Mistrz Mechanik

AQUANET S.A. O firmie

AQUANET S.A.

Czereśniowa 4

Mosina


Aquanet S.A. należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. To największa w Wielkopolsce firma zajmująca się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem zimnej wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także świadczeniem usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Z naszych usług korzystają mieszkańcy Poznania oraz okolicznych gmin. Aquanet S.A. zatrudnia obecnie ponad 800 osób, pracujących w różnych obiektach Spółki, na terenie Poznania i okolicznych gmin.


Mistrz Mechanik

Miejsce pracy: Mosina

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • nadzór nad utrzymaniem maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcją DTR urządzeń w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy przez okres użytkowania;
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przeglądowych urządzeń mechanicznych i instalacji technicznych na obiektach wodnych i ściekowych należących do Spółki;
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przeglądowych i naprawczych urządzeń mechanicznych i instalacji technicznych;
 • nadzór nad utrzymywaniem urządzeń mechanicznych i technologicznych w stanie gotowości technicznej do bezpiecznej i bezawaryjnej pracy;
 • Specyfikacja oraz zakup niezbędnych części do naprawy maszyn i urządzeń;
 • Nadzór nad pracą podległych pracowników fizycznych:
  • właściwą organizację i wyniki pracy zespołu pracowników;
  • przydzielanie pracy pracownikom kierowanego zespołu lub podległym brygadom;
  • racjonalne wykorzystanie środków pracy oraz czasu pracy;
  • bezpieczną organizację procesu produkcyjnego;
  • przestrzeganie technologii i jakość wykonywanej pracy;
  • kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie atmosfery sprzyjającej wysokiej wydajności pracy.

OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA TYM STANOWISKU OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia min. średniego technicznego (mile widziane wykształcenie wyższe o kierunku Mechanika lub pokrewnym);
 • min. 5-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków;
 • znajomości budowy, działania, naprawy urządzeń mechanicznych;                      
 • znajomości działania oraz wiedza z zakresu napraw i eksploatacji wewnętrznych instalacji budynków;                            
 • znajomości zastosowanych materiałów użytych do budowy urządzeń mechanicznych, umiejętność doboru nowych;        
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej, rysunku technicznego branży mechanicznej i budowlanej;
 • prawa jazdy kat. B;                                       
 • umiejętności zarządzania ludźmi, delegowania zadań dla podległego zespołu;     
 • wysokich umiejętności interpersonalnych, zaangażowania.

Dodatkowym atutem będzie:

 • uprawnienia eksploatacyjne SEP gr. I, II, III E oraz D.      
 • uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, wciągarek i wciągników oraz żurawi warsztatowych kat. II S.
 • znajomość procesu technologicznego uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • wiedza z zakresu procesów oczyszczania ścieków oraz produkcji wody.

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 • umowa o pracę
 • prywatna opieka medyczna
 • pracowniczy pragram emerytalny
 • pracownicza kasa zapomogowa
 • wolontariat pracowniczy
 • możliwość pracy zdalnej
 • turnieje sportowe
 • karta Multisport
 • dofinansowanie studiów
 • dodatkowy system wynagrodzenia premiowego
 • dopłata do wypoczynku
 • dopłata do nauki języków obcych
 • paczki bożonarodzeniowe dla dzieci
 • piknik firmowy
 • darmowe miejsca parkingowe
 • nowoczesne technologie
 • programy szkoleniowe
 • rozwój zawodowy
 • dzień zdrowia raz w roku
 • ubezpieczenie na życie

Osoby zainteresowane spełniające  powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV do Działu Personalnego i Rozwoju Pracowników do dnia 15 lipca br. za pomocą przycisku aplikuj.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1  Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan po przez posłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.
 
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu realizacji badania satysfakcji przebiegu procesu rekrutacyjnego jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.
 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy