Ta oferta pracy jest nieaktualna od 172 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Key Account Manager

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 30.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wzbogacamy życie i dostarczamy przyjemności
  AMBRA S.A. jest wiodącym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. W ofercie posiadamy m.in. wina musujące i klasyczne, wermuty, brandy, napoje musujące dla dzieci oraz inne wyroby alkoholowe. Kluczowe marki należące do Spółki to m.in. Dorato, Cin & Cin, Fresco, El Sol, Pliska czy Piccolo. W naszej ofercie znajdują się także wina pochodzące ze znanych regionów winiarskich Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii. Od lat towarzyszymy naszym klientom przy wielu okazjach, które warto uczcić dobrym winem. Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronie www.ambra.com.pl oraz www.centrumwina.com.pl.

  Jeśli posiadasz doświadczenie w pracy z sieciami międzynarodowymi, odnosisz sukcesy w negocjowaniu i realizacji kontraktów rocznych oraz potrafisz wyjść poza utarte schematy pracy KAM-a, a do tego jesteś pozytywnie nastawiony do pojawiających się wyzwań zawodowych oraz otwarty na rozmowę i współpracę, to ta oferta pracy jest skierowana właśnie do CIEBIE!

  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:


  KEY ACCOUNT MANAGER

  Miejsce pracy: Warszawa

  PODSTAWOWE ZADANIA

  • negocjowanie warunków kontraktów z klientami sieciowymi
  • monitorowanie realizacji postanowień umów handlowych
  • utrzymywanie kontaktów handlowych
  • budowa i wdrażanie strategii sprzedaży
  • realizacja uzgodnionego planu sprzedaży
  • analiza wyniku ekonomicznego aktywności sprzedażowych skierowanych do klientów sieciowych
  • zarządzanie powierzonym budżetem
  • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z klientami

  OCZEKUJEMY

  • min. 2- letniego doświadczenia w pracy na stanowisku Junior KAM lub KAM w branży FMCG
  • znajomości technik sprzedaży
  • orientacji na wynik i osiąganie wyznaczonych celów
  • umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych i utrzymywania długofalowych relacji z klientami
  • umiejętności analitycznego myślenia
  • inicjatywy i dużej samodzielności w działaniu
  • otwartości na zmiany i pozytywnego nastawienia do pojawiających się wyzwań zawodowych
  • wysokiej kultury osobistej
  • entuzjazmu i zaangażowania w pracę
  • bardzo dobrych umiejętności interpersonalnych
  • znajomość rynku alkoholi będzie dodatkowym atutem

  OFERUJEMY

  • samodzielną, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w nowocześnie zarządzanej organizacji
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i osiąganych wyników
  • możliwość doskonalenia zawodowego oraz rozwoju

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV i listu motywacyjnego
  za pomocą przycisku aplikuj.

  aplikuj
  Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest  AMBRA S.A. ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, tel. 22 566 33 00, [email protected]
   
  Przestrzeganie zasad ochrony danych w AMBRA S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą może się Pani/ Pan kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych przez spółką Ambra S.A. Może to Pani/Pan uczynić na trzy sposoby:

  1)    mailowo:  [email protected]
  2)    telefonicznie: (22) 566 33 00
  3)    korespondencyjnie: Ambra S.A., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa
   
  Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji.
   
  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
  - art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
   
  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych tj. firmom oferującym usługi selekcyjne.
   
  Dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich.
   
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia.
   
  W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
   
  Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować nie wzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej.
   
  Po zapoznaniu się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej prosimy dodatkowo o umieszczenie w CV poniższych oświadczeń:
   
  „Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej Administratora Danych Osobowych umieszczonej w treści ogłoszenia o pracę.”
   
  „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) przez spółkę AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041726, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.206.644,00 PLN (w całości wpłaconym) (dalej jako „Spółka”) w celu prowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji”
   
  Informujemy, że CV niezawierające dwóch powyższych Oświadczeń nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i zostaną usunięte.
  DOŁĄCZ DO NAS!
  www.ambra.com.pl