Ta oferta pracy jest nieaktualna od 273 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Support Engineer (m/f)

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Kierownik
 • 17.01.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy pionierami.

  W Amazon dążymy do tego, by stać się firmą, która najlepiej na całym świecie dba o potrzeby klienta – miejscem, w którym każdy będzie mógł znaleźć, odkryć i kupić wszystko to, czego pragnie. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli nieustannie zachwycać naszych klientów i dalej przekraczać kolejne granice. To Twoja wielka szansa na stworzenie historii.

  Poszukujemy utalentowanych i zmotywowanych kandydatów na stanowisko IT Support Engineer, którzy będą gotowi dołączyć do kadr światowej klasy działu ds. logistyki i operacji – to właśnie na tym polega funkcjonowanie naszych centrów logistycznych.

  Do naszych centrów logistycznych poszukujemy bystrych osób – takich jak Ty – które mają zmysł uważnej obserwacji. W szczególności zależy nam na umiejętności monitorowania wszystkich aspektów infrastruktury IT oraz obsługi technicznej systemów, co obejmuje między innym sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz funkcje serwerowe.

  Osoba zatrudniona na tym kluczowym stanowisku będzie działać zarówno na miejscu, jak i w formie dyżuru telefonicznego, aby wspierać nasze centrum logistyczne. Podlegając Managerowi ds. IT odpowiedzialnemu za daną lokalizację, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współpracować z lokalnymi inżynierami i szerszym gronem zespołów z działu ds. operacji, aby wdrażać i utrzymywać krytyczną infrastrukturę IT. Zatrudniona osoba będzie również zapewniać systemom codzienne wsparcie w celu zaspokajania potrzeb biznesowych w zależności od ich występowania.

  IT Support Engineer (m/f)
  Miejsce pracy: Szczecin
  32017

  Twoja rola i obowiązki:

  • Zapewnianie optymalnej wydajności działania infrastruktury IT oraz sprzętu
  • Dopilnowanie, by wyznaczone dla działu kluczowe wskaźniki efektywności przyjmowały odpowiednie wartości, a postanowienia Umów o gwarantowanym poziomie usług były respektowane w danej lokalizacji
  • Nadzorowanie bieżących procesów zarządzania inżynierami oraz technikami zatrudnionymi w dziale ds. IT, jak również przygotowywanie raportów dla IT Managera
  • Zarządzanie dostępnością całego sprzętu i infrastruktury IT oraz koordynowanie jej z nastawieniem na ciągłe doskonalenie procesów
  • Przeprowadzanie losowych kontroli w centrum logistycznym pod kątem infrastruktury technicznej, zapewniających przestrzeganie aktualnych wytycznych firmy Amazon w zakresie infrastruktury IT i norm BHP
  • Utrzymywanie kontaktu z wykonawcami i dostawcami zewnętrznymi oraz zrozumiałe komunikowanie wykrytych problemów technicznych
  • Proaktywne wypełnianie obowiązków w zakresie zarządzania projektami:
   • występowanie w roli punktu kontaktowego utworzonego na potrzeby projektów,
   • zapewnianie wsparcia i wiedzy technicznej zespołom projektowym w ramach danej lokalizacji,
   • regularne informowanie kluczowych stron zainteresowanych o postępach w projekcie oraz prowadzenie dokumentacji projektowej,
   • testowanie poprawności technicznego wykonania projektów
  • Rozwiązywanie doraźnych problemów w zależności od potrzeb
  • Koncentrowanie się na potrzebach klientów wewnętrznych oraz zapewnianie im znakomitej obsługi
  • Koordynowanie zarządzania środkami trwałymi i zasobami magazynowymi, co obejmuje przeprowadzanie kontroli i audytów – zawsze w zgodzie ze standardami i procesami firmy Amazon

  Podstawowe kwalifikacje i umiejętności:

  • Ukończone studia licencjackie
  • Doświadczenie w zakresie wsparcia technicznego systemów Linux/Unix i MS Windows,
  • szczegółowa wiedza z zakresu podstawowych technologii internetowych, w tym routingu i przełączania, serwerów DNS, i DHCP, przesyłania poczty, modelu OSI,
  • Doświadczenie w kontaktach z klientami, doskonałe umiejętności komunikacyjne (pisemne i ustne) w kontaktach na każdym szczeblu z pracownikami zatrudnionymi na wszystkich poziomach hierarchii firmy,
  • Doświadczenie w nadzorowaniu pracy zespołu,
  • Udokumentowane umiejętności dotyczące zarządzania projektami, zwłaszcza z zakresu wykonywania zadań technicznych,
  • Zaawansowane i udokumentowane umiejętności analityczne z zakresu rozwiązywania problemów,
  • Udokumentowana umiejętność działania w sposób samodzielny w sytuacjach pod dużą presją, która pozwoli skutecznie godzić wiele priorytetów,
  • Skrupulatność i sumienność w tworzeniu jasnej i zwięzłej dokumentacji,
  • widoczna gotowość do uczenia się i stosowania nowych technologii, a także mobilność pozwalająca spędzić w podróży do 25% czasu pracy,
  • Stanowisko wymaga pewnych nakładów pracy fizycznej możliwy wymóg pracy Engineer być może będzie musiała pracować w ciasnych pomieszczeniach zamkniętych, ciasnych przestrzeniach, pustkach podpodłogowych o wysokości ok. 1,2 m lub wewnątrz centrali wentylacyjnych, podnoszenie ciężarów o wadze do 40 kg,
  • Dbanie o czystość i prace konserwacyjne, praca na wysokościach i w podwyższonych miejscach

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.