Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Support Technician (m/f/d)

 • Poznań, wielkopolskie
 • Poznańska 1d, 62-080 Sady, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 25.07.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  IT Support Technician (m/f/d)
  Miejsce pracy: Poznań
  856698
  IT Support Technician (m/k) [Technik ds. IT]
  Każdego dnia zespoły ds. IT odgrywają nieocenioną rolę w funkcjonowaniu centrów logistycznych i operacyjnych Amazon. To dzięki ich pracy ogromne, dynamiczne centra logistyczne, będące sercem naszej firmy, sprawnie prowadzą swoje działania. Co więcej, zespoły ds. IT pozwalają nam utrzymać wysoki standard obsługi milionów zamówień realizowanych każdego dnia przez naszą firmę.

  Opis stanowiska i obowiązki:
   
  Będziesz świadczyć usługi wsparcia pierwszej i drugiej linii, zapewniając przy tym optymalną wydajność sprzętu oraz infrastruktury IT. Twoim zadaniem będzie także dopilnowanie, aby wyznaczone dla działu kluczowe wskaźniki efektywności przyjmowały odpowiednie wartości, a postanowienia umów o gwarantowanym poziomie usług były respektowane w danej lokalizacji. Będziesz brać udział w projektach realizowanych na poziomie obiektu, które mogą skutkować koniecznością zaktualizowania wymagań biznesowych i informatycznych.

  Praca jest rozliczana w systemie godzinowym i ma tryb zmianowy, a wypłaty są realizowane w cyklach miesięcznych. Stanowisko to wymaga elastyczności zarówno jeśli chodzi o konieczność podróżowania po regionie w celu udzielenia wsparcia placówkom zewnętrznym, jak i w kwestii pracy w niestandardowych godzinach – dlatego też pozytywne nastawienie odgrywa tu kluczową rolę.

  Zakres obowiązków:
  • Instalowanie, prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi sprzętu IT, co obejmuje między innymi:
  • laptopy i komputery stacjonarne,
  • sprzęt telekonferencyjny,
  • drukarki i skanery,
  • konserwację stacji roboczych,
  • pracę z okablowaniem – przeprowadzenie której będzie konieczne po odbyciu szkolenia przez osobę zatrudnioną na tym stanowisku
  • Zarządzanie obsługą obrazów i wykonywaniem kopii zapasowych dla wszystkich stacji roboczych i laptopów
  • Ścisłe przestrzeganie standardów pracy Amazon, co obejmuje kontrolę zgodności z wszystkimi zasadami i wytycznymi firmy, ze szczególnym uwzględnieniem protokołów IT i BHP
  • Zapewnianie jak największej dostępności sprzętu i infrastruktury IT dzięki nieustannemu wdrażaniu usprawnień i przeprowadzaniu konserwacji zapobiegawczej
  • Nieustanne dążenie do zwiększenia wydajności sprzętu i obniżania kosztów
  • Zapewnianie klientom najwyższego poziomu obsługi i wsparcia
  • Realizowanie zmian wnioskowanych przez kadrę kierowniczą, co może wiązać się z koniecznością pracy w niestandardowych godzinach
  • Prowadzenie komunikacji z podwykonawcami i dostawcami zewnętrznymi w celu jasnego omówienia problemów i podtrzymania standardów Amazon
  • Zapewnianie wsparcia informatycznego oraz uczestnictwo w projektach i inicjatywach realizowanych na poziomie obiektu i zespołu
  • Testowanie sprzętu na potrzeby użytkowników końcowych
  • Proaktywne zarządzanie środkami trwałymi i zasobami magazynowymi, w tym przeprowadzanie kontroli i audytów zgodnie ze standardami branżowymi, łącznie z procedurą reklamacyjną RMA
  • Udzielanie wsparcia osobom pracującym na stanowisku Senior Engineer zgodnie z zapotrzebowaniem, co może wiązać się w wyjątkowych sytuacjach z pracą po godzinach

  BASIC QUALIFICATIONS

  Podstawowe kwalifikacje i umiejętności:

  • Wysoki poziom umiejętności obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego – doświadczenie w obsłudze systemów MS Windows i Linux/Unix
  • 2 lata doświadczenia na stanowisku technicznym w środowisku logistycznym; doświadczenie zdobyte na stanowisku z zakresu wsparcia IT będzie dodatkowym atutem
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność przekazywania informacji technicznych osobom spoza branży
  • Nastawienie na obsługę klienta – możesz przedstawić dokumentację potwierdzającą zaawansowany poziom Twoich umiejętności z tego zakresu
  • Potwierdzony zaawansowany poziom umiejętności metodycznego rozwiązywania problemów oraz zdolności analitycznego myślenia
  • Umiejętność pracy w wielozadaniowym zespole, która wiąże się z regularnym informowaniem pozostałych uczestników projektu o wszystkim, co może mieć wpływ na funkcjonowanie zespołu, działu i firmy
  • Elastyczność i umiejętność przypisywania priorytetów w złożonym, dynamicznym środowisku pracy
  • Doświadczenie w opracowywaniu nowych procesów i procedur, ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad, skłonność do nieustannego wprowadzania usprawnień
  • Chęć do działania oraz gotowość do pracy w szybkim tempie
  • Możliwa do wykazania chęć uczenia się i stosowania nowych technologii
  • Potwierdzona umiejętność przejmowania inicjatywy i dobra motywacja
  • Elastyczność w zakresie pracy godzinowej i zmianowej – Twoje godziny pracy będą zależeć od wymagań operacyjnych
  • Stanowisko wymaga pewnych nakładów pracy fizycznej:
  • osoba zatrudniona na stanowisku IT Support Technician być może będzie musiała pracować w ciasnych pomieszczeniach, pustkach podpodłogowych o wysokości ok. 1,2 m lub wewnątrz centrali wentylacyjnych,
  • podnoszenie ciężarów o wadze do 40 kg,
  • dbanie o czystość i prace konserwacyjne,
  • praca na wysokościach i podwyższonych miejscach
  • praca przy maszynach (robotach)

  PREFERRED QUALIFICATIONS

  Preferowane kwalifikacje i umiejętności:

  • Certyfikat potwierdzający umiejętność obsługi systemu Linux/Unix i MS Windows oraz wiedzę o programie Cisco – sieci LAN/WAN i bezprzewodowe
  • Wiedza z dziedziny telekomunikacji, w tym w zakresie telefonii VOIP/SIP i telefonii mobilnej
  • Doświadczenie zdobyte podczas pracy w dziale pomocy technicznej w dynamicznym i płynnym środowisku
  • Gotowość i zdolność do rozwijania umiejętności niezbędnych do obsługi określonych zautomatyzowanych systemów centrum logistycznego
  • Umiejętność koordynowania współpracy z korporacyjnymi grupami wsparcia technicznego podejmowanej w celu wdrażania modyfikacji

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.