Ta oferta pracy jest nieaktualna od 127 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Systemowy

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. to spółka notowana na GPW, działająca w branży technologii teleinformatycznych, zaawansowanych rozwiązań IT, systemów analizy i przetwarzania danych oraz budowy i integracji systemów niskoprądowych.

  W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

  INŻYNIER SYSTEMOWY
  Miejsce pracy: Kraków/Warszawa
  Nr ref. DT/01/11/2018

  Zakres obowiązków:

  • wdrażanie i serwis specjalizowanych systemów i aplikacji z szerokiej dziedziny Unified Communications, Contact Center, Big Data i analizy danych

  Wymagania i doświadczenie zawodowe:

  • ukończone studia informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
  • dobra znajomość środowiska Microsoft Windows Serwer oraz Linux
  • praktyczna znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
  • praktyczna znajomość środowiska VMware
  • znajomość technologii sieciowych: TCP/IP, FTP, NFS, NIS, DNS, LDAP, itp.
  • bardzo dobre posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie

  Mile widziane:

  • znajomość konfiguracji przełączników, routing IP, VLANY, VPN-y, zarządzanie firewallami itp.
  • znajomość technologii VoIP oraz SIP
  • znajomość systemów Avaya Aura (ACM, SMGR, SBC)
  • znajomość systemów i usług UC oraz wideokonferencyjnych

  Wymagania osobowościowe:

  • pomysłowość i samodzielność w działaniu
  • dobra organizacja pracy z uwzględnieniem presji czasu
  • zdolności analityczne
  • dobrych umiejętności interpersonalnych i umiejętności pracy w zespole
  • umiejętność pracy z Klientem
  • zaangażowanie i silna motywacja do pracy

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się spółce giełdowej
  • dostęp do najnowszych technologii
  • ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego
  • szeroki zakres szkoleń
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pakiet medyczny
  • ubezpieczenie grupowe

   

  Dokumenty aplikacyjne (wraz z  numerem referencyjnym) prosimy kierować klikając:

  Podanie danych obejmujących  imię (imiona) i nazwisko,  imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 221§ 1  Kodeksie Pracy) jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/a wyraźnej zgody, która może brzmieć następująco w zależności od Pani/a decyzji:
   
  „Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb związanych z realizacją obecnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Inżynier Systemowy przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie  ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków (administratora danych). Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o administratorze danych, jego danych kontaktowych, celu i okresie przetwarzania, odbiorcach danych, przysługujących mi prawach. Informacja ta była zamieszczona  w treści ogłoszenia, które stanowiło  źródło informacji o prowadzonej rekrutacji.”
   
  lub
   
  „Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb związanych z realizacją  obecnego oraz prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych na stanowisko Inżynier Systemowy  przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie  ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków (administratora danych). Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o administratorze danych, jego danych kontaktowych, celu i okresie przetwarzania, odbiorcach danych, przysługujących mi prawach. Informacja ta była zamieszczona  w treści ogłoszenia, które stanowiło  źródło informacji o prowadzonej rekrutacji.”
   
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków (zwana dalej Unima 2000), kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected], będąc administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji informuje, że:
   
  a)dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Unima 2000 na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   
  b)osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   
  c)odbiorcą danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne i organizacyjne dla administratora,
   
  d)dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
   
  e)osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Unima 2000). Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
   
  f)osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
   
  g)podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Unima 2000.