ISSP Sp. z o.o.

Kasjer – sprzedawca

ISSP Sp. z o.o.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 22 dni
  do: 20 cze 2020
 • Umowa zlecenie
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

Firma ISSP Sp. z o. o. – jesteśmy Agencją Zatrudnienia (nr rejestru agencji zatrudnienia 10629), zajmującą się profesjonalną obsługą w dziedzinie pracy tymczasowej.

Dla naszego Klienta, będącego liderem na europejskim rynku budowlanym, poszukujemy pracowników na stanowisko kasjer – sprzedawca. Dołączenie do zespołu da Ci możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w pracy z ludźmi.

Kasjer – sprzedawca
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:

 • Profesjonalna obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy. 
 • Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Oczekujemy:

 • Łatwości w nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole.
 • Entuzjazmu i chęci do pracy.
 • Miłego usposobienia i pozytywnego nastawienia.
 • Zaangażowania.
 • Umiejętności obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o UZL.
 • Pracę w elastycznym grafiku (min. 130 godzin w miesiącu)
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Pracę w kilkunastoosobowym zespole.
 • Profesjonalne szkolenie wprowadzające oraz wsparcie ze strony kierowników sklepu na każdym etapie zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z numerem referencyjnym. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

ISSP Sp. z o.o. oraz ISSP UA Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji przez ISSP Sp. z o.o. oraz ISSP UA Sp. z o.o. jako agencje pracy tymczasowej informujemy, że:

 

Administratorami danych osobowych kandydatów w zależności od prowadzonego procesu rekrutacji są:

a) ISSP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000468036, NIP 8943047249 lub

b) ISSP UA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000639365, NIP 8943085801

 

Administratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych w osobie Damiana Klimasa nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

 

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u wybranych pracodawców użytkowników do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.

 

Administratorzy planują przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w celu marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz w celu przyszłej rekrutacji tylko w przypadku, gdy kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla zaangażowania kandydata w kolejne procesy rekrutacyjne.

 

Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa powyżej, w każdym momencie poprzez zawiadomienie wybranego Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kandydata przed jej wycofaniem.

 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Kodeksem cywilnym oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w przypadku cudzoziemców również Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych powoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

 

Dane będą udostępniane odbiorcom takim jak: pracodawcy, pracodawcy użytkownicy, podmioty prowadzące księgowość na zlecenie Administratorów, podmioty prowadzące działalność z zakresu obsługi procesów biznesowych tj. np. support IT Administratorów.

 

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. przez okres rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a także przez okres konieczny dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym.

 

Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratorów dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 

Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Administrator zastrzega że przesłanie do Administratorów CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 

Firma ISSP Sp. z o. o. – jesteśmy Agencją Zatrudnienia (nr rejestru agencji zatrudnienia 10629), zajmującą się profesjonalną obsługą w dziedzinie pracy tymczasowej.

Dla naszego Klienta, będącego liderem na europejskim rynku budowlanym, poszukujemy pracowników na stanowisko kasjer – sprzedawca. Dołączenie do zespołu da Ci możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w pracy z ludźmi.

Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków:

 • Profesjonalna obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy. 
 • Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Oczekujemy:

 • Łatwości w nawiązywania kontaktów i umiejętności pracy w zespole.
 • Entuzjazmu i chęci do pracy.
 • Miłego usposobienia i pozytywnego nastawienia.
 • Zaangażowania.
 • Umiejętności obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o UZL.
 • Pracę w elastycznym grafiku (min. 130 godzin w miesiącu)
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Pracę w kilkunastoosobowym zespole.
 • Profesjonalne szkolenie wprowadzające oraz wsparcie ze strony kierowników sklepu na każdym etapie zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z numerem referencyjnym. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

ISSP Sp. z o.o. oraz ISSP UA Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji przez ISSP Sp. z o.o. oraz ISSP UA Sp. z o.o. jako agencje pracy tymczasowej informujemy, że:

 

Administratorami danych osobowych kandydatów w zależności od prowadzonego procesu rekrutacji są:

a) ISSP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000468036, NIP 8943047249 lub

b) ISSP UA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000639365, NIP 8943085801

 

Administratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych w osobie Damiana Klimasa nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

 

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u wybranych pracodawców użytkowników do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.

 

Administratorzy planują przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w celu marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz w celu przyszłej rekrutacji tylko w przypadku, gdy kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla zaangażowania kandydata w kolejne procesy rekrutacyjne.

 

Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa powyżej, w każdym momencie poprzez zawiadomienie wybranego Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kandydata przed jej wycofaniem.

 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Kodeksem cywilnym oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w przypadku cudzoziemców również Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych powoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

 

Dane będą udostępniane odbiorcom takim jak: pracodawcy, pracodawcy użytkownicy, podmioty prowadzące księgowość na zlecenie Administratorów, podmioty prowadzące działalność z zakresu obsługi procesów biznesowych tj. np. support IT Administratorów.

 

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. przez okres rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a także przez okres konieczny dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym.

 

Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratorów dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 

Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Administrator zastrzega że przesłanie do Administratorów CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 

Ogłoszenie archiwalne