Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

IT Application Engineer - Finance

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

IT Application Engineer - Finance
Miejsce pracy: Katowice

About company

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

Challenges waiting for you

 • Designing, developing and maintaining IT environment and deliver reliable, scalable platforms to build our key systems and services throughout the company.
 • Implementing and maintaining a database and programs on platforms such as Workday, SAP, MS Dynamics, Salesforce OnBase, Concur and supporting platforms Automatization, testing, including unit and functional, support part of the finance, banking areas, to be supporting SAP accounts and Concur as well.
 • Preparation of business and system analysis of a new banking application, Cooperation with programmers and testers. Work on a team of engineers, finance and technical leaders, analysts to enable new features for internal and external customers, while keeping our applications secure and stable. prototype, design, build/deliver and steward resilient platforms for a business capability.
 • Operate in an Agile capability team where quality and security are built into daily work and we make time to help others improve their environment as well.
 • Maintaining and determining the priorities of product backlog elements. Serve as the go-to person for triaging system anomalies (bugs, security, performance)

Qualifications

 • Bachelor or Masters in CS, MIS, Software Engineering or equivalent engineering/technical degree
 • Minimum 2-3-years’ experience in a finance organization (experience in project or manufacturing accounting would be an advantage
 • Experience within large SaaS platforms such as Workday, SAP, MS Dynamics, Salesforce OnBase, Concur and supporting platforms
 • Experience in one or more SQL or NoSQL databases technologies including Azure database services such as Cosmos DB and Azure DB migration services
 • Experience with Agile software development and test-driven development
 • Designing, developing and maintaining IT environment responsible for customer services delivery, network resources and assets inventory
 • Strong analytical skills: ability to distill information from disparate data sources and the capability to tell the story behind it, as well as recommendations for next steps
 • Ability to adapt quickly to new technologies and changing business requirements
 • Strong communication skills with ability to align the organization on complex technical decisions

Benefits:

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

About company

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

IT Application Engineer - Finance

Challenges waiting for you

 • Designing, developing and maintaining IT environment and deliver reliable, scalable platforms to build our key systems and services throughout the company.
 • Implementing and maintaining a database and programs on platforms such as Workday, SAP, MS Dynamics, Salesforce OnBase, Concur and supporting platforms Automatization, testing, including unit and functional, support part of the finance, banking areas, to be supporting SAP accounts and Concur as well.
 • Preparation of business and system analysis of a new banking application, Cooperation with programmers and testers. Work on a team of engineers, finance and technical leaders, analysts to enable new features for internal and external customers, while keeping our applications secure and stable. prototype, design, build/deliver and steward resilient platforms for a business capability.
 • Operate in an Agile capability team where quality and security are built into daily work and we make time to help others improve their environment as well.
 • Maintaining and determining the priorities of product backlog elements. Serve as the go-to person for triaging system anomalies (bugs, security, performance)

Qualifications

 • Bachelor or Masters in CS, MIS, Software Engineering or equivalent engineering/technical degree
 • Minimum 2-3-years’ experience in a finance organization (experience in project or manufacturing accounting would be an advantage
 • Experience within large SaaS platforms such as Workday, SAP, MS Dynamics, Salesforce OnBase, Concur and supporting platforms
 • Experience in one or more SQL or NoSQL databases technologies including Azure database services such as Cosmos DB and Azure DB migration services
 • Experience with Agile software development and test-driven development
 • Designing, developing and maintaining IT environment responsible for customer services delivery, network resources and assets inventory
 • Strong analytical skills: ability to distill information from disparate data sources and the capability to tell the story behind it, as well as recommendations for next steps
 • Ability to adapt quickly to new technologies and changing business requirements
 • Strong communication skills with ability to align the organization on complex technical decisions

Benefits:

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne