Ta oferta pracy jest nieaktualna od 290 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Network Administrator

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 10.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Network Administrator
  miejsce pracy: Warszawa
  numer referencyjny: UGR/060/0718

  Zadania:

  • Administracja urządzeniami typu Switch, Router, Firewall, Load Balancer
  • Współpraca przy tworzeniu nowych rozwiązań z zakresu projektowania sieci IP
  • Monitorowanie sieci
  • Tworzenie reguł FW, sieci, proxy
  • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji wdrażanych rozwiązań
  • Przeprowadzanie testów oraz wdrażanie nowych rozwiązań
  • Wsparcie przy procesie BCP
  • Współpraca z dostawcami, parterami zewnętrznymi i audytorami

  Oczekiwania:

  • Doświadczenie z technologiami: routing, switching, LAN/WAN, WiFi, Proxy/Reverse Proxy, LTM/GTM, VPN, VoIP, telefonia IP
  • Praktyczna znajomość sprzętu sieciowego Cisco/Fortinet/Checkpoint/F5
  • Doświadczenie w zakresie projektowania sieci IP, w zakresie: tworzenia projektów technicznych, specyfikacji i zakupów sprzętu, współpracy z vendorami, odbioru prac
  • Praktyczna znajomość systemów monitorujących, systemów analizy mierników
  • Umiejętność planowania i implementowania wydajnych, bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań pracujących w reżimie 24/7
  • Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych
  • Chęć rozwoju i pozyskiwania nowych umiejętności
  • Entuzjazm i pozytywne podejście do pracy i ludzi
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację i czytanie/tworzenie dokumentacji

  Mile widziane:

  • Umiejętność analizy pakietów przy pomocy narzędzi tcpdump/wireshark
  • Umiejętność analizy reguł sieciowych na urządzeniach typu firewall sieciowy bądź aplikacyjny
  • Znajomość technologii chmurowych (w szczególności znajomość zagadnień sieciowych w środowisku Azure)
  • Certyfikaty CCNA/CCNP 
  • Znajomość j. niemieckiego 

  Oferujemy:

  • Udział w międzynarodowym projekcie
  • Pracę z nowoczesnymi technologiami i zróżnicowanymi narzędziami
  • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę w renomowanej instytucji finansowej
  • Możliwość rozwoju w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
  • Atrakcyjny pakiet socjalny

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.