JOYSONQUIN POLSKA

Inżynier procesu

JOYSONQUIN POLSKAO firmie

JOYSONQUIN POLSKA

Stacyjna 16

Wałbrzych

top
JOYSONQUIN jest kreatywnym przedsiębiorstwem z lokalizacjami w Niemczech, Polsce, Rumunii, Chinach i Meksyku. Tworzymy emocje w samochodowym wnętrzu za pomocą materiałów dekoracyjnych, takich jak drewno, skóra, metal, tworzywo sztuczne, folia i karbon.

Grupa JOYSONQUIN projektuje i produkuje estetykę, której można dotknąć - perfekcyjną i dopracowaną w najdrobniejszym szczególe. Dzięki pomysłom, takim jak funkcjonalne elementy dekoracyjne oraz innowacyjnym technologiom produkcji z powodzeniem wyznaczamy nowe standardy.

Do naszego zakładu produkcyjnego w Wałbrzychu poszukujemy:

Inżyniera procesu

Miejsce pracy: Wałbrzych

Zakres obowiązków:

 • Kształtowanie, planowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • Koordynacja przy wdrażaniu nowych projektów / technologii,
 • Optymalizowanie stanowisk pracy pod kątem ergonomii i bezpieczeństwa pracy,
 • Przeprowadzanie analiz przepływu materiałów, optymalizacje przepływu materiałów,
 • Udział w opracowywaniu i realizacji planów inwestycji i zadań remontowych,
 • Planowanie i wdrażanie nowych layoutów przy uwzględnieniu zasad BHP i ergonomii,
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym instrukcji stanowiskowych,
 • Ciągłe doskonalenie procesów, rozwijanie nowych standardów,
 • Dbałość o ciągły rozwój i stan techniczny maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w branży motoryzacyjnej,
 • Znajomość zasad/metod organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych LEAN,
 • Rozbudowana wiedza z zakresu mechaniki, pneumatyki i systemów sterowania maszyn
 • Komunikatywnej znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • Doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów do produkcji,
 • Zdolność do współpracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenie i konsekwencja w dążeniu do celu,
 • Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych doświadczeń,
 • Pracę w międzynarodowym środowisku, doskonalenie j. obcego w codziennej pracy,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Dodatki świąteczne i urlopowe, ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach, Multibenefit karta rabatowa, kursy j. obcych, szkolenia, imprezy integracyjne.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych  z opisem doświadczenia zawodowego.

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JOYSONQUIN Automotive System Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306 ul. Stacyjna 16,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego procesu rekrutacji wypełniania praw i obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności spraw dotyczących zatrudniania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie JOYSONQUIN Automotive System Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306 ul. Stacyjna 16
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w sposób trwały.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji, natomiast ich nieprzekazanie spowoduje niemożność przeprowadzenia skutecznie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Kontakt z osobą pełniąca funkcję inspektora ochrony danych w można uzyskać w siedzibie spółki, wysyłając e-mail na adres [email protected], lub dzwoniąc na numer telefonu 74 840 72 77. Jest to osoba, z którą Pan/Pani może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
JOYSONQUIN jest kreatywnym przedsiębiorstwem z lokalizacjami w Niemczech, Polsce, Rumunii, Chinach i Meksyku. Tworzymy emocje w samochodowym wnętrzu za pomocą materiałów dekoracyjnych, takich jak drewno, skóra, metal, tworzywo sztuczne, folia i karbon.

Grupa JOYSONQUIN projektuje i produkuje estetykę, której można dotknąć - perfekcyjną i dopracowaną w najdrobniejszym szczególe. Dzięki pomysłom, takim jak funkcjonalne elementy dekoracyjne oraz innowacyjnym technologiom produkcji z powodzeniem wyznaczamy nowe standardy.

Do naszego zakładu produkcyjnego w Wałbrzychu poszukujemy:

Inżyniera procesu

Zakres obowiązków:

 • Kształtowanie, planowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • Koordynacja przy wdrażaniu nowych projektów / technologii,
 • Optymalizowanie stanowisk pracy pod kątem ergonomii i bezpieczeństwa pracy,
 • Przeprowadzanie analiz przepływu materiałów, optymalizacje przepływu materiałów,
 • Udział w opracowywaniu i realizacji planów inwestycji i zadań remontowych,
 • Planowanie i wdrażanie nowych layoutów przy uwzględnieniu zasad BHP i ergonomii,
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym instrukcji stanowiskowych,
 • Ciągłe doskonalenie procesów, rozwijanie nowych standardów,
 • Dbałość o ciągły rozwój i stan techniczny maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w branży motoryzacyjnej,
 • Znajomość zasad/metod organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych LEAN,
 • Rozbudowana wiedza z zakresu mechaniki, pneumatyki i systemów sterowania maszyn
 • Komunikatywnej znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • Doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów do produkcji,
 • Zdolność do współpracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenie i konsekwencja w dążeniu do celu,
 • Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych doświadczeń,
 • Pracę w międzynarodowym środowisku, doskonalenie j. obcego w codziennej pracy,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Dodatki świąteczne i urlopowe, ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach, Multibenefit karta rabatowa, kursy j. obcych, szkolenia, imprezy integracyjne.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych  z opisem doświadczenia zawodowego.

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JOYSONQUIN Automotive System Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306 ul. Stacyjna 16,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego procesu rekrutacji wypełniania praw i obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności spraw dotyczących zatrudniania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie JOYSONQUIN Automotive System Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306 ul. Stacyjna 16
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w sposób trwały.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji, natomiast ich nieprzekazanie spowoduje niemożność przeprowadzenia skutecznie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Kontakt z osobą pełniąca funkcję inspektora ochrony danych w można uzyskać w siedzibie spółki, wysyłając e-mail na adres [email protected], lub dzwoniąc na numer telefonu 74 840 72 77. Jest to osoba, z którą Pan/Pani może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Ogłoszenie archiwalne