Ta oferta pracy jest nieaktualna od 239 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Learning & Development Expert

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 20.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  opis
  W Banku Zachodnim WBK dbamy o naszych pracowników. Dzięki silnej marce i wsparciu Grupy Santander zapewniamy im stabilność zatrudnienia, rozwój, nowoczesne narzędzia pracy oraz możliwość wpływania na otoczenie. Każdego z dumą obserwujemy, jak osiąga kolejne sukcesy.

  Obdarzamy szacunkiem, słuchamy z uwagą, wspieramy, współpracujemy i mówimy wprost. Dotrzymujemy obietnic. Między innymi to powoduje, że nasi pracownicy zostają z nami na dłużej.
  Learning & Development Expert
  Miejsce pracy: Warszawa

  DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE:

  • Zarządzanie procesami rozwojowymi, w tym kompleksowa diagnoza potrzeb rozwojowych kadry, opracowywanie długoterminowej polityki lokalnych działań rozwojowych, tworzenie koncepcji programów rozwojowych i planowanie działań rozwojowych;
  • Prowadzenie i odpowiedzialność merytoryczna nad badaniem zaangażowania w organizacji, przygotowywanie analiz, raportów, zestawień i wszelkich statystyk w ramach badania zaangażowania
  • Pełnienie roli doradczo – eksperckiej, w szczególności dla HR Biznes Partnerów i kadry kierowniczej odnośnie najlepszych praktyk i rozwiązań dostępnych na rynku w zakresie rozwoju kompetencji;
  • Przygotowanie informacji zarządczej (zestawienia podsumowujące, raporty, prezentacje na Zarząd i dla kadry kierowniczej) w oparciu
   o analizy ilościowe i jakościowe;
  • Koordynowanie projektów ogólnobankowych, zarządzanie pracami grup projektowych realizujących procesy rozwojowe, koordynacja projektów od strony organizacyjnej, komunikacja i monitoring realizacji;
  • Utrzymanie i rozwój funkcjonalności narzędzi i aplikacji wspierających programy rozwojowe i proces oceny wyników pracy (testowanie, identyfikacja i procesy zgłaszania błędów, wprowadzanie zmian systemowych);
  • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami (trenerzy, firmy szkoleniowe);
  • Przygotowywanie i uczestniczenie w sesjach AC/DC, udzielanie informacji zwrotnej po badaniach kompetencji, testach osobowości, itp.;

  OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

  • Doświadczenia w prowadzeniu projektów rozwojowych dla pracowników i kadry kierowniczej
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
  • Minimum 5-letniego doświadczenia związanego z rozwojem pracowników na różnych szczeblach organizacji
  • Bardzo dobrej znajomości trendów i nowoczesnych rozwiązań dotyczących obszaru rozwoju i szkoleń
  • Umiejętności kreowania i rekomendowania rozwiązań HR wspierających strategię organizacji wraz z prezentacją rekomendowanych działań
  • Znajomości nowoczesnych narzędzi oceny pracowniczej
  • Samodzielności i proaktywności w działaniu

  MAMY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ:

  • Klarowne ścieżki rozwoju – możliwość udziału
   w licznych rekrutacjach wewnętrznych,
  • Miejsce pracy – centrum Warszawy – okolice Ronda ONZ,
  • Pracę i możliwość wymiany doświadczeń
   w międzynarodowym środowisku grupy Santander,
  • Wewnętrzne programy rozwojowe umożliwiające
   doskonalenie kompetencji zawodowych,
  • Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: możliwość
   dofinansowania do studiów, szkolenia, bankową bibliotekę
   książek i multimediów,
  • Możliwość wyboru spośród urozmaiconej oferty świadczeń
   pozapłacowych w ramach systemu MyBenefit,
  • Prywatną opiekę zdrowotną.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

   

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.