Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]
Keywords Studios

IT System Administrator

Keywords StudiosO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Keywords Studios

Murckowska 18B

Katowice

Do you have an experience in IT and willingness to develop your skills even more? Would you like to become a member of the local IT and a pivot element of the Regional IT Team in the international company with a well-established position in the gaming industry? If the answer is yes, here at Keywords Studios we are having a great opportunity for the IT Systems Administrator who will support our local IT team and will be responsible for maintaining, improving, and securing the IT infrastructure of our Katowice Studio. The person will report directly to our local IT Manager and guide the rest of the Local IT Team when and/if necessary. The workplace for our IT Systems Administrator is our Katowice Studio exclusively, remote work shall not be considered for this position.

IT System Administrator
Workplace: Katowice

Key Duties and Responsibilities:

 • Performing Day to Day Helpdesk responsibilities
 • Managing, maintaining and monitoring IT Infrastructure devices and services
 • Recommending improvements
 • Maintaining security, backup and redundancy strategies
 • Maximizing/optimizing IT Infrastructure performance and ensuring system availability and reliability by performing network maintenance and system upgrades
 • Conforming to and enforcing Company’s IT security policies
 • Maintaining and improving existing deployment servers and windows update services
 • Supervising Active Directory
 • Maintaining and implementing GPO policies according to regional and global policies
 • Maintaining high levels of IT security through access controls, VPN, backups and firewalls
 • Maintaining and performing procedures and ensuring operational tasks are performed reliably and consistently to reduce the risk of unplanned outages
 • Maintaining accurate hardware and software inventory
 • Communicating effectively with IT support staff to ensure smooth operations in production
 • Training and mentoring the other IT team members
 • Other duties as assigned

Requirements:

 • Bachelor’s Degree in IT or equivalent technical experience
 • 3+ years of IT technical experience
 • MS Office 365 (Hybrid environment)
 • MS Windows Server 2016-2019 (DNS, AD, DHCP, WSUS, WDS+MDT, RDP, HA Cluster, etc.)
 • Experience in managing network devices, routers, switches and firewall (Palo Alto, Dell, etc.)
 • File transfer across long distance (SFTP, Perforce, DFS, Aspera, Torrent, etc.)
 • Backup (Veeam Backup and Replication)
 • Proactive, Self-Starter and able to work independently
 • Strong knowledge of commonly-used concepts, practices, and procedures within IT industry
 • Basic Linux Knowledge
 • Ability to learn new concepts and technologies quickly
 • Strong documentation and reporting skills
 • Good level of spoken and written English (mandatory)
 • “Can Do” attitude
 • Experience in working in international environment (welcome but not required)
 • Openness for out of business hours tasks

Benefits:

 • Employment contract
 • Possibility to grow within the gaming industry
 • Private healthcare.
 • Multisport card refund
 • Attractive salary
 • Possibility to start immediately
 • Free beverages & fresh fruits
 • Friendly atmosphere
 • Chill-out zone with video games
 • Company parties
 • Casual and fun work environment
 • Pleasant location in the business area “Green Park”

Please send your CV in ENGLISH while applying for the position using the button below.

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Do you have an experience in IT and willingness to develop your skills even more? Would you like to become a member of the local IT and a pivot element of the Regional IT Team in the international company with a well-established position in the gaming industry? If the answer is yes, here at Keywords Studios we are having a great opportunity for the IT Systems Administrator who will support our local IT team and will be responsible for maintaining, improving, and securing the IT infrastructure of our Katowice Studio. The person will report directly to our local IT Manager and guide the rest of the Local IT Team when and/if necessary. The workplace for our IT Systems Administrator is our Katowice Studio exclusively, remote work shall not be considered for this position.

IT System Administrator

Key Duties and Responsibilities:

 • Performing Day to Day Helpdesk responsibilities
 • Managing, maintaining and monitoring IT Infrastructure devices and services
 • Recommending improvements
 • Maintaining security, backup and redundancy strategies
 • Maximizing/optimizing IT Infrastructure performance and ensuring system availability and reliability by performing network maintenance and system upgrades
 • Conforming to and enforcing Company’s IT security policies
 • Maintaining and improving existing deployment servers and windows update services
 • Supervising Active Directory
 • Maintaining and implementing GPO policies according to regional and global policies
 • Maintaining high levels of IT security through access controls, VPN, backups and firewalls
 • Maintaining and performing procedures and ensuring operational tasks are performed reliably and consistently to reduce the risk of unplanned outages
 • Maintaining accurate hardware and software inventory
 • Communicating effectively with IT support staff to ensure smooth operations in production
 • Training and mentoring the other IT team members
 • Other duties as assigned

Requirements:

 • Bachelor’s Degree in IT or equivalent technical experience
 • 3+ years of IT technical experience
 • MS Office 365 (Hybrid environment)
 • MS Windows Server 2016-2019 (DNS, AD, DHCP, WSUS, WDS+MDT, RDP, HA Cluster, etc.)
 • Experience in managing network devices, routers, switches and firewall (Palo Alto, Dell, etc.)
 • File transfer across long distance (SFTP, Perforce, DFS, Aspera, Torrent, etc.)
 • Backup (Veeam Backup and Replication)
 • Proactive, Self-Starter and able to work independently
 • Strong knowledge of commonly-used concepts, practices, and procedures within IT industry
 • Basic Linux Knowledge
 • Ability to learn new concepts and technologies quickly
 • Strong documentation and reporting skills
 • Good level of spoken and written English (mandatory)
 • “Can Do” attitude
 • Experience in working in international environment (welcome but not required)
 • Openness for out of business hours tasks

Benefits:

 • Employment contract
 • Possibility to grow within the gaming industry
 • Private healthcare.
 • Multisport card refund
 • Attractive salary
 • Possibility to start immediately
 • Free beverages & fresh fruits
 • Friendly atmosphere
 • Chill-out zone with video games
 • Company parties
 • Casual and fun work environment
 • Pleasant location in the business area “Green Park”

Please send your CV in ENGLISH while applying for the position using the button below.

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne