Kierownik Robót

BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp.K.O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ważna jeszcze 11 dni
  do: 9 kwi 2020
 • Kierownik

Firma budowlana BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K. świadcząca kompleksowe usługi budowlane w realizacji inwestycji obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, usługowych i produkcyjnych poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Robót
Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad pracami budowlanymi,
 • Koordynacja procesu realizacji zadań zgodnie z wymogami kontraktu oraz dokumentacją,
 • Zarządzanie pracą podwykonawców oraz zespołu pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • Umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu
 • Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownik Robót a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (wyrażona przez Pana/Panią dobrowolna zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k.) w zw. z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.).
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym oraz zawarcia umowy o pracę.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Firma budowlana BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K. świadcząca kompleksowe usługi budowlane w realizacji inwestycji obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, usługowych i produkcyjnych poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Robót

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad pracami budowlanymi,
 • Koordynacja procesu realizacji zadań zgodnie z wymogami kontraktu oraz dokumentacją,
 • Zarządzanie pracą podwykonawców oraz zespołu pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • Umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu
 • Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47I, 36-060 Głogów Małopolski.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownik Robót a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (wyrażona przez Pana/Panią dobrowolna zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k.) w zw. z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.).
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od BAUDZIEDZIC sp. z o.o. sp.k. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym oraz zawarcia umowy o pracę.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ogłoszenie archiwalne