Oferta pracy

Menadżer ds. projektu

ISSP Sp. z o.o.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Pełny etat
 • Menedżer
Firma ISSP Sp. z o. o. – jesteśmy Agencją Zatrudnienia (nr rejestru agencji zatrudnienia 10629), zajmującą się profesjonalną obsługą w dziedzinie pracy tymczasowej.
 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko:
Menadżer ds. projektu

Osoba na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • Bieżące nadzorowanie i zarządzanie realizowanymi projektami,
 • Rekrutacja oraz wsparcie przy zatrudnianiu pracowników,
 • Aktywna współpraca z innymi działami firmy,
 • Planowanie pracy podległego zespołu,
 • Raportowanie postępu prac z projektu.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Nastawienie na realizacje zadań,
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Samodzielność i odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • Pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • Wysoka kultura osobista. 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Atrakcyjny system premiowy,
 • Pracę na samodzielnym stanowisku i możliwości rozwoju.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych. 

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji przez ISSP Sp. z o.o. jako agencje pracy tymczasowej informujemy, że:

Administratorami danych osobowych kandydatów w zależności od prowadzonego procesu rekrutacji jest:

ISSP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000468036, NIP 8943047249

Administratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych w osobie Damiana Klimasa nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u wybranych pracodawców użytkowników do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.

Administratorzy planują przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w celu marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz w celu przyszłej rekrutacji tylko w przypadku, gdy kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla zaangażowania kandydata w kolejne procesy rekrutacyjne.

Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa powyżej, w każdym momencie poprzez zawiadomienie wybranego Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kandydata przed jej wycofaniem.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Kodeksem cywilnym oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w przypadku cudzoziemców również Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych powoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

Dane będą udostępniane odbiorcom takim jak: pracodawcy, pracodawcy użytkownicy, podmioty prowadzące księgowość na zlecenie Administratorów, podmioty prowadzące działalność z zakresu obsługi procesów biznesowych tj. np. support IT Administratorów.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. przez okres rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a także przez okres konieczny dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym.

Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratorów dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator zastrzega że przesłanie do Administratorów CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy