Ta oferta pracy jest nieaktualna od 129 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kasjer/Kasjerka

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 16.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kasjer/Kasjerka 
  pełny/niepełny etat
  Miejsce pracy: Warszawa
  Bemowo, ul.Połczyńska 121 (obok Tesco)

  Pracując u nas
  Możesz liczyć na:

  PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ
  Stabilność
  zatrudnienia
  Możliwość
  rozwoju

  ZAKRES ZADAŃ:

  • gwarantowanie profesjonalnej i miłej obsługi Klienta przy kasie,
  • sprawdzanie autentyczności środków płatniczych,
  • rozliczanie powierzonej gotówki i dokumentów,
  • informowanie Klientów o dostępnych usługach,
  • wydawanie faktur i gwarancji,
  • gwarantowanie obsługi zwrotów.

  OCZEKUJEMY:

  • znajomości obsługi komputera,
  • nastawienia na Klienta,
  • uczciwości, skrupulatności, dokładności.

  OFERUJEMY:

  • umowę o pracę,
  • stabilne zatrudnienie,
  • pracę w dobrej atmosferze,
  • opiekę medyczną,
  • ubezpieczenie grupowe,
  • Ekipę, na którą można liczyć,
  • dofinansowanie karty Multisport.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Spółką pod nazwą: Bricoman Polska Spółka z o.o. z siedzibą ul. Murmańska 25; 04-203 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000239320, posiadającą nr NIP: 113-25-68-413, nr REGON: 140215054, o kapitale zakładowym w wysokości: 138.000.000,00 zł.

  2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: [email protected]

  3. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym.

  4. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).

  5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

  7. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

  ZGODA NA BIEŻĄCY PROCES
  Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bricoman Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. Murmańska 25; 04-203 Warszawa, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie:
  • objętym przekazanym przeze mnie CV, co do danych niewskazanych w kodeksie pracy;
  • zawartym w liście motywacyjnym;
  • wskazanym w formularzu lub kwestionariuszu rekrutacyjnym;
  • załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia);
  • informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna, badania, testy, inne dane pozyskiwane podczas przeprowadzanego assessment center);
  • informacji uzyskiwanych od byłych pracodawców podczas weryfikacji dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Ponadto na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV, liście motywacyjnym lub formularzu.

   

  Podpis

  …………………………………

   

  ZGODA NA UDZIAŁ W KOLEJNYCH PROCESACH REKRUTACYJNYCH

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez Bricoman Polska Spółka z o.o. z siedzibą ul. Murmańska 25; 04-203 Warszawa, na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce w okresie następnych 12 miesięcy roku, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały przedłożone.

  1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

  2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały złożone.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ich wykorzystania podczas przeprowadzanych kolejnych procesów rekrutacyjnych przed podjęciem zatrudnienia.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.