Zgoda na przetwarzanie danych:
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do NANOLABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 grudnia 3, 61-737 Poznań, NIP: 783-177-13-47 , REGON: 36934677, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000716046 („Administrator”),
 • zgadzam się na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym takich jak: imię i nazwisko, adres email, telefon, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zainteresowania, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w przedmiotowym ogłoszeniu.
 • mam świadomość, iż zamieszczenie przeze mnie wizerunku w zgłoszeniu rekrutacyjnymi było w pełni dobrowolne i nie było wymagane do celów rekrutacji i zgadzam się na jego przetwarzanie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w przedmiotowym ogłoszeniu.
 • mam świadomość, że bez podania danych nie będę mogła/mógł uczestniczyć w procesie rekrutacji.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
VentureDevs

Node.js developer

VentureDevsO firmie

VentureDevs

27 Grudnia 3

Poznań

VentureDevs is a full-service venture development firm. We are results-driven and focused on delivering value, building digital products that drive growth and disrupt industries. From early stage startups to large corporations, we help the world’s smartest companies outperform their competition.

Node.js developer
Poznań | Remote | Warsaw

What you bring to the team

 • Min. 5 years of professional experience
 • Strong proficiency with node.js
 • Strong proficiency with JavaScript (ES6, ES7)
 • Ability to work with version control systems (Git)
 • Experience with relational databases (eg. Postgres)
 • Understanding the nature of asynchronous programming
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application
 • Experience in building RESTful APIs and/or GraphQL APIs
 • Practical ability to integrate (and anticipate problems related to) external services
 • Good understanding of server-side templating languages
 • Implementing automated testing platforms and unit tests
 • Driven team player

Additional skills

 • Socket.IO
 • MongoDB/Redis
 • Knowledge of React.js
 • Ability to design and maintain software architecture in projects

What we give you

 • Work with stable, funded startups in a friendly and fast-paced work environment
 • The flexibility to work remotely or work in the center of Lublin / Poznań / Warsaw in modern offices
 • Each member of the team influences the project and the final shape of the product
 • Participation in the development of international products for our foreign (mainly U.S. based) Clients
 • Support your professional growth with the opportunity to attend training workshops and industry conferences
 • Long-term cooperation.
 • Ambitious and challenging atmosphere
 • Multiple team initiatives (Office Days, Integrations, Internal Tech Meetings, Workshops, and others)
 • Access to Internal VentureTeam Application with the news from the Company's Life
 • Possibility to join sports and health insurance packages (MultiSport and Medical Healthcare)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

VentureDevs is a full-service venture development firm. We are results-driven and focused on delivering value, building digital products that drive growth and disrupt industries. From early stage startups to large corporations, we help the world’s smartest companies outperform their competition.

Node.js developer
Poznań | Remote | Warsaw

What you bring to the team

 • Min. 5 years of professional experience
 • Strong proficiency with node.js
 • Strong proficiency with JavaScript (ES6, ES7)
 • Ability to work with version control systems (Git)
 • Experience with relational databases (eg. Postgres)
 • Understanding the nature of asynchronous programming
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application
 • Experience in building RESTful APIs and/or GraphQL APIs
 • Practical ability to integrate (and anticipate problems related to) external services
 • Good understanding of server-side templating languages
 • Implementing automated testing platforms and unit tests
 • Driven team player

Additional skills

 • Socket.IO
 • MongoDB/Redis
 • Knowledge of React.js
 • Ability to design and maintain software architecture in projects

What we give you

 • Work with stable, funded startups in a friendly and fast-paced work environment
 • The flexibility to work remotely or work in the center of Lublin / Poznań / Warsaw in modern offices
 • Each member of the team influences the project and the final shape of the product
 • Participation in the development of international products for our foreign (mainly U.S. based) Clients
 • Support your professional growth with the opportunity to attend training workshops and industry conferences
 • Long-term cooperation.
 • Ambitious and challenging atmosphere
 • Multiple team initiatives (Office Days, Integrations, Internal Tech Meetings, Workshops, and others)
 • Access to Internal VentureTeam Application with the news from the Company's Life
 • Possibility to join sports and health insurance packages (MultiSport and Medical Healthcare)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne