wymagania pożądane:

  • Znajomość Angular 2 lub wyższe.
  • Znajomość technologii Node.js.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban
  • Znajomość Jira

  Wymagania konieczne i pożądane dla kandydatów na Starszego Inżyniera Oprogramowania Java 

  Wymagania konieczne:

  • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
  • Trzyletnie doświadczenie zawodowe co najmniej średniej wielkości projektach
  • Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących Dependency Injection i rozwarstwienie aplikacji:
  • Znajomość Spring Boot Framework / i/lub JavEE, JPA/ Hibernate.
  • Znajomość bibliotek commons/joda/guava /slf4j,Prime Faces.
  • Wiedza z zakresu SQL (np. PostgreSQL, Oracle)
  • Wiedza z zakresu testów jednostkowych (Test NG/JUnit/Spock)
  • Znajomość narzędzi Intellij Idea, Git, Jira, Maven, Jenkins.
  • 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę 

  Wymagania pożądane:

  • Znajomość Angular 2 lub wyższe.
  • Znajomość Spring CLoud
  • Znajomość technologii Node.js.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban
  • Znajomość Jira 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. CV i list motywacyjny,
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
  3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

  Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

  Dokumenty należy składać w terminie do: 05 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu do ARiMR) 

  Listownie pod adresem:
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

  z dopiskiem: ARiMR/DI/115/18  

  osobiście:
  Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
  ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
  (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

  z dopiskiem: ARiMR/DI/115/18 

  lub mailowo na adres: [email protected]

  z dopiskiem: ARiMR/DI/115/18

   

  Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

  Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

  ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
  Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34