Prosimy o dopisanie do CV następującej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania, cechy charakteru itp.) i ewentualnie zgody na przyszłe rekrutacje:
1. „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Autos” Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych wykraczających poza: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Pani/Panu, prosimy nie umieszczać ich w dokumentach aplikacyjnych. W takim przypadku zgoda nie jest konieczna/wymagana, bądź powinna być ograniczona jedynie do tych danych, co do których chce Pani/Pan, aby były przez nas wykorzystane w procesie rekrutacji.
2. „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Autos Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, na potrzeby przyszłych rekrutacji, na aplikowane przeze mnie aktualnie stanowisko, bądź na inne, podobne stanowiska pracy. ”
Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe, zawarte w ofercie pracy, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy nie zamieszczać klauzuli zgody jak wyżej w dokumentach aplikacyjnych. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na obecnie aplikowane stanowisko.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani(-a) danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Autos Sp.z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim ul.Unii Europejskiej 2B; z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail wysłany ze strony internetowej www.autos.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (52) 3876600;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem [email protected] lub telefonicznie 723 686 944;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie zgody ( tj. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zamiaru zawarcia umowy (tj. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) ;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; upoważnieni pracownicy i współpracownicy Pracodawcy, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych;
4) Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że kandydat do pracy wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych(w takiej sytuacji dane osobowe będą przechowywane 12 miesięcy);
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody;
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Magazynier

AUTOS Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

AUTOS Sp. z o.o.

Szczecińska 33

Łódź

top

P.W. AUTOS to w 100% polska firma działająca od ponad 25 lat w branży automotiv. Dostarczamy części zamienne i reagujemy na potrzeby klientów już w 85 miejscach w Polsce i kilkunastu na terenie Czech i Słowacji. W związku z rosnącymi potrzebami naszych klientów poszukujemy gotowych i chętnych do pracy pracowników. Aktualnie mamy wolny wakat na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: Łódź

Obowiązki magazyniera:

 • przyjmowania i wydawanie towaru,
 • terminowe i zgodne ze zleceniem rozwożenie towaru do klientów,
 • załadunek i rozładunek pojazdów dostawczych i ciężarowych,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 • wykonywanie powierzonych zadań w ramach prowadzonej polityki magazynowej.
Od kandydatów oczekujemy:
 • gotowości do pracy w charakterze magazyniera,
 • zorganizowania, sumienności, dokładności i odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • sprawności fizycznej i pozytywnego nastawienia,
 • prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne (dodatek do „wczasów pod gruszą”, bony na święta),
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • miłą atmosferę, zgrany i zmotywowany zespół współpracowników,
 • zaplecze silnej i dobrze prosperującej firmy, wsparcie w procesie adaptacji zawodowej oraz możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

P.W. AUTOS to w 100% polska firma działająca od ponad 25 lat w branży automotiv. Dostarczamy części zamienne i reagujemy na potrzeby klientów już w 85 miejscach w Polsce i kilkunastu na terenie Czech i Słowacji. W związku z rosnącymi potrzebami naszych klientów poszukujemy gotowych i chętnych do pracy pracowników. Aktualnie mamy wolny wakat na stanowisko:

Magazynier

Obowiązki magazyniera:

 • przyjmowania i wydawanie towaru,
 • terminowe i zgodne ze zleceniem rozwożenie towaru do klientów,
 • załadunek i rozładunek pojazdów dostawczych i ciężarowych,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 • wykonywanie powierzonych zadań w ramach prowadzonej polityki magazynowej.
Od kandydatów oczekujemy:
 • gotowości do pracy w charakterze magazyniera,
 • zorganizowania, sumienności, dokładności i odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • sprawności fizycznej i pozytywnego nastawienia,
 • prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne (dodatek do „wczasów pod gruszą”, bony na święta),
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • miłą atmosferę, zgrany i zmotywowany zespół współpracowników,
 • zaplecze silnej i dobrze prosperującej firmy, wsparcie w procesie adaptacji zawodowej oraz możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne