Ta oferta pracy jest nieaktualna od 123 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik projektu

 • Katowice, śląskie
 • Kierownik
 • 2018-10-22

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma zajmująca się tworzeniem konstrukcji stalowych, poszukuje pracownika na stanowisko:

  Kierownik projektu
  Miejsce pracy: Katowice

  Zakres obowiązków

  • Analiza rynku konkurencyjnych usług i firm w nadzorowanym segmencie.
  • Tworzenie sieci klientów i utrzymanie bezpośredniego kontaktu z klientami.
  • Udział w przygotowaniu ofert handlowych.
  • Prowadzenie negocjacji handlowych w celu wypracowania ostatecznych wersji kontraktów i umów korzystnych z punktu widzenia firmy i jej przedsiębiorstwa. Konsultowanie z działem finansowym warunków i zakresu finansowania projektu.
  • Prawidłowe uruchomienie realizacji projektu zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami m.in:
  • Wystawienie zamówień wewnętrznego zawierającego preliminarze kosztów dla występujących w projekcie procesów,
  • Przygotowanie przepływów pieniężnych projektu
  • Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu
  • Aktualizacja Harmonogramów rzeczowych i finansowych projektu
  • Zgłaszanie i przygotowanie aktualizacji budżetu dla potrzeb zatwierdzenia zmian przez Zarząd.
  • Sprawdzenie zgodności realizacji projektów z wszystkimi warunkami handlowymi/ technicznymi wynikającymi z zawartych kontraktów/umów.
  • Przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących realizowanych projektów.
  • Koordynowanie i nadzór jak też realizacja zadań dotyczących zgłaszanych przez klientów reklamacji.
  • Bieżąca kontrola i odpowiedzialność za budżety dla poszczególnych projektów (budżet kosztów bezpośrednich, zużycia materiałów i robocizny, usług obcych)
  • Planowanie, realizacja , zamykanie projektu.
  • Organizowanie i Zarządzanie zespołem projektowym
  • Wyznaczanie osób do zadań merytorycznych w projekcie,
  • dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby,
  • weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
  • sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem, zwoływania spotkań roboczych zespołu projektowego - w miarę potrzeb, w sytuacji braku możliwości dotrzymania harmonogramu - dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnień z Przełożonym zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokonywanych wydatków, bieżące zarządzanie projektem,
  • przygotowywanie propozycji w zakresie zatrudnienia,
  • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia przez osoby realizujące projekt, kart czasu pracy,
  • nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,
  • terminowe i zgodne z umową i regułami sporządzanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu,
  • niezwłoczne informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
  • Realizacja bezpośrednich zaleceń służbowych
  • Systematyczne raportowanie w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz projektów,
  • Planowanie oraz raportowanie przepływów finansowych na realizowanym projekcie.

  Wymagania:

  • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata
  • Wykształcenie wyższe techniczne.
  • Umiejętność efektywnego zarządzania własnym czasem pracy.
  • Mile widziana znajomość języka angielskiego
  • Samodzielność oraz kreatywność w podejmowaniu działań.
  • Sumienności, terminowości, rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków
  • Dobra znajomość pakietu MS Office, Ms Project
  • Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Stabilną pracę, w oparciu o umowę o pracę, w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Współpracę z młodym i dynamicznym zespołem pracowników
  • Niezbędne narzędzia pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając:

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"