Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Menedżer ds. Transformacji Back Office

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

al. Jerozolimskie 7

Warszawa

top
BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Do wymagających projektów, realizujących misję wspierania wzrostu ekonomicznego Polski, poszukujemy ambitnych menedżerów, zainteresowanych rozwojem zawodowym w jedynym takim banku w Polsce wspierającym przedsiębiorczość i podnoszącym jakość życia Polaków. Naszym pracownikom zapewniamy stabilne zatrudnienie w rozwijającej się i nowoczesnej organizacji z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.
Menedżer ds. Transformacji Back Office
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Współrealizacja projektu transformacji w obszarze operacji bankowych, w tym wdrożenia systemu do obsługi produktów skarbowych (Back Office Treasury)
 • Przegląd, identyfikacja i definiowanie procesów biznesowych z obszaru transakcji na rynku międzybankowym, rozliczeń krajowych i zagranicznych
 • Przegląd funkcjonalności używanych systemów pod kątem obsługi transakcji skarbowych, w tym potwierdzania, rozliczania, ewidencji księgowej oraz raportowania
 • Proponowanie optymalizacji oraz określenie i modelowanie wymagań do rozwiązań systemowych
 • Bieżąca współpraca z Kierownikiem Projektu, PMO, członkami zespołu projektowego, innymi jednostkami banku oraz zewnętrznymi konsultantami i dostawcami
 • Monitorowanie wymagań prawnych związanych z realizowanymi pracami
 • Udział w przygotowywaniu rekomendacji, tworzenie dokumentacji, raportowanie stanu realizacji projektu vs. uzgodnione harmonogramy i budżet

Oczekiwania:

 • Kilkuletnie doświadczenie w bankowości (ew. konsultingu) w części bankowego back-office
 • Poparta doświadczeniem wiedza w zakresie definiowania i modelowania procesów biznesowych w obszarze obsługi produktów skarbowych obszaru Treasury
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych, transformacyjnych i/lub optymalizacyjnych w procesach operacyjnych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Zdolność wypracowywania kompromisów i umiejętność współpracy
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w dynamicznym środowisku
 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: ekonomia/finanse, bankowość, zarządzanie)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Certyfikat PMP lub Prince 2 będzie dodatkowym atutem
 • Warunek konieczny wiedza z zakresu obsługi i rozliczeń transakcji skarbowych

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami
BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Do wymagających projektów, realizujących misję wspierania wzrostu ekonomicznego Polski, poszukujemy ambitnych menedżerów, zainteresowanych rozwojem zawodowym w jedynym takim banku w Polsce wspierającym przedsiębiorczość i podnoszącym jakość życia Polaków. Naszym pracownikom zapewniamy stabilne zatrudnienie w rozwijającej się i nowoczesnej organizacji z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.
Menedżer ds. Transformacji Back Office

Odpowiedzialność i zadania:

 • Współrealizacja projektu transformacji w obszarze operacji bankowych, w tym wdrożenia systemu do obsługi produktów skarbowych (Back Office Treasury)
 • Przegląd, identyfikacja i definiowanie procesów biznesowych z obszaru transakcji na rynku międzybankowym, rozliczeń krajowych i zagranicznych
 • Przegląd funkcjonalności używanych systemów pod kątem obsługi transakcji skarbowych, w tym potwierdzania, rozliczania, ewidencji księgowej oraz raportowania
 • Proponowanie optymalizacji oraz określenie i modelowanie wymagań do rozwiązań systemowych
 • Bieżąca współpraca z Kierownikiem Projektu, PMO, członkami zespołu projektowego, innymi jednostkami banku oraz zewnętrznymi konsultantami i dostawcami
 • Monitorowanie wymagań prawnych związanych z realizowanymi pracami
 • Udział w przygotowywaniu rekomendacji, tworzenie dokumentacji, raportowanie stanu realizacji projektu vs. uzgodnione harmonogramy i budżet

Oczekiwania:

 • Kilkuletnie doświadczenie w bankowości (ew. konsultingu) w części bankowego back-office
 • Poparta doświadczeniem wiedza w zakresie definiowania i modelowania procesów biznesowych w obszarze obsługi produktów skarbowych obszaru Treasury
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych, transformacyjnych i/lub optymalizacyjnych w procesach operacyjnych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Zdolność wypracowywania kompromisów i umiejętność współpracy
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w dynamicznym środowisku
 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: ekonomia/finanse, bankowość, zarządzanie)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Certyfikat PMP lub Prince 2 będzie dodatkowym atutem
 • Warunek konieczny wiedza z zakresu obsługi i rozliczeń transakcji skarbowych

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne