Kierowca HDS

 • pomorskie
 • Pracownik fizyczny
 • 20.11.2018
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 20.12.2018)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma ELFEKO S.A. świadcząca usługi w zakresie budownictwa energetycznego, poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Kierowca HDS
  Miejsce pracy – cała Polska

  Opis zadań:

  • prace przy budowie stacji elektroenergetycznych 110 KV, 220 KV, 400 KV,
  • prace związane z budową linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych,
  • prowadzenie pojazdu zgodnie z otrzymaną dyspozycją,
  • prawidłowe zabezpieczenie ładunku podczas transportu,
  • właściwe zabezpieczenie pojazdu w trakcie i po zakończeniu pracy,
  • dbałość o sprawność techniczną i czystość pojazdu,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • gotowość do pracy w delegacji na terenie kraju,
  • prawo jazdy kat. C, C+E
  • uprawnienia oraz doświadczenie w obsłudze HDS
  • doświadczenie w prowadzeniu pojazdów ciężarowych
  • posiadania aktualnej karty kierowcy, ukończonego kursu kwalifikacji wstępnej, ważnego szkolenia okresowego,
  • znajomości zasad eksploatacji i budowy pojazdów,
  • sprawności fizycznej,
  • dyspozycyjność.

  Inne oczekiwania:

  • mile widziane dodatkowe uprawnienia: SEP.
  W zamian oferujemy:
  • umowę o pracę na cały etat,
  • pakiet świadczeń socjalnych,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, o wieloletniej tradycji i ugruntowanej, pozycji na polskim rynku.

  Oferty prosimy kierować wyłącznie poprzez kliknięcie „Aplikuj teraz”

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz przyszłych rekrutacji.
   
  Proszę o zawarcie w swojej aplikacji zgody o następującej treści:

  Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych.

  Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  gromadzonych przez Administratora – ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości, oraz wskazanych przez niego odbiorców danych jak i podmioty trzecie z nim współpracujące na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania, dla jakich są one gromadzone (przeprowadzenia procesu rekrutacji)”.
   
  Administratorem danych osobowych jest  ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości. Dane kontaktowe: ELFEKO S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, e-mail: [email protected], tel.: 58 663 16 64, fax: 58 623 00 50.

  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, e-mail: [email protected],

  Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na potrzeby zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w tym również przyszłych rekrutacji.
  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych i innych ustaw szczególnych.

  Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia) w zakresie wskazanym przez Administratora – jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu lub niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.
  Dane osobowe przekazywane mogą być odbiorcom danych działającym w imieniu lub na zlecenie Administratora oraz podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem, tj. upoważnionym pracownikom Administratora, dostawcom usług IT, a także dostawcom usług HR – na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania.

  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak 1 roku od momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a ponadto cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.