Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60, 90-105 Łódź (KRS: 0000046958).
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
[art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”]
4. Przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 prawo do przenoszenia danych;
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
6. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świadczenia usług; inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez FF Marka Własna Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e:mail: [email protected]
Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.
 
____________________
data i czytelny podpis
 
 
Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 
____________________
data i czytelny podpis
 
FF MARKA WŁASNA SP Z O O

Młodszy Laborant

FF MARKA WŁASNA SP Z O OO firmie

FF MARKA WŁASNA SP Z O O

Grzybowa 5

Kalisz

 
FF Marka Własna sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku lodów i deserów mrożonych. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: w Kaliszu oraz w Chechle Pierwszym. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji marek własnych na zamówienie sieci handlowych. Wieloletnia działalność oraz współpraca z głównymi graczami na rynku lodów sprawia, że spółka doskonale orientuje się w najnowszych technologiach, surowcach oraz w aktualnych trendach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

MŁODSZY LABORANT(KA)
Miejsce pracy: Kalisz

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Terminowe wynagrodzenie + premie uznaniowe
 • Poleceń - dodatkowa premia do 800zł za polecenie pracownika do pracy
 • Pakiet Benefit: karta Multisport, możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenie na życie, dostęp do platformy e-learningowej z jęz.angielskiego
 • Bezpłatny parking

Zadania:

 • Pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych (mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych)
 • Koordynacja wykonywanych badań materiałów i wyrobów gotowych zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Raportowanie wyników badań oraz ich archiwizacja
 • Analiza krytycznych punktów kontroli na linii produkcyjnej
 • Współudział w tworzeniu niezbędnej dokumentacji jakościowej (procedury, instrukcje, specyfikacje)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe(technologia żywności, biotechnologia, chemia, mikrobiologia, ochrona środowiska itp. )
 • Doświadczenie na pokrewnym stanowisku mile widziane
 • Doświadczenie zdobyte w branży FMCG będzie dodatkowym atutem
 • Podstawowa wiedza z zakresu standardów i systemów zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa żywności (HACCP, IFS, BRC, itp)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office) Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Zdolności analityczne, solidność oraz dokładność
 • Zaangażowanie i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym
Kandydatów prosimy o przesłanie CV klikając przycisk APLIKUJ.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.

Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 
FF Marka Własna sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku lodów i deserów mrożonych. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: w Kaliszu oraz w Chechle Pierwszym. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji marek własnych na zamówienie sieci handlowych. Wieloletnia działalność oraz współpraca z głównymi graczami na rynku lodów sprawia, że spółka doskonale orientuje się w najnowszych technologiach, surowcach oraz w aktualnych trendach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

MŁODSZY LABORANT(KA)
Miejsce pracy: Kalisz

Zadania:

 • Pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych (mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych)
 • Koordynacja wykonywanych badań materiałów i wyrobów gotowych zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Raportowanie wyników badań oraz ich archiwizacja
 • Analiza krytycznych punktów kontroli na linii produkcyjnej
 • Współudział w tworzeniu niezbędnej dokumentacji jakościowej (procedury, instrukcje, specyfikacje)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe(technologia żywności, biotechnologia, chemia, mikrobiologia, ochrona środowiska itp. )
 • Doświadczenie na pokrewnym stanowisku mile widziane
 • Doświadczenie zdobyte w branży FMCG będzie dodatkowym atutem
 • Podstawowa wiedza z zakresu standardów i systemów zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa żywności (HACCP, IFS, BRC, itp)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office) Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Zdolności analityczne, solidność oraz dokładność
 • Zaangażowanie i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Terminowe wynagrodzenie + premie uznaniowe
 • Poleceń - dodatkowa premia do 800zł za polecenie pracownika do pracy
 • Pakiet Benefit: karta Multisport, możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenie na życie, dostęp do platformy e-learningowej z jęz.angielskiego
 • Bezpłatny parking
Kandydatów prosimy o przesłanie CV klikając przycisk APLIKUJ.
Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.

Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne