Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Mechanical Engineer

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Roździeńska 49

Katowice

Mechanical Engineer
Miejsce pracy: Katowice
Rockwell Automation is the world’s largest company solely focused on industrial automation and information. Our purpose is to integrate control and information across the enterprise to help industrial companies and their people to be more productive.

Rockwell Automation’s Industrial Component Business is seeking a Mechanical Engineer to be a member of a next generation new product development team responsible for the design, analysis, and test of mechanisms, electrical packaging and electrical interconnections for communication and control modules.  The position requires the proven ability to work with system, hardware, firmware and test personnel to create project specifications and develop products through the entire development cycle.

Our Offer

 • Innovative and interesting projects in a newly formed team
 • Professional work environment with a high emphasis on product quality
 • Opportunities for training and development of professional skills
 • Opportunities to enhance English proficiency
 • Competitive benefits package
 • Multinational work environment

Minimum Qualifications

 • Bachelor of Science Degree in Mechanical Engineering and at least 2 years of relevant experience.
 • Experience designing parts to manufacturing processes including plastic injection molding, metal stamping, machining, and die casting.
 • Experience using Creo CAD software to develop parts, assemblies and drawings.
 • Ability to analyze designs for mechanical strength.
 • Excellent communication skills, along with the ability to read, write, and speak English fluently
 • Legal authorization to work in the European Union and ability to travel internationally (10%)

Desired Qualifications

 • Experience with using ANSYS simulation software for Finite Element Analysis, Magnetic Analysis, and Thermal Analysis.
 • Experience using ADAMS software to analyze the dynamic performance of a mechanism
 • Proven ability to analyze and solve complex problems which involve both hardware and firmware.
 • Hands-on development and test experience with electrical terminations and interconnections.
 • Experience with Design for Six Sigma tools.
 • Familiarity or proficiency with SAP for product data management.
 • Experience performing 3D tolerance analysis using CETOL 6 sigma software.
 • Familiarity with Rockwell Automation products (including Logix controllers and software tools) and/or other industrial control equipment.

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.
Rockwell Automation is the world’s largest company solely focused on industrial automation and information. Our purpose is to integrate control and information across the enterprise to help industrial companies and their people to be more productive.
Mechanical Engineer

Rockwell Automation’s Industrial Component Business is seeking a Mechanical Engineer to be a member of a next generation new product development team responsible for the design, analysis, and test of mechanisms, electrical packaging and electrical interconnections for communication and control modules.  The position requires the proven ability to work with system, hardware, firmware and test personnel to create project specifications and develop products through the entire development cycle.

Our Offer

 • Innovative and interesting projects in a newly formed team
 • Professional work environment with a high emphasis on product quality
 • Opportunities for training and development of professional skills
 • Opportunities to enhance English proficiency
 • Competitive benefits package
 • Multinational work environment

Minimum Qualifications

 • Bachelor of Science Degree in Mechanical Engineering and at least 2 years of relevant experience.
 • Experience designing parts to manufacturing processes including plastic injection molding, metal stamping, machining, and die casting.
 • Experience using Creo CAD software to develop parts, assemblies and drawings.
 • Ability to analyze designs for mechanical strength.
 • Excellent communication skills, along with the ability to read, write, and speak English fluently
 • Legal authorization to work in the European Union and ability to travel internationally (10%)

Desired Qualifications

 • Experience with using ANSYS simulation software for Finite Element Analysis, Magnetic Analysis, and Thermal Analysis.
 • Experience using ADAMS software to analyze the dynamic performance of a mechanism
 • Proven ability to analyze and solve complex problems which involve both hardware and firmware.
 • Hands-on development and test experience with electrical terminations and interconnections.
 • Experience with Design for Six Sigma tools.
 • Familiarity or proficiency with SAP for product data management.
 • Experience performing 3D tolerance analysis using CETOL 6 sigma software.
 • Familiarity with Rockwell Automation products (including Logix controllers and software tools) and/or other industrial control equipment.

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne