Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Kwestor

Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiO firmie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281/289

Łódź

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko 
Kwestora
Miejsce pracy: Łódź

Opis zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Planowanie, nadzór merytoryczny oraz koordynowanie działalności naukowej i badawczej w Instytucie;
 • Nadzór nad organizacją konkursów na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, opieka nad praktykami studenckimi w Instytucie;
 • Nadzór nad organizacją współpracy międzynarodowej Instytutu;
 • Nadzór oraz koordynacja działań dotyczących przygotowania planów i sprawozdań merytorycznych z działalności naukowej Instytutu;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe oraz działalność statutową z instytucji krajowych i międzynarodowych;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi NCBiR, MNiSW, NCN, ABM.
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy w komórkach organizacyjnych Instytutu CZMP.
 • Przygotowanie umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo – badawczymi i organizacjami międzynarodowymi oraz nadzór nad ich realizacją; Współpraca z instytucjami zewnętrznymi NCBiR, MNiSW, NCN, ABM.
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy w komórkach organizacyjnych Instytutu CZMP.
 • Nadzór nad działalnością dydaktyczną i studiami podyplomowymi we współpracy z innymi jednostkami;
 • Nadzór nad organizacją i przebiegiem Rady Naukowej ICZMP;
 • Ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność statutową i badania własne;
 • Przygotowanie wniosku o finansowanie działalności statutowej Instytutu;
 • Monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe;
 • Koordynacja aplikacji o różnorodne projekty badawcze, zagraniczne i krajowe;
 • Pomoc w zakresie składania wniosków o realizację projektów badawczych, a następnie nadzór i pomoc przy ich realizacji;
 • Pomoc w administrowaniu realizowanymi projektami;
 • Wyszukiwanie, udostępnianie i szkolenie pracowników w zakresie możliwości uczestnictwa w projektach;
 • Aktywizacja i edukacja pracowników naukowych Instytutu w zakresie badań naukowych;
 • Monitorowaniem dokumentacji programów/ogłoszeń konkursowych oraz innych informacji dotyczących dotacji ze środków unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania, umożliwiających pozyskiwanie dla Instytutu CZMP dofinansowań   na projekty infrastrukturalne, profilaktyczne i szkoleniowe;
 • Przygotowanie koncepcji projektów;
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektów;
 • Nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektów;
 • Kontakt z instytucją wdrażającą, innymi komórkami organizacyjnymi ICZMP, kontrahentami , wykonawcami usług, dostaw w ramach realizacji projektów.
 • Nadzór nad realizacją zadań dotyczących opiniowania produktów przez ICZMP;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (minimum 3 projekty), preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w realizacji projektów w instytucjach finansowanych ze środków publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych;
 • Samodzielność i dokładność;
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki;
 • Kreatywność i umiejętność szybkiego uczenia się;
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny.
Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • za pomocą przycisku Aplikowania

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko 
Kwestora

Opis zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Planowanie, nadzór merytoryczny oraz koordynowanie działalności naukowej i badawczej w Instytucie;
 • Nadzór nad organizacją konkursów na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, opieka nad praktykami studenckimi w Instytucie;
 • Nadzór nad organizacją współpracy międzynarodowej Instytutu;
 • Nadzór oraz koordynacja działań dotyczących przygotowania planów i sprawozdań merytorycznych z działalności naukowej Instytutu;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe oraz działalność statutową z instytucji krajowych i międzynarodowych;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi NCBiR, MNiSW, NCN, ABM.
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy w komórkach organizacyjnych Instytutu CZMP.
 • Przygotowanie umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo – badawczymi i organizacjami międzynarodowymi oraz nadzór nad ich realizacją; Współpraca z instytucjami zewnętrznymi NCBiR, MNiSW, NCN, ABM.
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy w komórkach organizacyjnych Instytutu CZMP.
 • Nadzór nad działalnością dydaktyczną i studiami podyplomowymi we współpracy z innymi jednostkami;
 • Nadzór nad organizacją i przebiegiem Rady Naukowej ICZMP;
 • Ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność statutową i badania własne;
 • Przygotowanie wniosku o finansowanie działalności statutowej Instytutu;
 • Monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe;
 • Koordynacja aplikacji o różnorodne projekty badawcze, zagraniczne i krajowe;
 • Pomoc w zakresie składania wniosków o realizację projektów badawczych, a następnie nadzór i pomoc przy ich realizacji;
 • Pomoc w administrowaniu realizowanymi projektami;
 • Wyszukiwanie, udostępnianie i szkolenie pracowników w zakresie możliwości uczestnictwa w projektach;
 • Aktywizacja i edukacja pracowników naukowych Instytutu w zakresie badań naukowych;
 • Monitorowaniem dokumentacji programów/ogłoszeń konkursowych oraz innych informacji dotyczących dotacji ze środków unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania, umożliwiających pozyskiwanie dla Instytutu CZMP dofinansowań   na projekty infrastrukturalne, profilaktyczne i szkoleniowe;
 • Przygotowanie koncepcji projektów;
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektów;
 • Nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektów;
 • Kontakt z instytucją wdrażającą, innymi komórkami organizacyjnymi ICZMP, kontrahentami , wykonawcami usług, dostaw w ramach realizacji projektów.
 • Nadzór nad realizacją zadań dotyczących opiniowania produktów przez ICZMP;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (minimum 3 projekty), preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w realizacji projektów w instytucjach finansowanych ze środków publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych;
 • Samodzielność i dokładność;
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki;
 • Kreatywność i umiejętność szybkiego uczenia się;
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny.
Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • za pomocą przycisku Aplikowania

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Ogłoszenie archiwalne