Księgowa - Księgowy

 • Chełm, lubelskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 09.11.2018
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 09.12.2018)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Austria Juice Group od dziesięcioleci wyróżnia się swoim know-how w zakresie rozwoju innowacyjnych koncepcji napojów i wysokiej jakości składników żywności i napojów.

   

  Dla naszego działu finansowego zlokalizowanego w Chełmie poszukujemy:

  Księgowej/Księgowego
  Miejsce pracy: Chełm

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia ekonomicznego,
  • doświadczenia w prowadzeniu ksiąg handlowych,
  • praktycznej dobrej znajomości rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
  • dobra obsługa komputera (gł. Excel),
  • dobrej organizacji pracy, dokładności, samodzielności.

  Wymagania :

  • dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego;
  • samodzielność i dokładność; komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność,

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
  • Interesujące wyzwania w międzynarodowej firmie
  • Dynamiczne zespoły oraz otwarta współpraca i komunikacja w całej firmie
  • Kultura firmy, oparta na wzajemnym zaufaniu, która wspiera poczucie odpowiedzialności wszystkich pracowników
  • przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy
  • Liczne możliwości rozwoju i szkolenia
  • Opiekę medyczną

  Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 23.11.2018 na adres:

  Austria Juice Poland Sp. z o.o.

  ul. Kolejowa 31

  22-100 Chełm

  lub za pomocą przycisku aplikowania

  tel. (+48) 82-56-22-152

  bottom
  KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH DODATKOWYCH:
  [Zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
  1) imię (imiona) i nazwisko;
  2) imiona rodziców;
  3) datę urodzenia;
  4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  5) wykształcenie;
  6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
   
  Jeżeli chcesz przekazać AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o. więcej informacji o sobie, wraz z CV prześlij oświadczenie o następującej treści:
  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych (w tym CV i liście motywacyjnym), które wykraczają poza zakres danych wskazanych w art. 22 (1) § 1 kodeksu pracy, przez AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o. (Ul. Kolejowa 31, 22-100 Chełm), w celu realizacji procesu rekrutacji.”
  Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne, brak wyrażenia zgody nie wpływa w żaden sposób na proces rekrutacji. W przypadku braku zgody lub jej cofnięcia, dane osobowe nie będą przetwarzane we wskazany w zgodzie sposób.]
  KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH DLA POTRZEB PRZYSZŁEJ REKRUTACJI:
  [Jeżeli chcesz by AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o. przetwarzała Twoje dane osobowe również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, wraz z CV prześlij oświadczenie o następującej treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych (w tym CV i liście motywacyjnym) przez AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o. przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez spółkę.
  Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne, brak wyrażenia zgody nie wpływa w żaden sposób na proces rekrutacji. W przypadku braku zgody lub jej cofnięcia, dane osobowe nie będą przetwarzane we wskazany w zgodzie sposób.]

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

  AUSTRIA JUICE POLAND sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

  Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych jest AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o. (Ul. Kolejowa 31, 22-100 Chełm), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000032472 (dalej zwana Administratorem).

  Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem można kontaktować się pisemnie pod adresem Ul. Kolejowa 31, 22-100 Chełm.

  Cel przetwarzania danych osobowych: Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe również na cele przyszłych procesów rekrutacyjnych, tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę. Podczas procesu rekrutacyjnego Administrator będzie oceniał Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, o które się ubiegasz oraz testował Twoje zdolności i umiejętności, tak by wybrać odpowiednią osobę.

  Podstawa przetwarzania danych osobowych: Administrator będzie przetwarzał Twoje imię, nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia na podstawie przepisu prawa - art. 221 § 1 Kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO*). Jeżeli w liście motywacyjnym lub CV przekażesz Administratorowi inne dane osobowe, niż wskazane powyżej, będą one przetwarzane tylko na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO).

  Odbiorcy danych osobowych: Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom należącym do jego grupy kapitałowej oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT, kadr, księgowości i rekrutacji – które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

  Okres przetwarzania danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez kolejny rok w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych tylko na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

  Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z Administratorem pisemnie na adres: Ul. Kolejowa 31, 22-100 Chełm, bądź mailowo na adres:……….. Jeżeli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Skutki nieprzekazania danych osobowych: Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym za wyjątkiem przekazania danych osobowych na podstawie zgody, które jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

  *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)