Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energy Solution Sp.z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303909.

2) Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się w formie pisemnej pod adresem wskazanym powyżej lub w razie zmiany adresu, pod adresem Administratora aktualnie widniejącym w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7) Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy i innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Tdobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
8) Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
9) Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany.

Key Account Manager

"ENERGY SOLUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

"ENERGY SOLUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Konesera 8

Warszawa

Firma Energy Solution Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Doradztwo obejmuje obszar merytoryczny, finansowy oraz prawny. Firma świadczy usługi dla klientów biznesowych, takich jak zakłady produkcyjne, sklepy, sieci handlowe, deweloperzy, banki oraz podmiotów z sektora finansów publicznych.

Key Account Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Wybrana osoba swoją operacyjną pracą będzie wspierała Dział Obsługi Klienta i Sprzedaży w realizacji umów wynegocjowanych z naszymi kluczowymi klientami – klienci sieciowi i/lub przemysłowi w sektorze energetycznym. Osoba będzie podlegać bezpośrednio pod Dyrektora Działu.

Key Account Manager będzie czuwał nad prawidłową realizacją umów, zadań oraz będzie prowadził wszystkie procesy związane z Klientem, a także jest pierwszą i ostatnią osobą w procesie komunikacyjnym z Klientem i odpowiada za całokształt obsługi Klienta.

Szukamy osoby, dla której codzienna praca w programach MS Word, MS Excel i PowerPoint, praca na dużej ilości danych i dokumentów, będzie przyjemnością.

Zapraszamy Cię jeżeli:

 • Potrafisz zorganizować swój czas i dotrzymywać założonych terminów,
 • Jesteś komunikatywną osobą,
 • Proces sprzedaży nie jest Ci obcy,
 • Potrafisz w sposób komunikatywny porozumieć się w języku angielskim,
 • Masz doświadczenie w negocjacjach, przygotowaniu umów, prowadzeniu prezentacji.
 • Jesteś osobą samodzielną.

Wymagamy:

 • Doświadczenia w sprzedaży w sektorze B2B – minimum 4 lata, warunek konieczny: branża energetyczna,
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i utrzymaniu dużych klientów biznesowych – warunek konieczny
 • Orientacja na realizację celów biznesowych
 • Biegłość w prowadzeniu prezentacji
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne
 • Dobra znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2,

Nasza oferta:

 • Umowa o pracę lub B2B,
 • Narzędzie: smartphone, komputer, samochód
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Wyjazdy/spotkania integracyjne
 • Świetna atmosfera
 • Dostęp do szkoleń i warsztatów umożliwiający rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji
 • Dodatkowe wynagrodzenie oparte o prowizje i premię

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych) za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Energy Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Administrator), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem aktualnie widniejącym w rejestrze przedsiębiorców KRS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected]

Firma Energy Solution Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Doradztwo obejmuje obszar merytoryczny, finansowy oraz prawny. Firma świadczy usługi dla klientów biznesowych, takich jak zakłady produkcyjne, sklepy, sieci handlowe, deweloperzy, banki oraz podmiotów z sektora finansów publicznych.

Key Account Manager

Wybrana osoba swoją operacyjną pracą będzie wspierała Dział Obsługi Klienta i Sprzedaży w realizacji umów wynegocjowanych z naszymi kluczowymi klientami – klienci sieciowi i/lub przemysłowi w sektorze energetycznym. Osoba będzie podlegać bezpośrednio pod Dyrektora Działu.

Key Account Manager będzie czuwał nad prawidłową realizacją umów, zadań oraz będzie prowadził wszystkie procesy związane z Klientem, a także jest pierwszą i ostatnią osobą w procesie komunikacyjnym z Klientem i odpowiada za całokształt obsługi Klienta.

Szukamy osoby, dla której codzienna praca w programach MS Word, MS Excel i PowerPoint, praca na dużej ilości danych i dokumentów, będzie przyjemnością.

Zapraszamy Cię jeżeli:

 • Potrafisz zorganizować swój czas i dotrzymywać założonych terminów,
 • Jesteś komunikatywną osobą,
 • Proces sprzedaży nie jest Ci obcy,
 • Potrafisz w sposób komunikatywny porozumieć się w języku angielskim,
 • Masz doświadczenie w negocjacjach, przygotowaniu umów, prowadzeniu prezentacji.
 • Jesteś osobą samodzielną.

Wymagamy:

 • Doświadczenia w sprzedaży w sektorze B2B – minimum 4 lata, warunek konieczny: branża energetyczna,
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i utrzymaniu dużych klientów biznesowych – warunek konieczny
 • Orientacja na realizację celów biznesowych
 • Biegłość w prowadzeniu prezentacji
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne
 • Dobra znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2,

Nasza oferta:

 • Umowa o pracę lub B2B,
 • Narzędzie: smartphone, komputer, samochód
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Wyjazdy/spotkania integracyjne
 • Świetna atmosfera
 • Dostęp do szkoleń i warsztatów umożliwiający rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji
 • Dodatkowe wynagrodzenie oparte o prowizje i premię

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych) za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Energy Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Administrator), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem aktualnie widniejącym w rejestrze przedsiębiorców KRS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected]

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne