Ta oferta pracy jest nieaktualna od 205 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

iOS Developer

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 25.04.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  iOS Developer
  miejsce pracy: Warszawa
  numer referencyjny: UGR/001/0418


  Główne zadania:

  • Współpraca z użytkownikami końcowymi (biznesowymi) przy zbieraniu i analizie wymagań dotyczących danych umieszczonych w nowym rozwiązaniu; w szczególności konieczność uszczegółowienia ogólnych zadań i koncepcji biznesowych
  • Przygotowywanie specyfikacji technicznych dla nowych rozwiązań
  • Development aplikacji mobilnych na iOS-a
  • Przygotowywanie oraz utrzymywanie testów automatycznych aplikacji mobilnych – narzędzia + same testy
  • Przygotowywanie oraz utrzymywanie rozwiązań Continous Integration/Continous Deployment
  • Czynny udział w testach wewnętrznych oprogramowania
  • Współpraca w opracowywaniu nowych rozwiązań i obieraniu kierunków rozwojowych
  • Wdrażanie działań dot. poprawy jakości rozwiązań oraz procesów w obszarze kanałów elektronicznych


  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym: Informatyka
  • Biegłość oraz doświadczenie z językiem Swift
  • Dobra znajomość frameworków UIKit, Foundation (networking), Core Data oraz UserNotifications
  • Bardzo dobra znajomość SDK dla platformy iOS
  • Umiejętność posługiwania się narzędziami kontroli wersji - preferowany GIT
  • Bardzo dobra znajomość zagadnień projektowania i programowania obiektowego, znajomość wzorców MVVM, MVC
  • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji w architekturze client-server
  • Znajomość zagadnień programowania wielowątkowego
  • Umiejętność pisania testów jednostkowych i funkcjonalnych, doświadczenie w pisaniu testów XCUITest
  • Znajomość zagadnień relacyjnych baz danych.
  • Doświadczenie w pracy z Jenkinsem, Ansiblem, Dockerem
  • Mile widziana znajomość algorytmów kryptograficznych
  • Mile widziana znajomość metodyk Agile (np. SCRUM)


  Oferujemy:

  • Dostosujemy formę zatrudnienia do Twoich preferencji (umowa o pracę, B2B etc.)
  • Udział w ciekawych i innowacyjnych projektach
  • Możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w branży
  • Atrakcyjny pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, pakiet myBenefit, szkolenia etc.)

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].