Ta oferta pracy jest nieaktualna od 122 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator DTP

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 21.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Gutenberg Networks Warszawa, firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz dostawą materiałów reklamowych, należąca do Grupy DDB, poszukuje kandydata na stanowisko:

  Operator DTP
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref. 32/18

  Zakres obowiązków:

  • skład i łamanie tekstów
  • obróbka, montaż i retusz zdjęć
  • przygotowanie i wysyłka materiałów do druku
  • nanoszenie korekt, sprawdzanie poprawności ich wprowadzania
  • weryfikacja materiałów pod kątem ich wykorzystania w druku 

  Wymagania:

  • min. 2 letnie doświadczenie w branży poligraficznej lub wydawniczej
  • znajomość środowiska macOS
  • sprawne posługiwanie się programami Adobe InDesign CC, Photoshop CC i Ilustrator CC
  • odpowiedzialność, komunikatywność i samodzielność
  • dyspozycyjność do wykonywania zadań w systemie zmianowym

  Oferujemy:

  • niepubliczną opiekę zdrowotną
  • narzędzia niezbędne do pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego i kontakt z najnowszą technologią


  Prosimy o przesłanie CV z numerem referencyjnym i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku aplikowania.

  Jeżeli chcesz, abyśmy pozostawili Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w Gutenberg Networks, dopisz poniższą klauzulę:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji w Grupie DDB (DDB Warszawa sp. z o.o. i Gutenberg Networks Warszawa Sp. z o.o.)”

  Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gutenberg Networks sp. z o.o. Warszawa Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, Warszawa, tel. 22 560 34 00. Podane przez Państwa w ofercie pracy dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji. Szczegółowe informacja o sposobie oraz podstawie przetwarzania danych osobowych jak również katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych – określa Polityka ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji.

  1. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych osób rekrutowanych (dalej: „Polityka”) dotyczy rekrutacji do DDB Warszawa sp. z o.o. (dalej: „DDB&tribal”) oraz Gutenberg Networks Warszawa sp. z o.o. (dalej: „Gutenberg”) i dotyczy kandydatów do pracy niezależnie od formy zatrudnienia wskazanego w ogłoszeniu lub proponowanego w ofercie.
  2. Polityka realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.
  3. W przypadku, gdy rekrutacja prowadzona jest na stanowisko w:

  a) DDB&tribal – administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest DDB Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, tel. 22 560 34 00, [email protected];

  b) Gutenberg – administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest Gutenberg Networks Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, tel. 22 319 34 00, [email protected].

  W przypadku ofert kierowanych niezależnie od prowadzonych rekrutacji, administratorem danych osobowych będzie podmiot, do którego będzie kierowana oferta. Jeżeli z oferty nie będzie wynikało, do której ze spółek jest kierowana, administratorem będzie DDB Warszawa sp. z o.o.

  1. Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  a) 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zatrudnienie przyjmuje formę umowy o pracę;

  b) 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zatrudnienie przyjmuje formę umowy cywilnoprawnej;

  c) 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz/lub gdy przekazałeś nam dane osobowe w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione na podstawie pkt a i b powyżej.

  1. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz DDB&tribal lub Gutenberg usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, dostawcy chmury itd.), podmioty obsługujące proces rekrutacji oraz podmioty z grupy kapitałowej.
  2. Twoje dane osobowe przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji zostaną usunięte po zakończeniu tej rekrutacji, jeżeli nie wybierzemy Twojej oferty, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat. Dane osobowe przesłane w ramach ofert kierowanych niezależnie od prowadzonych rekrutacji na adres [email protected] będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
  3. Pamiętaj, że masz prawo żądania:

  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

  b) usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,

  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  d) przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.

  1. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
  3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi jednak uwzględnienie Ciebie w procesie rekrutacji.
  4. Wszelkie wnioski i pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz zgłaszać na adres: [email protected]

   

  1. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych osób rekrutowanych (dalej: „Polityka”) dotyczy rekrutacji do DDB Warszawa sp. z o.o. (dalej: „DDB&tribal”) oraz Gutenberg Networks Warszawa sp. z o.o. (dalej: „Gutenberg”) i dotyczy kandydatów do pracy niezależnie od formy zatrudnienia wskazanego w ogłoszeniu lub proponowanego w ofercie.
  2. Polityka realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.
  3. W przypadku, gdy rekrutacja prowadzona jest na stanowisko w:
   • a) DDB&tribal – administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest DDB Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, tel. 22 560 34 00, [email protected];
   • b) Gutenberg – administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest Gutenberg Networks Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, tel. 22 319 34 00, [email protected].

    W przypadku ofert kierowanych niezależnie od prowadzonych rekrutacji, administratorem danych osobowych będzie podmiot, do którego będzie kierowana oferta. Jeżeli z oferty nie będzie wynikało, do której ze spółek jest kierowana, administratorem będzie DDB Warszawa sp. z o.o.
  1. Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zatrudnienie przyjmuje formę umowy o pracę;
   • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zatrudnienie przyjmuje formę umowy cywilnoprawnej;
   • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz/lub gdy przekazałeś nam dane osobowe w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione na podstawie pkt a i b powyżej.
  1. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz DDB&tribal lub Gutenberg usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, dostawcy chmury itd.), podmioty obsługujące proces rekrutacji oraz podmioty z grupy kapitałowej.
  2. Twoje dane osobowe przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji zostaną usunięte po zakończeniu tej rekrutacji, jeżeli nie wybierzemy Twojej oferty, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat. Dane osobowe przesłane w ramach ofert kierowanych niezależnie od prowadzonych rekrutacji na adres [email protected] będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
  3. Pamiętaj, że masz prawo żądania:W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   • dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
   • usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.
  4. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
  6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi jednak uwzględnienie Ciebie w procesie rekrutacji.
  7. Wszelkie wnioski i pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz zgłaszać na adres: [email protected]
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.