IT Application Manager

 • Warszawa, mazowieckie
 • Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 29.07.2019
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 28.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Głównym przedmiotem działalności ITCARD jest obsługa bankomatów, terminali płatniczych POS, kart płatniczych VISA i Master Card oraz obsługa autoryzacji transakcji płatniczych. ITCARD Centrum Technologii Płatniczych SA jest drugim, największym centrum obsługi i procesingu bankomatów w Polsce. Do ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash, sieć terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowa galeria handlowa Planet Plus. 
   
  Obecnie popszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:
  IT Application Manager
  Miejsce pracy: Warszawa

  OPIS STANOWISKA:

  • administrowanie aplikacjami back office w obszarze transakcji płatniczych,
  • planowanie rozwoju, testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych i funkcjonalności,
  • współpraca z dostawcami oprogramowania przy utrzymaniu systemów oraz planowaniu ich rozwoju,
  • zarządzanie zmianami w aplikacji: projektowanie/zgłaszanie/testowanie/nadzór instalacji nowych funkcjonalności zgodnie z PCI DSS,
  • zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem systemów przetwarzania,
  • obsługa incydentów w systemie i awarii zgodnie z obowiązującymi modelami i procedurami,
  • wsparcie użytkowników w ramach II Linii,
  • zapewnienie wymaganych poziomów dostępności.

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatyka,
  • minimum rok doświadczenia w administracji baz danych Oracle i/lub MSSQL,
  • znajomość języka angielskiego,
  • podstawowa umiejętność programowania pozwalająca na automatyzację procesów i tworzenie skryptów,
  • praktyczna znajomość PL/SQL, TSQL,
  • znajomość administracji systemami Linux Red Hat,
  • znajomość zagadnień dotyczących konfiguracji sieci,
  • wysokie umiejętności techniczne,
  • umiejętności tworzenia i pracy z dokumentacją techniczną,
  • zaangażowanie w pracę oraz kreatywność,
  • odpowiedzialność,
  • chęć ciągłego rozwoju/doskonalenia zawodowego,
  • umiejętność pracy w zespole.

  DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDZIE:

  • znajomość PCI DSS,
  • znajomość zagadnień dot. processingu transakcji w organizacjach płatniczych VISA/MC, tj: Authorization, Clearing, and Settlement.

  OFERUJEMY:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wysokiej jakości narzędzia do pracy,
  • karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, owocowe wtorki, darmowe bilety do kina,
  • elastyczny czas pracy,
  • przyjazną atmosferę pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
   
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.
   
  W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: [email protected]
   
  W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
   
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]