Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe podane w CV przetwarzamy w celu:

a) uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub

b) uwzględniania Cię w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach

na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:

a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia,

b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych- do czasu cofnięcia zgody lub przez okres dwóch lat od złożenia CV.

Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)      prawo do usunięcia danych.

d)     ograniczenia przetwarzania danych

e)     prawo do przenoszenia danych:

f)       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k., ul. Torowa 3H 30-435 Kraków

e-mail: [email protected]
Tel: (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00).

Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do siedziby firmy ul. Torowa 3H 30-435 Kraków

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.

GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k.

Motion Designer - Reżyser

GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k.O firmie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 5 maj 2020
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista

GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k.

Torowa 3H

Kraków

GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k.  jest krakowską firmą będącą światowym liderem na rynku elektroniki i oprogramowania do broni treningowej.
Nasz zespół składa się z osób łączących pasję z wiedzą i umiejętnościami.
 
Produkty GATE sprzedawane są od 9 lat w ponad 30 krajach.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.gatee.eu
Motion Designer - Reżyser
Miejsce pracy: Kraków

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Tworzenie filmów promocyjnych oraz instruktażowych na potrzeby naszej firmy (przykłady: youtube.com/gatemovies),
 • Opracowywanie scenariuszy,
 • Współpraca z UX writerem, specjalistą ds. mechaniki AEG, Product Ownerem oraz Graphic Designer’em,
 • Tworzenie animacji 2D / 3D,
 • Montaż oraz publikacja nagranego materiału,
 • Wsparcie Graphic Designer’a,
 • Współpraca z działem R&D.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Doświadczenia popartego portfolio,
 • Praktycznej znajomości pakietu Adobe CC z naciskiem na Adobe After Effects oraz Adobe Premiere,
 • Wysokiego poczucia estetyki,
 • Umiejętności operatorskich i reżyserskich,
 • Twórczej kreatywności,
 • Praktycznej umiejętności obsługi kamer (GH4, GH5) oraz lustrzanek Canon,
 • Samodzielności,
 • Znajomości aktualnych trendów w marketingu.

Oferujemy:

 • Kreatywną pracę w firmie będącej liderem na rynku elektroniki do replik broni,
 • Dostęp do najnowszych produktów GATE,
 • Strzelanki Airsoftowe,
 • Możliwość uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach rozwijających kompetencje,
 • Pracę w zwinnym zespole,
 • Umowę o pracę lub B2B,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania,
 • Dofinansowanie karty Multisport, pakietu Luxmed, Krakowskiej Karty Miejskiej,
 • Darmowy parking dla pracowników,
 • Pyszną kawę.

 

WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k., ul. Torowa 3H 30-435 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Motion Designer/ Reżyser z moim udziałem.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k., ul. Torowa 3H 30-435 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Motion Designer/ Reżyser z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości.

Jednocześnie informuję, iż wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Ponadto prosimy o umieszczenie następującego oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Administrator moich danych osobowych jest GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k., ul. Torowa 3H 30-435 Kraków

opisopisopisopis
GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k.  jest krakowską firmą będącą światowym liderem na rynku elektroniki i oprogramowania do broni treningowej.
Nasz zespół składa się z osób łączących pasję z wiedzą i umiejętnościami.
 
Produkty GATE sprzedawane są od 9 lat w ponad 30 krajach.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.gatee.eu
Motion Designer - Reżyser

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Tworzenie filmów promocyjnych oraz instruktażowych na potrzeby naszej firmy (przykłady: youtube.com/gatemovies),
 • Opracowywanie scenariuszy,
 • Współpraca z UX writerem, specjalistą ds. mechaniki AEG, Product Ownerem oraz Graphic Designer’em,
 • Tworzenie animacji 2D / 3D,
 • Montaż oraz publikacja nagranego materiału,
 • Wsparcie Graphic Designer’a,
 • Współpraca z działem R&D.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Doświadczenia popartego portfolio,
 • Praktycznej znajomości pakietu Adobe CC z naciskiem na Adobe After Effects oraz Adobe Premiere,
 • Wysokiego poczucia estetyki,
 • Umiejętności operatorskich i reżyserskich,
 • Twórczej kreatywności,
 • Praktycznej umiejętności obsługi kamer (GH4, GH5) oraz lustrzanek Canon,
 • Samodzielności,
 • Znajomości aktualnych trendów w marketingu.

Oferujemy:

 • Kreatywną pracę w firmie będącej liderem na rynku elektroniki do replik broni,
 • Dostęp do najnowszych produktów GATE,
 • Strzelanki Airsoftowe,
 • Możliwość uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach rozwijających kompetencje,
 • Pracę w zwinnym zespole,
 • Umowę o pracę lub B2B,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania,
 • Dofinansowanie karty Multisport, pakietu Luxmed, Krakowskiej Karty Miejskiej,
 • Darmowy parking dla pracowników,
 • Pyszną kawę.

 

WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k., ul. Torowa 3H 30-435 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Motion Designer/ Reżyser z moim udziałem.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k., ul. Torowa 3H 30-435 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Motion Designer/ Reżyser z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości.

Jednocześnie informuję, iż wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Ponadto prosimy o umieszczenie następującego oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Administrator moich danych osobowych jest GATE Enterprise Sp. z o.o. Sp. k., ul. Torowa 3H 30-435 Kraków

Ogłoszenie archiwalne