Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM) zgadzasz się na przetwarzanie przez ADM Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Archer Daniels Midland danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Proszę o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Archer Daniels Midland.

Ochrona danych osobowych kandydatów

 1. Zakres

W firmie Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM lub poprzez stosowanie czasowników w 1 osobie liczby mnogiej oraz wszelkich form zaimków „my” i „nasz”) bardzo poważnie podchodzimy do kwestii poufności, integralności i dokładności Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w odniesieniu do procesu rekrutacyjnego na stanowiska pracy w ramach Grupy ADM.

 1. Cel

Celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest ocena Państwa kandydatury na stanowisko pracy, które oferujemy.

 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych osobowych – w celu oceny Państwa kandydatury – jest Art. 6(1)(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które przewiduje, że Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane w przypadku zawarcia jakiegokolwiek przyszłego stosunku pracy. W przypadku obowiązywania krajowych przepisów w tym zakresie, ADM poinformuje Państwa o tym fakcie oddzielnie.

ADM nie potrzebuje i nie wymaga przesyłania oraz udostępniania przez Państwa danych osobowych stanowiących specjalną kategorię danych osobowych zgodnie z RODO (włączając w to informacje dotyczące np. religii lub zdrowia, Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się Państwo na przesłanie do ADM takich danych osobowych, podstawą prawną do ich przetwarzania jest Art. 9(2)(b) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu oceny Państwa kandydatury i aplikacji na stanowisko pracy. Nie macie Państwo obowiązku przekazywania ADM swoich danych osobowych, ale ich nieprzekazanie oznacza, że nie będziecie Państwo mogli zawrzeć stosunku pracy z naszą firmą.

 1. Kategorie danych osobowych


ADM gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji przedstawionych powyżej celów, czyli dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, CV oraz wszelkie inne informacje, które dostarczone zostały przez Państwa dobrowolnie w procesie rekrutacji

 1. Przechowywanie danych osobowych

ADM przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów. W przypadku niepowodzenia w procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte, chyba że ich przechowywanie jest wymagane na podstawie przepisów krajowych. Możliwe, że w przyszłości pojawią się w Grupie ADM dostępne stanowiska, które będą odpowiadać Państwa umiejętnościom i zainteresowaniom. W takim przypadku poprosimy Państwa o udzielenie zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych w celu rekrutacji na stanowiska pracy w przyszłości.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Zasadniczo ADM nie przekazuje Państwa danych osobowych stronom trzecim.

ADM przekazuje Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko, jeśli jest to niezbędne. W przypadku Państwa aplikacji wyłącznie podmioty Grupy ADM będą odbiorcami Państwa danych osobowych, w szczególności jeśli podmioty ADM świadczą usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR) na rzecz innych podmiotów ADM.

Dalsze udostępnianie Państwa danych osobowych nastąpi wyłącznie, gdy będzie to wymagane przez prawo.

7. Państwa trzecie i/lub organizacje międzynarodowe

ADM jest światową korporacją, w związku z czym Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, które nie zapewniają adekwatnego poziomu ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Odbiorcami mogą być spółki będące w rękach grupy, np. inne lokalizacje/ podmioty ADM. ADM zapewnia, że wdrożone zostały wystarczające środki bezpieczeństwa, takie jak zawieranie standardowych klauzul umownych UE, aby Państwa prawa jako podmiotu danych były chronione nawet w przypadku, gdy dane są przetwarzane poza Unią Europejską. Tego rodzaju umowy są zarządzane przez nasz Zespół ds. Ochrony Danych. Prosimy o kontakt z członkami tego zespołu, jeśli będziecie Państwo chcieli uzyskać więcej informacji na ten temat lub otrzymać kopię zawartych klauzul umownych.

 1. Prawa związane z ochroną danych osobowych

ADM zawsze udzieli Państwu informacji i pomocy w kwestii Państwa danych osobowych oraz informacji z nimi związanych. Państwa prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione poniżej. W przypadku składania zapytania w sprawie swoich danych osobowych należy sprecyzować, w jakiej formie chcielibyście Państwo otrzymać informację zwrotną. W przeciwnym razie ADM, odpowie w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zapytanie. Skontaktujemy się z Państwem i postaramy się rozwiązać problem zawarty w zapytaniu w ciągu miesiąca. W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub przesadnych wniosków, ADM ma prawo domagać się uzasadnionej opłaty lub odmówić realizacji wniosku.

Prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych, jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich Praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat.

8.1 Dostęp: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o potwierdzenie, czy ADM przetwarza Państwa dane osobowe. Jeśli ADM przetwarza Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o dostęp do swoich danych osobowych.

8.2 Sprostowanie: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie swoich nieprecyzyjnych lub niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez ADM. Z powyższego prawa można skorzystać poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

8.3 Usunięcie: Mają państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy ADM, jeśli nie ma żadnych wyjątków prawnych do ich przechowywania. Należy mieć na względzie, że ADM podlega różnym prawnym wymogom przechowywania danych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

8.4 Ograniczenie przetwarzania: Mają Państwo prawo, w określonych przypadkach, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

8.5 Przenoszalność danych: Mogą mieć Państwo prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie. To prawo obejmuje także prawo do żądania od ADM przeniesienia danych osobowych do innego administratora na mocy polecenia. Z prawa tego można skorzystać, gdy dane osobowe zostały dostarczone przez Państwa i są przetwarzane na podstawie zgody bądź realizacji umowy lub w przypadku gdy przetwarzanie jest przeprowadzane przy pomocy zautomatyzowanych środków.

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADM, do której wysłali Państwo swoją aplikację w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

 1. Inspektor ochrony danych

Naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Dr. Thomas Balzer (Contractor)

EMEA Compliance

[email protected]

+0049 (0) 40 3013 774

 1. Skargi

W każdym momencie mają Państwo prawo do złożenia skargi do swojego lokalnego organu nadzorczego w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Komentarze

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, chcielibyście skorzystać z praw dotyczących ochrony swoich danych lub w przypadku innych pytań o ogólnym charakterze mających związek z tą usługą, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych [email protected]

 

 

ADM Poland Sp. z o.o.

Manufacturing Manager

ADM Poland Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Kutno, łódzkie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  do: 23 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Część etatu
 • Menedżer

Join our team at the Kutno Location as

Manufacturing Manager
Miejsce pracy: Kutno

At ADM, we unlock the power of nature to provide access to nutrition worldwide. With industry-advancing innovations, a complete portfolio of ingredients and solutions to meet any taste, and a commitment to sustainability, we give customers an edge in solving the nutritional challenges of today and tomorrow. We’re a global leader in human and animal nutrition and the world’s premier agricultural origination and processing company. Our breadth, depth, insights, facilities and logistical expertise give us unparalleled capabilities to meet needs for food, beverages, health and wellness, and more. From the seed of the idea to the outcome of the solution, we enrich the quality of life the world over.

Your Responsibilities

 • Plan and organize and follow up the production of the different production lines depending on client's orders and production time,
 • Study, develop, define and optimize the manufacture methods and production management,
 • Lead the team of operators and motivate them,
 • Train the operators where needed on production skills and safety regulations,
 • Work out and implement standard operating procedures for production operations,
 • Ensure that standard operating procedures are adhered to,
 • Ensure implementation and adherence to health and safety procedures,
 • Implement and enforce quality control and tracking programs to meet quality objectives,
 • Meet the goals on timely delivery of our products to customers,
 • Ensure that government policies with regards to safety and environment are maintained,
 • Make Decisions About Equipment Use, Maintenance, Modification And Procurement,
 • Make sure production orders in current system (Divalto) are processed correctly and timely,
 • Responsible for accurating the stock (including stock take),
 • Setup and maintain production management information and conduct analysis on the data. After analysis you use the data to improve the operational performance and report to the management,
 • Actively participate in the implementation of improvements in current machinery and new production technology. This consists of technical input, prepare budgets for the projects and taking charge of the actual implementation,
 • Ensure efficient collaboration and co-ordination between relevant departments including procurement, distribution and management,
 • Contribute to the successful implementation of a new ERP-system (M3),

Your Profile

 • Proven experience as production manager (5 years)
 • Experience in managing teams (above 20 ppl)
 • Knowledge of performance evaluation
 • Experience in reporting on key production metrics
 • Deep knowledge of quality standards and health & safety regulations
 • Proficiency in MS Office, production software ((MES preferably) and ERP software (M3 preferably)
 • Experience in managing external contractors (including maintenance)
 • Driving license (B)
 • Fluent in English,
 • Production/ Logistics/ Engineering Degree,
 • Outstanding communication ability,
 • Excellent organizational and leaderships skills,
 • Attention to detail,
 • Strong decision-making skills and a results-driven approach,
 • Project Management skills and experience with budgeting concepts are nice to have

Our Offer

 • Competitive salary & private medical care,
 • Permanent contract in stable, international company for the 12th time awarded as one of the best employer by magazine Fortune,
 • A great opportunity to grow and develop in a team of professionals,
 • Stable work and career opportunities in different areas and locations of the market leading company.

Apply today

If you’re ready to learn and be challenged, we want to hear from you today! Please apply online using apply button.
Learn more about ADM at www.adm.com.
 
We are proud to be an equal opportunity workplace and value diversity at our company. If you feel this job is for you, unlock your potential and apply now online informing us about your earliest possible entry date and salary expectation.
 
ADM Poland Sp. z o.o       
Kolorowa 6

60-198 Poznan”
opisopis

Join our team at the Kutno Location as

Manufacturing Manager

At ADM, we unlock the power of nature to provide access to nutrition worldwide. With industry-advancing innovations, a complete portfolio of ingredients and solutions to meet any taste, and a commitment to sustainability, we give customers an edge in solving the nutritional challenges of today and tomorrow. We’re a global leader in human and animal nutrition and the world’s premier agricultural origination and processing company. Our breadth, depth, insights, facilities and logistical expertise give us unparalleled capabilities to meet needs for food, beverages, health and wellness, and more. From the seed of the idea to the outcome of the solution, we enrich the quality of life the world over.

Your Responsibilities

 • Plan and organize and follow up the production of the different production lines depending on client's orders and production time,
 • Study, develop, define and optimize the manufacture methods and production management,
 • Lead the team of operators and motivate them,
 • Train the operators where needed on production skills and safety regulations,
 • Work out and implement standard operating procedures for production operations,
 • Ensure that standard operating procedures are adhered to,
 • Ensure implementation and adherence to health and safety procedures,
 • Implement and enforce quality control and tracking programs to meet quality objectives,
 • Meet the goals on timely delivery of our products to customers,
 • Ensure that government policies with regards to safety and environment are maintained,
 • Make Decisions About Equipment Use, Maintenance, Modification And Procurement,
 • Make sure production orders in current system (Divalto) are processed correctly and timely,
 • Responsible for accurating the stock (including stock take),
 • Setup and maintain production management information and conduct analysis on the data. After analysis you use the data to improve the operational performance and report to the management,
 • Actively participate in the implementation of improvements in current machinery and new production technology. This consists of technical input, prepare budgets for the projects and taking charge of the actual implementation,
 • Ensure efficient collaboration and co-ordination between relevant departments including procurement, distribution and management,
 • Contribute to the successful implementation of a new ERP-system (M3),

Your Profile

 • Proven experience as production manager (5 years)
 • Experience in managing teams (above 20 ppl)
 • Knowledge of performance evaluation
 • Experience in reporting on key production metrics
 • Deep knowledge of quality standards and health & safety regulations
 • Proficiency in MS Office, production software ((MES preferably) and ERP software (M3 preferably)
 • Experience in managing external contractors (including maintenance)
 • Driving license (B)
 • Fluent in English,
 • Production/ Logistics/ Engineering Degree,
 • Outstanding communication ability,
 • Excellent organizational and leaderships skills,
 • Attention to detail,
 • Strong decision-making skills and a results-driven approach,
 • Project Management skills and experience with budgeting concepts are nice to have

Our Offer

 • Competitive salary & private medical care,
 • Permanent contract in stable, international company for the 12th time awarded as one of the best employer by magazine Fortune,
 • A great opportunity to grow and develop in a team of professionals,
 • Stable work and career opportunities in different areas and locations of the market leading company.

Apply today

If you’re ready to learn and be challenged, we want to hear from you today! Please apply online using apply button.
Learn more about ADM at www.adm.com.
 
We are proud to be an equal opportunity workplace and value diversity at our company. If you feel this job is for you, unlock your potential and apply now online informing us about your earliest possible entry date and salary expectation.
 
ADM Poland Sp. z o.o       
Kolorowa 6

60-198 Poznan”

Ogłoszenie archiwalne