Obszar pracy: cała Polska

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Targowa 12, 09-400 Płock (dalej: Administrator). Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.mostostal-plock.com.pl lub pisząc na adres e-mail: [email protected]

W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się również z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: [email protected] lub telefonując pod numer: +48 24 367 11 35.

II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – a jeśli wyrazisz na to zgodę, także w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo stanowisko.

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego i w zakresie danych określonych w Kodeksie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą do przetwarzania Twoich danych w szerszym zakresie lub dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością udziału w procesie rekrutacyjnym.

Twoje dane będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie do zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych także dla przyszłych procesów rekrutacyjnych.

III. Informacja o odbiorcach danych

Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom, z których pośrednictwa Administrator korzysta w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.

Twoje dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na stronie: www.mostostal-plock.com.pl 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Mostostal Płock S.A.

Kierownik Projektu

Mostostal Płock S.A.O firmie

Mostostal Płock S.A.

Targowa 12

Płock

Mostostal Płock S.A. działa w branży budowlano-montażowej od ponad 50 lat. Obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa. Oferujemy szeroki zakres usług, realizując przedsięwzięcia z zakresu usług budowlano-montażowych, projektowania i kosztorysowania organizacji i technologii robót, usług sprzętowo-transportowych, remontów i modernizacji sprzętu, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi w zakresie robót spawalniczych, badań ultradźwiękowych, radiologicznych, wytrzymałościowych. 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Kierownik Projektu
Obszar pracy: cała Polska

Zakres zadań:

 • uczestnictwo w pracach nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową
 • uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń dla inwestycji prowadzonych przez spółkę oraz przy realizacji kontraktu
 • opracowanie i utrzymanie planu zarządzania projektem
 • opracowanie i utrzymanie planu bazowego projektu w tym harmonogramu
 • monitorowanie i kontrola ryzyka odchyleń i opóźnień w nadzorowanym projekcie, podejmowanie akcji naprawczej w przypadkach zagrożeń realizacji,
 • współpraca i komunikacja ze wszystkimi uczestnikami mającymi wpływ na zarządzany projekt
 • nadzór nad postępowaniami mającymi na celu uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń dla inwestycji prowadzonych przez spółkę
 • współpraca z biurem projektowym na wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji
 • kontrola postępu prac w celu utrzymania zgodności projektu z założonym planem
 • rozliczanie umów z kontrahentami, koordynacja procesu realizacji obiektu
 • współpraca z Klientem na wszystkich etapach realizacji kontraktu
 • zarządzanie jakością
 • realizacja projektu zgodnie z budżetem i utrzymanie zakładanej marży
 • przygotowanie okresowych raportów dla Zarządu
 • realizacja obsługi gwarancyjnej

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym lub pokrewnym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dobra komunikatywność i zdolności organizacyjne
 • doświadczenie na analogicznym stanowisku
 • wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji budownictwa przemysłowego
 • znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • znajomość obsługi programów MS Office, AutoCad, Microsoft Project
 • gotowość do pracy na terenie całego kraju
 • zaangażowanie, uczciwość, rzetelność, terminowość i dyspozycyjność

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie
 • współpraca wśród najlepszych specjalistów w branży


Prosimy o przesyłanie swojej aplikacji CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Mostostal Płock S.A. działa w branży budowlano-montażowej od ponad 50 lat. Obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa. Oferujemy szeroki zakres usług, realizując przedsięwzięcia z zakresu usług budowlano-montażowych, projektowania i kosztorysowania organizacji i technologii robót, usług sprzętowo-transportowych, remontów i modernizacji sprzętu, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi w zakresie robót spawalniczych, badań ultradźwiękowych, radiologicznych, wytrzymałościowych. 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Kierownik ProjektuNumer ref.: Obszar pracy: cała Polska

Zakres zadań:

 • uczestnictwo w pracach nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową
 • uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń dla inwestycji prowadzonych przez spółkę oraz przy realizacji kontraktu
 • opracowanie i utrzymanie planu zarządzania projektem
 • opracowanie i utrzymanie planu bazowego projektu w tym harmonogramu
 • monitorowanie i kontrola ryzyka odchyleń i opóźnień w nadzorowanym projekcie, podejmowanie akcji naprawczej w przypadkach zagrożeń realizacji,
 • współpraca i komunikacja ze wszystkimi uczestnikami mającymi wpływ na zarządzany projekt
 • nadzór nad postępowaniami mającymi na celu uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń dla inwestycji prowadzonych przez spółkę
 • współpraca z biurem projektowym na wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji
 • kontrola postępu prac w celu utrzymania zgodności projektu z założonym planem
 • rozliczanie umów z kontrahentami, koordynacja procesu realizacji obiektu
 • współpraca z Klientem na wszystkich etapach realizacji kontraktu
 • zarządzanie jakością
 • realizacja projektu zgodnie z budżetem i utrzymanie zakładanej marży
 • przygotowanie okresowych raportów dla Zarządu
 • realizacja obsługi gwarancyjnej

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym lub pokrewnym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dobra komunikatywność i zdolności organizacyjne
 • doświadczenie na analogicznym stanowisku
 • wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji budownictwa przemysłowego
 • znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • znajomość obsługi programów MS Office, AutoCad, Microsoft Project
 • gotowość do pracy na terenie całego kraju
 • zaangażowanie, uczciwość, rzetelność, terminowość i dyspozycyjność

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie
 • współpraca wśród najlepszych specjalistów w branży


Prosimy o przesyłanie swojej aplikacji CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne