Laborant

 • Wasilków, podlaskie
 • Specjalista
 • 30.07.2019
 • Ważna jeszcze 8 dni (do 29.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Laborant
  Firma Unicell Poland Sp. z o.o. producent klejów, farb, impregnatów, systemu dekoracji ścian Primacol Decorative, obecna na polskim rynku od 1998r. w związku z wdrożeniem nowego konceptu obsługi, zatrudni:
   
  Laboranta
   
  Miejsce pracy: Wasilków

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

  • wykonywanie badań w ramach kontroli jakości, a w szczególności analiz surowców stosowanych do produkcji, analiz półproduktów, wyrobów gotowych,
  • kontrolę prawidłowości procesów technologicznych,
  • wykonywanie prób praktycznych wyrobów gotowych,
  • bieżące raportowanie o wynikach prowadzonych badań do Kierownika Laboratorium,
  • analizę i staranne sporządzanie dokumentacji prowadzonych analiz,
  • dbałość o sprzęt laboratoryjny

  Wymagania:

  • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych,
  • doskonała organizacja własnej pracy,
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dokładność, rzetelność, systematyczność,
  • samodzielność w działaniu,
  • gotowość do podejmowania wyzwań i pogłębiania fachowej wiedzy.

  Oferujemy:

  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
  • pracę w dynamicznym i młodym zespole,
  • wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas,
  • pracę w organizacji dbającej o bezpieczeństwo pracy,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
  CV i list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 09.08.2019r
   

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

  Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Unicell Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 25,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected],

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

  8) W przypadku gdyby była Pani/Pan zainteresowana pozostawieniem swoich danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę w swoim CV umieścić następującą informację:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.